Opiskelemaan LUMA-aineiden opettajaksi?

Suomessa LUMA-aineita opettavilla on lähes poikkeuksetta yliopistollinen tutkinto.

LUMA-aineita opettavat perusopetuksen 1.-6. luokalla yleensä luokanopettajat (kasvatustieteen maisteri tai vast.) ja 7.-9. luokalla sekä toisella asteella (lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa) yleensä aineenopettajat (filosofian maisteri tai vast.).

Sekä luokan- että aineenopettajan pätevyyden suorittaminen (nk. kaksoispätevyys) on myös suosittu valinta.

Suomessa LUMA-aineiden opettajankoulutusta järjestetään seuraavissa yliopistoissa:

Ruotsinkielisiä aineenopettajia kouluttaa Åbo Akademin Vaasan toimipiste.

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opettajat ovat yleensä filosofian tohtoreita tai lisensiaatteja.

Yliopistot järjestävät mm. LUMA-keskustensa kautta eri asteilla toimiville opettajille myös täydennyskoulutusta osaamisen päivittämisen ja ylläpidon tueksi.