Vuoden 2013 LUMA-toimijat esittäytyvät: Mari Nuutisen luokan toimintakulttuuri muuttui etsijöiden ja löytäjien maailmaksi

Mari Nuutinen sai 8.11.2013 Vuoden LUMA-toimija –tunnustuspalkinnon pitkäjänteisestä ja innostavasta työstä LUMA-aineiden opetuksen kehittämisessä. Hänelle LUMA-toiminnassa on tärkeintä herättää oppilaissa etsimisen ja löytämisen riemua.

”Minulle luonto on ollut merkityksellinen jo lapsesta saakka”, luokanopettaja, erityisopettaja Mari Nuutinen kuvailee aktiivisen LUMA-toimintansa taustoja. Lasten ja nuorten tukeminen oivaltamisessa, ihmettelemisessä sekä kysymysten teossa ja vastausten etsimisessä on Nuutisenn mukaan tärkeä ja motivoiva osa hänen työtään.

”Haluan ilon, ihmettelyn ja oivalluksen olevan läsnä kaikessa oppimisessa. Kaikki tärkeä on ympärillämme katsottavaksi, koettavaksi, kohdattavaksi ja arvostettavaksi. Uskon, että me ihmisinä tarvitsemme sydämen ja mielen sivistystä, tietoisuutta ja ymmärrystä, joka auttaa oman elämän merkityksen löytämisessä, arjen hahmottamisessa ja maailman ymmärtämisessä. Tässä LUMA-aineet ovat tärkeitä.”

Nuutinen jäljittää innostuksensa LUMA-opetuksen kehittämiseen ensimmäiseen työpaikkaansa Helsingin Katajanokalla, jossa hän tutustui Kaliforniassa luonnontieteiden opetukseen kehitettyyn Science Curriculum Improvement Study-ohjelmaan (SCIS).

”Ohjelma perustuu lasten omakohtaiseen kokemukseen, tutkivaan oppimiseen ja ajattelun taitojen kehittämiseen. Oppilaat saavat ratkaistavakseen mielenkiintoisia tutkimusongelmia/kysymyksiä, joita tutkitaan ikäkaudelle sopivin tieteellisin tutkimusmenetelmin käyttäen tieteellisiä ajatteluprosesseja ja tieteenalan käsitteitä. Opiskelun tavoitteena on tieteellinen lukutaito eli ymmärrys ympäristöstä, sen toiminnasta ja vuorovaikutussuhteista. Tieteellisen lukutaidon kautta oppilaille kehittyy valmius ottaa kriittisesti ja vastuullisesti kantaa luontoa käsittelevissä asioissa ja tehdä päätöksiä.”

”Oivalsin, että SCIS ohjelman avulla luonnontiedon oppiminen on hauskaa, sillä se pohjautuu lasten luontaiseen ihmettelyyn ja ihasteluun, mitä ympärillä tapahtuu ja miksi.”

Oppimiskulttuuri tukemaan etsimistä ja löytämistä

SCIS -ohjelmalla oli suuri vaikutus opettajuuteeni, sillä sen myötä luokkahuoneeni toimintakulttuuri muuttui etsijöiden ja löytäjien maailmaksi”, Nuutinen kertoo.

”Hyvät kysymykset ovat kullanarvoisia. SCIS– ohjelma sisälsi tuhansia kiehtovia kysymyksiä, jotka innostivat oppilaita tutkimaan ja ottamaan selville asioita. Kysymykset virittivät oppilaat tutkimusmatkailijan maailmaan ja tekemään myös itse kysymyksiä.”

Ohjelman pohjalta hän innostui myös luomaan uutta oppimateriaalia, vaikuttamaan opetussuunnitelmiin, kouluttamaan opettajia ja kasvattajia sekä tekemään Koulu-TV -ohjelmia. Aihepiirit ovat koskettaneet mm. tutkivaa oppimista, ajattelun kehittämistä, eheyttämistä ja ulkona luonnossa oppimista. Ympäristökasvatus, kestävä kehitys ja kansainvälinen yhteistyö ovat myös lähellä Nuutisen sydäntä. Tällä hetkellä hän koordinoi Espoon osuutta YK:n yliopiston kestävän kehityksen verkostossa RCE:ssä.

”Kun on itse löytänyt jotakin hyvää opettajuuden tueksi, haluaa sen jakaa myös muiden kanssa. Tästä lähtökohdasta tein aloitteen Tiedeopetusyhdistyksen perustamisesta. Olin itse päässyt tutustumaan moniin tiedekeskuksiin ja niissä kehitettyihin opetusohjelmiin ja materiaaleihin ja siksi halusin jakaa sen saman ilon myös muille.”

Tutkiva oppiminen yhdistää ja innostaa

Nuutinen korostaa tutkivan oppimisen ja toimivan vuorovaikutuksen positiivista merkitystä koko kouluyhteisön ja –ympäristön kannalta.

”Tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen kautta olen saanut kokea, kuinka luokka, koko koulu ja lähiympäristö tulevat yhteiseksi oppimisympäristöksi, jossa kaikki ovat sekä opettajia, että oppijoita. Hyvällä, toisia arvostavalla ja kunnioittavalla vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi”, hän toteaa.

Vuoden 2013 LUMA-toimija –tunnustuksesta ilahtunut ja yllättynyt Nuutinen arvostaa oppilaiden vanhempien antamaa tärkeää tukea. Vanhemmat arvostavat, että lapset kokevat oppimisen ja oivaltamisen iloa: ”Kiitän lämpimästi niitä ihmisiä, jotka tekivät aloitteen.”

Oman työn vaikuttavuuden huomaaminen kannustaa myös jatkamaan. ”Olen nähnyt oppilaiden kiinnostuksen heräävän, innostuksen syttyvän ja etsimisen ja löytämisen riemun olevan läsnä. Nämä kaikki ilahduttavat minua ja ovat antaneet intoa kehittää opetusta.”

Teksti: Maija Pollari. Kuva: Mari Nuutinen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail