LUMA SUOMI -ohjelma käynnistyy

Lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamista vahvistava LUMA SUOMI‒kehittämisohjelma käynnistyy 1.9.2014 avajaisseminaarilla Oulun yliopistossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma ottaa kunnat mukaan opetuksen ja opiskelun työtapojen kehittämiseen.

Suomen on pidettävä huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen perustasta. Keskustelua on herättänyt suomalaisten nuorten viimeaikainen asenteiden kehitys luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan sekä osaamisen tason lasku.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö havahtui LUMA-aineiden osaamisen ja asenteiden heikentymiseen niiden käytyä selkeästi ilmi kansainvälisissä tutkimuksissa. Tilanteeseen tartutaan valtakunnallisella LUMA SUOMI -kehittämisohjelmalla, jolla uskotaan olevan hyvät vaikutusmahdollisuudet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut kuusivuotiselle hankkeelle viisi miljoonaa euroa. Sen toteutuksesta vastaa LUMA-keskus Suomi -verkosto, johon kuuluu 10 yliopistoa.

LUMA SUOMI -ohjelma uudistaa opetusta

Kehittämishjelman päätavoitteena on lisätä 6‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten motivaatiota opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta.

Ohjelman puitteissa opiskelun työtapoja kehitetään oppilaslähtöisiksi, toiminnallisiksi ja tutkimuslähtöisiksi. Tavoitteena on myös elävöittää opetusta liittämällä se arki- ja työelämän yhteyksiin. Kehittämisessä käytetään apuna alan uusinta tutkimustietoa.

LUMA SUOMI -ohjelma tukee myös 2016 voimaan tulevien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteita koulutyön arjessa. Toiminnalla pyritään nostamaan matemaattis-luonnontieteellistä ja teknologista osaamista ja osaajien määrää suomalaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Ohjelmassa tuotetaan uudenlaisia tapoja opettaa ja oppimateriaaleja. Näin lisätään LUMA-aineiden tietojen ja taitojen opiskelun mielekkyyttä. Lisäksi ohjelma kiinnittää huomiota opettajien kouluttamiseen ja perehdyttämiseen uusien työtapojen käyttöön.

LUMA SUOMI -ohjelmaan kuuluu kolme puiteohjelmaa aliohjelmineen:

1. Matematiikan tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
2. Luonnontieteiden ja ympäristökasvatuksen tutkiva oppiminen ja opetusteknologia sekä työelämä
3. Teknologiakasvatus: ohjelmointi, robotiikka ja tietoyhteiskunta

Kuntaverkosto tulee kattamaan koko Suomen

Kunnilla on merkittävä rooli LUMA SUOMI -kehittämisohjelmassa. Alueelliset LUMA-keskukset rakentavat koko Suomen kattavan LUMA-kuntaverkoston yhteistyössä koulujen ja kuntien johdon kanssa. Tavoitteena on tehdä LUMA SUOMI -kehittämisohjelmasta valtakunnallisesti vaikuttava ja pitkäkestoinen hanke, joka vahvistaa suomalaista osaamista sekä Suomen kilpailukykyä.

Lisätietoja LUMA SUOMI -kehittämisohjelmasta antavat:

johtaja, professori Maija AkselaLUMA-keskus Suomi, puh. 050 514 1450

opetusneuvos Aki Tornberg, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 02953 30316


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail