Uuden vuoden tervehdys: LUMA-toiminta vahvistuu Suomessa vuonna 2011

Valtakunnallisen LUMA-toiminnan tarkoituksena on yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Vuosi 2010 oli hyvä LUMA-toimintavuosi eri puolilla Suomea. Vuonna 2011 on luvassa toiminnan vahvistuminen muun muassa uusien LUMA-keskusten kautta.

Iloinen Uuden Vuoden tervehdys, hyvät LUMA-ystävät!

On ilo aloittaa vuosi muistelemalla vilkasta LUMA-toimintavuotta eri puolilla Suomea. Tavoitteeksi asetetun monipuolisen vuorovaikutuksen eri asteiden opettajien, tulevien opettajien, tutkijoiden ja eri yhteistyötahojen välillä lasten ja nuorten parhaaksi voidaan todeta toteutuneen suhteellisen hyvin.

Havaittavissa on innostuneen me-hengen lisääntyminen koko Suomessa. Uusia toimijoita (mm. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta) on tullut mukaan. Lämmin kiitos mukavasta yhteistyöstä kaikille toimintaan osallistuneille opettajille, tuleville opettajille, kouluttajille, tutkijoille sekä lukuisille yhteistyötahoille ja rahoittajille! Yhdessä olemme enemmän!

Toiminta aktiivista ja monipuolista

Vuoden 2010 toiminnan voidaan todeta olleen aktiivista ja monipuolista. Uutta tutkimustietoa LUMA-tieteistä ja niiden opetuksesta tuotiin edellisvuosien tapaan esille muun muassa koulutusten, seminaarien, verkkopalvelujen, uusien oppimisympäristöjen ja materiaalien, leirien ja kerhotoiminnan kautta sekä koulujen hyviä käytäntöjä levitettiin. Uutena oppimisympäristönä avattiin F2k-opetuslaboratorio Helsingin yliopiston Fysiikan laitokselle fysiikan opetuksen tueksi.

Uutena onnistuneena avauksena oli kansainvälinen Millennium Youth Camp -leiri lahjakkaille nuorille yhteistyössä Tekniikan Akatemian ja 23 muun yhteistyötahon kanssa. Leirille haki jopa noin tuhat lahjakasta nuorta 62 maasta. Leirin merkitystä kuvaa hyvin yhden leirille osallistuneen nuoren kommentti: “Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin kuuluvani johonkin ja lahjakkuuttani arvostettiin.”

Tiedotusta ja viestintää vahvistettiin LUMA-toiminnassa muuan muassa uusien verkkolehtien ja verkkosivustojen kautta. LUMA Sanomat -verkkolehti aloitti toimintansa koko Suomen yhteisenä tiedotus- ja vuorovaikutusfoorumina. Oulun yliopisto avasi OuLUMA-portaalin erityisesti Pohjois-Suomen LUMA-toiminnan tueksi. Kansainvälinen My Science -verkkolehti avattiin nuorille suosittujen lasten ja nuorten verkkolehtien Jippo ja Luova rinnalle.

LUMA-toiminta Suomessa vahvistuu

Koko Suomen LUMA-toiminnan näkökulmasta ehkä merkittävintä vuonna 2010 oli 16-jäsenisen kansallisen LUMA-neuvottelukunnan perustaminen. Sen tehtävänä on koordinoida ja kehittää Suomessa tapahtuvaa LUMA-toimintaa yhteisen strategian pohjalta. Neuvottelukuntaan kuuluu jäseniä korkeakouluista, opetushallinnosta, elinkeinoelämästä, järjestöistä, Kuntaliitosta ja tiedekeskuksista. Se tekee yhteistyötä kaikkien LUMA-aineiden opetuksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan tavoitteena on tukea aktiivisesti opettajia ja opinto-ohjaajia LUMA-aineiden opettamiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Opettajien ideoita ja toivomuksia kuunnellaan ja yhteistyössä kehitetään toimintamuotoja LUMA-tavoitteiden edistämiseksi eri puolilla Suomea. Toivomme, että opettajat eri asteilla ovat aktiivisesti yhteydessä LUMA-neuvottelukunnan jäseniin sekä keskusten koordinaattoreihin ja tuovat esille ideoita sekä myös kehitettäviä epäkohtia.

Kansallisen LUMA-neuvottelukunnan tavoitteena on tukea LUMA-toimintaa erityisesti eri puolilla Suomessa toimivien LUMA-keskusten kautta: lisätä toiminnan jatkuvuutta ja vakiinnuttamista sekä auttaa keskuksia verkostoitumaan. LUMA-keskusverkostoon kuuluivat vuonna 2010 valtakunnallinen LUMA-keskus Helsingin yliopistossa, valtakunnallinen Resurscentrum Åbo Akademissa, Pohjois-Suomen LUMA-keskus OuLuma Oulun yliopistossa sekä Itä-Suomen LUMA-keskus Itä-Suomen yliopistossa.

Uusia LUMA-keskuksia avataan iloksemme vuonna 2011 ainakin kolme. 14. tammikuuta 2011 on Keski-Suomen LUMA-keskuksen avajaiset Jyväskylän yliopistossa! Luvassa on myös Länsi-Suomen ja Pirkanmaan alueiden LUMA-keskusten avajaiset Turkuun ja Tampereelle. Niistä voit kysyä lisää esimerkiksi keskusten LUMA-neuvottelukunnan jäseniltä.

LUMA-verkoston yhtenä tehtävänä on myös mediavaikuttaminen. Päättäjien ja suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineista ja niiden merkityksestä pyritään lisäämään. Ensimmäinen yhteinen kannanotto tehtiin perusopetukseen liittyen ja se julkaistiin mm. Suomen Kuvalehdessä.

Vuoden 2011 tavoitteet, teemat ja toiminta

Vuoden 2011 LUMA-toiminnan tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen eri puolille Suomea ja opettajien sekä koulujen aktivoiminen verkostoon entistä paremmin. Yhteistyön edistämiseksi toteutetaan kyselytutkimus eri asteiden opettajille LUMA-tarpeista ja -toiveista sekä vahvistetaan LUMA-aktiviteetteihin liittyvää tutkimusta sekä vaikuttavuustutkimusta.

Lasten ja nuorten kiinnostusta LUMA-aineisiin, tietotekniikkaan ja teknologiaan pyritään lisäämään yhteistyössä opettajien ja eri yhteistyötahojen kanssa tuomalla esiin entistä enemmän tietoa suomalaisesta osaamisesta, tutkimuksesta ja innovaatioista, opiskelumahdollisuuksista ja työelämästä. Suomi on kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta tutkimuksesta ja innovaatioista. Meillä on paljon näytettävää ja kerrottavaa tulevaisuuden tekijöille!

Vuoden 2011 kaikessa LUMA-toiminnassa tuodaan esille seuraavia strategiassa esillä olevia teemoja: 1. Ihminen, terveys ja hyvinvointi, 2. LUMA-aineet, tietotekniikka, teknologia ja taide, 3. YK:n Kansainvälinen kemian vuosi ja 4. Mielenkiintoinen matematiikka.

Vuoden 2011 päätapahtumana koko Suomessa on kuudennen kerran järjestettävät valtakunnalliset LUMA-tiede -ja teknologiapäivät 2011 , jotka järjestetään huhtikuussa Helsingissä Meilahden kampuksella yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Se on maksuton koulutustapahtuma kaikkien asteiden opettajille ja tuleville opettajille sekä LUMA-ystäville. Lämpimästi tervetuloa!

Tiedottaminen LUMA-toiminnasta

Koko Suomen LUMA-toimintaa ja ajankohtaisia aiheita tuodaan esille yhteisessä vuorovaikutteisessa LUMA Sanomat -verkkolehdessä (nk. LUMA-portaali). Lisäksi käytössänne on LUMA-klubi Facebookissa. Eri korkeakoulujen LUMA-keskuksilla ja yhteistyötahoilla on lisäksi omia tiedotuskanavia ja verkkosivuja.

Kerran kuukaudessa tiedotetaan nk. Luma-uutiset -sähköpostikirjeellä ajankohtaisista kuulumisista. Voit lähettää vinkkejä ja palautetta sekä LUMA Sanomiin että LUMA-uutiskirjeeseen. Kerrothan siitä mahdollisuudesta kollegoillesi, jotta saisimme mahdollisimman hyvin kaikki opettajat yhteiseen verkostoon.

Kaikissa kansallisen LUMA-verkoston toimintaan liittyvissä käytännön kysymyksissä ja ideoissa ole yhteydessä koordinaattori Jenni Västinsaloon tai muiden LUMA-keskusten koordinaattoreihin (ks. LUMA-verkosto). Jenni toimii myös LUMA Sanomat -verkkolehden päätoimittajana.

Yhteistyössä eteepäin!

Paljon iloa ja mukavia elämyksiä vuonna 2011!

Parhain yhteistyöterveisin,

Maija Aksela


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail