Euroopan komissio: Miten herättää ja tukea kiinnostusta LUMA-aineisiin ja teknologiaan?

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston koordinoima matematiikkaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa käsittelevä työryhmä tarvitsee esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri asteilla. Tavoitteena on koota esimerkkejä kaikista jäsenmaista, miten eri tavoin voidaan herättää ja tukea lasten ja nuorten kiinnostusta em. aineisiin. Jäsenmaiden kontribuutioiden perusteella komissio tekee arvion tilanteesta ja suunnittelee toimenpiteitä asioiden edistämiseksi. 

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston koordinoima matematiikkaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa käsittelevän työryhmän tavoitteena on erityisesti matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian opetuksen laadun parantaminen elinikäistä oppimista tukemalla. Tavoitteena on löytää uusi tapoja herättää ja tukea lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan, joka on huolestuttavasti laskenut Euroopassa.

Työryhmä käsittelee seuraavia aihealueita: (i) opettajien elinikäinen oppimisen tukeminen opettajankoulutusta kehittämällä, (ii) arviointimenetelmät (erityisesti formatiivinen arviointi), (iii) kokonaisvaltainen opetussuunnitelma (mm. innovaatioiden ja luovuuden muodostama aihekokonaisuus ja oppilaan kokonaisvaltainen (tieto, taidot ja tunteet) huomioiminen) ja (iv) organisaatioiden kehittäminen (mm. uusia tapoja johtaa opetusta ja toimia yhdessä yliopistojen, elinkeinoelämän ja tiedekeskusten kanssa).

Työryhmä käsittelee myös nk. alisuoriutujien (low-achievers) tilannetta matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alalla. On tärkeää saada enemmän tietoa alisuoritujien ryhmästä: keitä he ovat, mitkä ovat heidän kiinnostuksen kohteensa ja opiskelutapansa, millainen itseluottamus heillä on jne.

Tehtäväksi työryhmä sai tuoda esille, mitä kukin maa on tehnyt edellä mainittujen neljän teeman tiimoilta (myös nk. alisuoritujien osalta): (1) opettajat ja opettajankoulutus, (2) arviointi, (3) opetussuunnitelmat (kokonaisvaltainen ops) ja (4) järjestelmätason kehitys (erityisesti kumppanuudet: yliopistot, elinkeinoelämä ja tiedekeskukset). Jäsenmaiden kontribuutioiden perusteella komissio tekee arvion tilanteesta ja suunnittelee toimenpiteitä asioiden edistämiseksi.

Tuo esille hyviä käytäntöjä 15.02.2011 mennessä lähettämällä lyhyt kuvaus Suomen työryhmän edustajalle Maija Akselalle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Teksti: Prof. Maija Aksela, Suomen edustaja ko. työryhmässä.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail