Tässä ovat Vuoden 2011 LUMA-koulut

Valtakunnallinen LUMA-keskus palkitsee vuonna 2011 esimerkillisestä toiminnasta LUMA-aineiden opetuksessa ja esille nostamisessa koulun arjessa LUMA-opetuksen kansainvälisyyteen ja moderneihin tilaratkaisuihin panostaneen Järvenpään lukion sekä viime vuonna ensimmäisen LUMA-päivänsä järjestäneen Vanttilan koulun Espoosta.

Vuoden LUMA-koulut valittiin tänään 1. maaliskuuta. Palkinnot myönnetään kahdessa sarjassa, jotka ovat I) Varhaiskasvatus ja perusopetus sekä II) Lukio ja ammatillinen koulutus. Tänä vuonna Valtakunnallisen LUMA-keskuksen, sen alaisten resurssikeskusten sekä alueellisten LUMA-keskusten edustajat valitsivat 20 kilpailuun osallistuneen koulun joukosta voittajiksi I) sarjassa: Vanttilan koulun Espoossa ja II) sarjassa: Järvenpään lukion. Kunniamaininnat saivat Ehnroosin koulu Mäntsälässä ja Ulvilan lukio.

Koulujen edustajat pokkaavat palkinnot ansioituneesta LUMA-toiminnastaan LUMA Tiede- ja teknologiapäivillä Tampereella 20. huhtikuuta, jolloin molempien sarjojen voittajat saavat Teknologiateollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n lahjoittamat 500 euron stipendit.

Järvenpäässä kohtaavat LUMA ja kansainvälisyys

Perusteluissaan raatilaiset kiittelivät II-sarjan voittajaa muun muassa kansainvälisyydestä, yhteistyöstä muiden koulujen kanssa, fysiikan ja kemian opetustiloihin panostamisesta sekä teknologiaopetuksen toteuttamisesta.

Järvenpään koulu ei ole LUMA-painotteinen koulu, vaan normaali päivälukio, jonka käytänteissä on kuitenkin huomioitu se, miten nuorten mielenkiintoa luonnontieteitä kohtaan voisi tukea. Lukion opiskelijat menestyvät hyvin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ylioppilaskirjoituksissa sekä tiedekilpailussa. Opetuksessa suositaan kokeellista lähestymistapaa.

Kokeellisuuden toteuttamista varten fysiikan ja kemian opetustilat ja -laboratoriot on saneerattu ja varustettu mittaustietokonein. Opettajaryhmät ovat käyneet ihmettelemässä tiloja ulkomailta saakka ja kotimaassa Järvenpään lukiota on pidetty ns. referenssikouluna muiden koulujen luonnontiedeopetustilojen uudistuksissa.

Järvenpään lukiossa on myös käynnissä LUMA-aineisiin liittyviä kansainvälisiä projekteja. Niitä ovat muun muassa Keski-Uudenmaan lukioiden yhteinen CERN-opetushanke ja lukion oma avaruus- ja teknologia -opetushanke, jonka myötä joukko lukiolaisia matkasi Yhdysvaltoihin ja vieraili muun muassa kalifornialaisessa CalTech-korkeakoulussa, joka on tunnettu korkeatasoisesta avaruustutkimuksestaan sekä NASA:n tutkimuskeskuksessa sekä alueen observatorioissa.

Lisäksi viime elo–marraskuussa järjestettiin yhdessä kiinalaisen Shenzhen Middle Schoolin kanssa osittain verkkokursseina toteutettu fysiikan ja matematiikan projekti, johon sisältyi myös shenzheniläisten opettajien ja opiskelijoiden vierailut Järvenpäässä. Kokeellisuus näkyi myös näiden vierailujen aikana, kun opiskelijat määrittelivät kaltevalla betonirampilla liikkuvan skeittilaudan liikevastusta ja lukion hissin kiihtyvyyttä. Projektiin liittyen Järvenpään lukion opiskelijat tekivät vastavierailun Kiinaan viime marraskuussa. Matkalla he vierailivat muun muassa laturitehtaalla sekä tutustuivat uusimpaan aurinkoteknologiaan.

Tällä hetkellä on alkamassa yhteistyöprojekti myös Järvenpään saksalaisessa ystävyyskaupungissa Buchholzissa sijaitsevan lukion kanssa. Projektiin liittyen on suunnitteilla muun muassa opintokäynti Hampurissa sijaitseviin Airbusin lentokonetehtaaseen sekä kiihdytinlaboratorioon.

Kansainvälisyyden lisäksi Järvenpään lukiossa on painotettu myös korkeakouluyhteistyötä ja kaikki lukion fysiikan kurssit on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa ja aloittaa fysiikan yliopisto-opinnot Helsingin yliopistossa jo kolmannen lukiovuoden syyslukukaudella.

Elämyksellistä LUMAa läpi peruskoulun Vanttilan koulussa

Vanttilan vuonna 2009 perustetussa yhtenäiskoulussa Espoossa on oppilaita aina esikoululaisista 9. luokkalaisiin saakka. Koulun yhtenä painopistealueena on yhteisöllisyys, joka näkyy myös LUMA-toiminnassa.

Vanttilan koulun valinnut raati painotti perusteluissaan muun muassa LUMA-toiminnan monipuolisuutta ja elämyksellisyyttä ja luokanopettajien ja aineenopettajien hyvää yhteistyötä toiminnan toteuttamisessa. Lisäksi kiiteltiin sitä, että oppilaat on järjestävät LUMA-toimintaa toisilleen ja vanhemmat oppilaat ohjaavat nuorempiaan.

Vanttilan koulussa on järjestetty oppituntien ulkopuolista LUMA-toimintaa koulun perustamisesta lähtien ja toimintaa vahvistetaan jatkuvasti. Tällä hetkellä koulussa pyörivät luonnontiedekerho, Lego-robotiikkakerho ja atk-kerho. Lisäksi oppilaat ovat osallistuneet kansallisiin matematiikkakilpailuihin.

Vuonna 2011 koulun LUMA-toiminnassa korostettiin kestävää kehitystä esimerkiksi kierrätys ja kompostointi -teemojen kautta. Koululla on myös oma palsta, jonne on nikkaroitu kompostointikehikoita ja jossa jatkossa viljellään kotitaloustunnin perunat. Lisäksi koulu on mukana Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla -hankkeessa.

Viime marraskuussa Vanttilassa järjestettiin koulun historian ensimmäinen LUMA-päivä, jonka teemana oli vesi. “Pienet oppilaat olivat aluksi sitä mieltä, että mainonnassa oli virhe – lomapäivä oli siis vahingossa kirjoitettu väärin. Päivän aikana termi ‘LUMA’ tuli kuitenkin kaikille tutuksi”, Vanttilan koulun LUMA-raportissa kerrotaan.

Päivän aikana alakoulun oppilaat osallistuivat erilaisiin työpajoihin, joita vetämässä oli opettajien lisäksi myös yläkoulun oppilaita. Työpajoissa ainerajat ylittyivät ja niissä muun muassa tutkittiin vesiötököitä mikroskoopilla, tutustuttiin veden kemiaan ja fysiikkaan, valmistettiin sokerisateenkaaria, lähestyttiin vettä kuva- ja sanataiteen sekä liikunnan keinoin ja nikkaroitiin vesiratas.

Lisäksi koululla vieraili Unicefin lähettiläs, joka kertoi Afrikan sarven ongelmallisesta vesitilanteesta ja puhtaan veden tärkeydestä sekä ohjasi oppilaita mittaamaan vesijalanjälkensä. Vanttilan koulusta arvioidaan LUMA-päivän sujuneen hyvin. “Päivän päätteeksi oppilaat kyselivät: ‘Koska on seuraava LUMA-päivä?’ “


Lisätietoja Järvenpää lukiosta ja sen projekteista osoitteessa: jarvenpaanlukio.fi. Lisätietoja Vanttilan koulusta osoitteessa: www.espoo.fi/vanttilankoulu.

Vuoden LUMA-koulut palkitaan opettajille suunnatuilla LUMA Tiede- ja teknologiapäivillä huhtikuussa Tampereella. Lisätiedot tapahtumasta: www.luma.fi/paivat.

Teksti: Elisa Lautala.

Kuvaukset LUMA-toiminnasta perustuvat koulujen Vuoden LUMA-koulu -kilpailuun lähettämiin raportteihin.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail