”Onks meistä tähän?” – Tuore tohtorinväitös aineenopettajankoulutukseen liittyen

Tampereen yliopistolla 5.2.2011 väittelevä Sari Yrjänäinen käsittelee väitöskirjassaan matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden opettajaopintoja. Opettajopiskelijoiden kouluajoilta tuodut ennakkokäsitykset, huolenhaineet ja käytäntö eivät aina mene yhteen oletusten kanssa.

Väitöskirjan aiheena on kvalitatiivinen ainedidaktinen opettajakoulutustutkimus, jossa kuvataan ja tarkastellaan aineenopettajaopiskelijan (matemaattiset aineet) toimintaa ja oppimisprosesseja opettajaopintojen aikana. Tutkimukseen osallistui Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella aineenopettajan pedagogisia opintoja matemaattisissa aineissa suorittaneet opiskelijat kolmelta lukuvuodelta (vuosina 2005–2008).

Opetustapahtuma on vuorovaikutteinen sosiaalinen prosessi, jossa aineenopettajan pedagogista ajattelua ohjaavat sekä oppilaat ja opetettava sisältö. Kaiken toiminnan tulisi ilmentää toimintaan liittyvää ajattelua. Aineenopettajat ja aineenopettajaopiskelijat eivät opeta matemaattisia aineita, vaan oppilaita. Tutkimusaineisto oli nelivaiheinen, ja ymmärryksen etsiminen vaati sekä teoreettisten käsitteiden uudelleenhahmottamista että tilanteita parhaiten kuvaavien uusien käsitteiden käyttöönottoa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että omat koulumuistot eivät vielä riitä antamaan kattavaa kuvaa opettajan työstä. Opiskelijoilla on hyvin vahva kokemus opettajajohtoisesta opetuksesta. Huolimatta siitä, että opettajajohtoisuus johdonmukaisesti edeten voi toimia näennäisen tehokkaasti, se voi sisältää oppimisen laadullisen tarkastelun kannalta vakavia ongelmia. Aineenhallinta ja taulutyöskentely ohittavat huolenaiheina huolen oppilaiden saamisen mukaan tiedonrakentamisen prosesseihin. Hallinnan ja suoriutumisen sijaan vuorovaikutukseen opettajaopiskelijoiden, ohjaavien opettajien ja oppilaiden välillä tulisi kiinnittää huomiota. Opettajaopintojen aikana position vaihtuminen opiskelijasta opettajaksi ei ole kivuton ja suoraviivainen prosessi. Harjoittelutuntitilanteessa useat opiskelijat kokevat ristipainetta: heiltä odotetaan luokan edessä itsenäistä opettajuutta, mutta toisaalta he ovat suhteessa ohjaavaan opettajaan opettajaopiskelijoita.

Väitöskirja »

Teksti: Sari Yrjänäinen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail