LUMA-viikon hyviä käytänteitä Peltolan koulussa

Vuoden 2010 LUMA-koulu Peltolan koulu Vantaalta järjesti viime vuonna LUMA-viikollaan monenlaista toimintaa. Viikon tavoitteina oli herättää keskustelua eri aiheista ja tarjota tietoa esimerkiksi aurinkoenergiasta. Tavoitteena oli myös kannustaa opettajia ottamaan jotain päivän teemasta mukaan omaan opetukseen.

Viime vuoden LUMA-viikon aikana Peltolan koulussa pidettiin joka aamu aamunavaus keskusradion kautta. Päivien aiheet olivat: biodiversiteetti, matematiikka, luonnonvarat, nanoteknologia ja energiantuotanto. Joka päivä aamunavauksen yhteydessä luettiin myös päivän kysymys tai kysymykset, jotka liittyivät jollain tapaa päivän teemaan. Päivän kysymykset löytyivät myös koulun ala-aulasta ja oppilailla oli mahdollisuus osallistua tietokilpailuun joka päivä. Oikein vastanneiden kesken arvottiin päivittäin palkinto.

Päivän aamunavauksen teemaan liittyvää materiaalia oli myös joko info-televisiossa tai julisteina oppilaitoksemme käytäviltä. Oppilaat valmistivat etukäteen ja viikon aikana julisteita esimerkiksi luonnonvaroista ja energiantuotannosta sekä tekivät powerpoint-esityksiä. Julisteet olivat käytävillä nähtävillä vielä LUMA-viikon jälkeenkin.

Luma-viikolla pidettiin myös työpajoja ruokavälitunneilla, jotka kestävät 30 minuuttia. Tiistaina pidettiin matematiikan työpajat, torstaina nanoteknologian työpajat ja perjantaina fysiikan työpajat (2 per päivä). LUMA-viikon suunnitteluun osallistuneiden opettajien oppilaita oli mukana työpajoissa apuohjaajina auttamassa muita oppilaita.

Työpajoihin oli vapaa pääsy ja jokaiseen pajaan riitti kävijöitä. Nanoteknologian pajassa olivat apuna Heurekan Nanokitit, joiden käyttöön kaksi opettajistamme oli saanut koulutusta sekä muutama oppilasryhmää tutustunut etukäteen joko Heurekassa tai oman opettajan johdolla.

LUMA-viikon keskiviikkona koulullamme vieraili Mikko Juntunen Naps Systems Oy:stä. Hän kertoi aurinkoenergiasta sekä Naps Systemsin kehittämistä aurinkopaneeleista kullekin luokka-asteelle järjestetyissä tilaisuuksissa.

Viikon aikana useissa aineissa osallistuttiin LUMA-viikkoon joko spontaanisti tai suunnitelmallisemmin. Äidinkielen ja biologian tunneilla biodiversiteetistä oli virinnyt mielenkiintoisia keskusteluja ja ruotsin tunnilla harjoiteltiin ympäristösanastoa. Historian tunneilla käytiin it-luokassa tekemässä fronter-pohjaisia tehtäviä.

Nanotyöpaja innosti ottamaan työpajan käyttöön myös oppitunneille. Aurinkoenergiaesityksestä keskusteltiin monella oppitunnilla. Teknologia-aiheista DVD:tä katsottiin muutaman opetusryhmän kanssa. Lisäksi useat oppilasryhmät kävivät oppituntienkin aikana tutustumassa julisteisiin.

Luma-viikon jälkeen kerättiin opettajilta anonyymiä palautetta viikosta wilma-kyselyn avulla. Oppilailta kysyttiin palaute työpajoissa. Palautteen perusteella näyttelytilan käyttöä toivottiin tehostettavan siten, että olisi ns. asiantuntijoita paikalla kertomassa julisteista eli kunnon julistenäyttelyä. Aurinkoenergiaesityksestä pidettiin.

Lisäksi toivottiin vielä enemmän yhteistyötä oppiainerajojen halki, mikä olisi ehdottomasti kannatettava asia. Nyt järjestelyvastuu kaatui malu-aineiden opettajille. Lisäksi toivottiin työpajojen vahvempaa mainostamista. Muuten viikkoa pidettiin onnistuneena.

Teksti: Heidi Sillanpää / Peltolan koulu.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail