Jippo-virtuaalikerhosta tiedeharrastus koko perheelle

Ikä, aika tai paikka ei ole esteenä seikkailuille tieteiden maailmassa! LUMA-keskus Suomen maksuttomat Jippo-virtuaalikerhot tarjoavat lapsille, perheille ja alakoululuokille mahdollisuuden osallistua luonnontiede- ja matematiikkakerhotoimintaan ajasta ja paikasta riippumatta.

LUMA-keskus Suomi avaa helmikuussa 2015 täysin uudenlaisen kerhokonseptin, Jippo-virtuaalikerhot.

Jippo-virtuaalikerhossa 3-10 -vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan arkipäivän matematiikkaan ja luonnontieteiden ilmiöihin oman tutkimisen ja ihmettelyn kautta.

Päätavoitteena on tarjota positiivisia tunne-elämyksiä sekä antaa mahdollisuus pitkäjännitteiseen harrastamiseen matematiikan ja luonnontieteiden parissa. Virtuaalikerhojen tarkoituksena on myös osallistaa vanhempia perheen yhteiseen tiedeharrastukseen.

Kaikki halukkaat pääsevät mukaan

Verkossa toimiva kerho on maksuton: ilmoittautuminen e-lomakkeen kautta riittää. Osallistujamäärää ei ole rajoitettu, eli kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.

Ainutlaatuinen toimintamalli takaa, että lapsilla on maantieteelliseen sijaintiin tai perheen aikatauluihin katsomatta mahdollisuus osallistua laadukkaaseen matematiikan ja luonnontieteiden harrastustoimintaan.

Jippo-virtuaalikerhot on suunnattu kahdelle ikäryhmälle, 3-6 -vuotiaille sekä 7-10 -vuotiaille, joten ne sopivat loistavasti myös varhaiskasvatukseen, alakoulun LUMA-tuntien tueksi tai koulun iltapäiväkerhotoimintaan.

Hihat heilumaan omien tutkimusten parissa

Kerhon ollessa käynnissä julkaistaan kerhosivuilla viikoittain ohjausvideo. Ohjausvideo koostuu alkumotivoinnista, työskentelyn ohjeistuksesta, jossa ohjaaja opastaa tutkimuksen suorittamisen sekä lapsen motivoinnista omaan tutkimukseen.

Yhden videon kesto on 2-5 minuuttia. Lapset raportoivat tutkimuksensa tulokset vanhempien avustuksella. Raportointi tehdään valokuvin, videoin tai tekstinä, jokaisen osallistujan toiveen mukaan.

Kuvien ja videoiden lähettäminen on tehty helpoksi ja vaivattomaksi – lataukset voi halutessaan tehdään suoraan mobiililaitteelta.

Kuvissa ja videoissa ei tarvitse näkyä lapsen kasvoja vaan halutessaan voi rajata kuvauksen vain käsiin tai pelkästään tuotoksiin. Raportteja julkaistaan virtuaalikerhoalueella, jolloin kaikki kerholaiset voivat käydä katsomassa, mitä muut ovat tehneet tahoillaan. Yhden kerhokokonaisuuden loputtua voi heti aloittaa seuraavan kokonaisuuden.

Virtuaalikerhomalli sitouttaa vanhempia lasten harrastukseen. Vanhempien kannustus vaikuttaa merkittävästi lasten tulevaisuuden valintoihin. Jippo virtuaalikerhoissa voidaan toteuttaa erinomaisesti pitkäjänteistä ja monipuolista lasten tiedekasvatusta.

Sisällöt painottuvat lasten arjessaan havaitsemiin ilmiöihin

Kerhojen sisällöt tukevat lasten taipumusta esittää kysymyksiä ja ihmetellä. Lapset oppivat tutkimisen taitoja: havainnointia, tulkintaa ja johtopäätösten tekemistä, tutkimista ja raportointia.

Tutkimuksissa kehittyvät lapsen ajattelutaitojen ohessa myös kädentaidot.

Kerhojen käynnistyttyä myös lapset voivat ehdottaa teemoja tuleville kerhokokonaisuuksille. Kerhot tarjoavat kannustavia kokemuksia sekä positiivisia tunteita matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian saralla. Myönteiset kokemukset vaikuttavat lapsen valintoihin pitkälle elämässä.

Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle tieteiden maailmaan!

Kerhosivustoon ja pilottikerhon videoihin ja tuotoksiin voi tutustua osoitteessa www.ejippo.fi/kerhot.

Katso Jippo-virtuaalikerhojen esittelyvideo.

Teksti: Jenni Vartiainen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail