Ilmiöt ja ihmeaineet virittivät opettajia tiedekerhojen maailmaan

Kokkolassa toteutettu Ilmiöitä ja ihmeaineita -kurssi tutustutti opettajia ja opettajaopiskelijoita kerho-ohjauksen perusteisiin. Kurssilta tarttui mukaan eväitä ja innostusta sekä konkreettisia työohjeita tiedekerhojen pitämiseen.

Ilmiöitä ja ihmeaineita -kerhonohjaajakoulutus Kokkolassa

Kolmivuotisen Tutkimalla oppii -hankkeen myötä jalostui Ilmiöitä ja ihmeaineita -kerho-ohjaajakoulutus, jota on Keski-Pohjanmaan alueella toteutettu aiemmin Perhossa ja Kaustisella 4H-yhdistyksen tukemana. Nyt ohjaajakurssi järjestettiin Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen toimesta Kokkolassa.

Kurssin vetäjinä toimivat pitkän linjan konkarit: Centria ammattikorkeakoulun lehtori Maija Rukajärvi-Saarela sekä LUMA-toimijana v. 2014 palkittu luokanopettaja emerita Margetta Sarkkinen.

Kurssille osallistuneiden taustat olivat laajat: koululaisista jo pitkään alalla olleisiin luokanopettajiin, mukana myös opettajiksi opiskelevia, olipa yksi kemian maisterikin. Osallistujien erilaiset taustat eivät haitanneet, päinvastoin, se toi keskusteluihin lisää näkökulmia. Yhteistä kaikille oli innostus kemiaan ja halu tehdä arkipäivän ilmiöistä konkreettisia tutkimuksia, jotka soveltuvat toteutettaviksi alakoululaisten kanssa.

Kurssi toteutettiin kolmena päivänä, kaksi iltapäivää viikolla ja yksi kokonainen lauantaipäivä, yhteensä 18 tuntia. Toteutustapa mahdollisti opettajien osallistumisen, sillä kenenkään ei tarvinnut hankkia sijaista itselleen. Kurssilaiset tutustuivat kerhonpitämisen perusteisiin, työohjeisiin ja töiden tekemiseen tarvittaviin perusvälineisiin. He pääsivät myös tekemään itse tutkimustöitä.

Päivät olivat pitkiä, mutta innostusta se ei lannistanut!

Havaintoja, ilmiöitä ja pohdintaa

Kerhovälineistö on suunniteltu siten, että ne on edullista hankkia: esim. pilttipurkit käyvät dekantterilasin sijaan ja muoviset välineet (pullot, pakasterasiat, lusikat) ovat pitkäikäisiä ja kestävät kolhuja.

Töihin tutustuttiin itse tekemällä ja havainnoimalla ja lopuksi keskusteltiin tärkeistä kohdista. Keskustelut tehdyistä töistä ja havainnoista koettiin erittäin tärkeiksi. Keskusteluissa tehtiin erilaisia havaintoja ja pystyttiin selventämään ilmiöitä ja käsitteitä sekä laajentamaan näkökulmia.

Useimmista töistä keskusteluissa virisi myös jatkotutkimusaiheita, joita voi hyödyntää perusopetuksessa tai kerhotoiminnassa. Juuri ajatustenvaihto ja ilmiöiden yhdistäminen toisiinsa konkreettisten tehtävien ja havainnointien avulla tuntui olevan kurssin suurin anti.

Rohkeasti tiedekerhotoimintaa kokeilemaan!

Useimmat opettajista olivat kiinnostuneita järjestämään omalla koulullaan kerhon. Heidän mielestään kerho-ohjaajille tarjottu materiaali oli selkeää ja helposti käyttöönotettavaa.

KP LUMA-keskus antaa kerhotarvikkeita lainaan, joten tiedekrhon käynnistäminen omassa koulussa onnistuu tarvittaessa vaivattomasti.

Tulevaisuudessa kerho-ohjaajakoulutuksia pyritään järjestämään tarpeen mukaan. Etenkin luokanopettajiksi opiskelevat kokivat kurssin niin ammatillisesti kuin harrastuneisuuden kannalta tarpeelliseksi. Kaikki kokivat saaneensa kurssilta eväitä omaan työhönsä tai kerhon perustamiseen. Keväälle saatiin yksi kerhokin perustettua uusin ohjaajavoimin.

Kerho-ohjeet löydät KP LUMA:n sivuilta. Kerhotoimintaoppaan työohjeet ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Teksti: Tiina Ylä-Kero.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail