Vuoden 2015 LUMA-toimijat esittäytyvät: Lapsille mahdollisuuksia luonnon tutkimiseen

Yhtenä vuoden LUMA-toimijana 2015 palkittu savonlinnalainen luokanopettaja Erja Kilpeläinen vie opetusta mahdollisimman paljon ulos luontoon. Hän haluaa auttaa lapsia muodostamaan läheisen luontosuhteen ja ympäristöä kunnioittavan asenteen: “Jos on jo lapsena oppinut rakastamaan luontoa ja sen moninaisuutta, ei sitä halua aikuisenakaan tuhota”, hän sanoo.

”Opettajan työssä minulla on etuoikeus saada ohjata lapsia luonnon pariin,” sanoo Kilpeläinen.

Oman lapsuutensa hän vietti maalaisympäristössä, jossa luonto ilmiöineen, eliöineen ja elämyksineen oli erottamaton osa elämää. Omillekin lapsilleen hän halusi tarjota mahdollisuuden samanlaiseen luonnonläheisyyteen.

”Uskon, että pienenä saadut kokemukset vaikuttavat vahvasti vielä aikuisiälläkin. Jos on jo lapsena oppinut rakastamaan luontoa ja sen moninaisuutta, ei sitä halua aikuisenakaan tuhota”, hän toteaa.

Kilpeläisen ansiot LUMA-toimijana tiivistyvät ennakkoluulottomuuteen, kokeilunhaluun ja innostavuuteen sekä monipuolisten osallistavien ja lapsilähtöisten toimintatapojen käyttöön. Hän ohjaa aktiivisesti lapsia liikkumaan luonnossa ja tutkimaan siellä erilaisia eliöitä ja ilmiöitä. Oman luokan opetuksen lisäksi hän opettaa LUMA-aineita myös muille luokille, vetää tiedekilpailuprojekteja sekä luontokerhoja eri ikäisille lapsille.

”Eräänlainen missioni on ollut aina joka vuosi aktiivisesti etsiä joku innokas oppilasryhmä, jonka kanssa teemme jonkun vähän isomman projektin luonnontieteen alalta. Välillä ryhmänä on ollut oma luokkani, välillä jonkun toisen opettajan oppilasryhmä ja välillä luontokerholaiset.”

Lapset tutkivat kaikilla aisteilla

Kilpeläinen on jo vuosia panostanut koulun ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen kuten elämyksellisiin luontoretkiin. Esimerkiksi Mennään metsään –projekti vei 1.-2. luokkalaisten oppimisen ulos luontoon. Hän pitää erittäin tärkeänä, että lapset pääsevät tutkimaan ympäröivän maailman asioita ja ilmiöitä omien aistiensa avulla. (Esimerkiksi Punkaharjun tutkimusmetsään rakentui Taiteilijanallen tutkimusretki -suunnistusreitti, johon voi tutustua Openmetsän sivuilla.)

”Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä tärkeämpää on, että lapsi saa kuulla, nähdä, kokeilla, haistaa ja kenties myös maistaa tutkittavaa kohdetta. Tästä syystä pyrin saamaan lapsia mahdollisimman paljon ulos luokasta”, Kilpeläinen sanoo.

Koulun ulkopuolinen oppiminen tukee myös perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa.

Säännöllisen luontoretkeilyn lisäksi Kilpeläisen oppilaat ovat useasti osallistuneet Tutki-kokeile-kehitä –kilpailuun. Lasten itse valitsemiin ja ideoimiin aiheisiin perustuneiden tutkimusten kilpailumenestys on ollut erinomaista. Myös tämän vuoden hanke, Mennään metsään –projekti eteni TuKoKe-kilpailun valtakunnallisen finaaliin.

”Olemme vuosien myötä tutkineet mm. matokompostin toimintaa, hyönteisten ruokavaliota, magneetin voimaa, niityn kukkia ja saimaannorpan tilannetta. TuKoKe-kisoihin osallistumiset ovat olleet myös tärkeitä ja palkitsevia tapahtumia. Niissä menestymisen myötä lapset ovat saaneet uutta intoa tutkimuksiin ja tarpeellista rahoitusta seuraaville retkille.”

Retkien ja hankkeiden rahoituksen turvaaminen on Kilpeläisen mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvan työn suurimpia haasteita. Toiminta ja retkien matkakulut edellyttävät avustusten hakemista sponsoreilta. Vaikka työyhteisö tukee ja arvostaa hänen työtapojaan, Kilpeläinen kaipaisi enemmän samanhenkistä vertaistukea LUMA-toiminnan ideointiin ja toteutukseen.

Vuoden LUMA-toimija -tunnustus oli Kilpeläiselle tärkeä ja motivoiva kannustin:

“Tuntui, että tekemisiäni on pidetty tärkeänä, olen ollut oikealla tiellä. Tätä tietä aion jatkaa eteenpäin ja syksylle onkin jo suunnitteilla uusia projekteja”, hän innostuu.

Työ itsessään on Kilpeläisen mukaan erittäin palkitsevaa. positiivinen palaute kannustaa eteenpäin ja innostaa kehittämään uutta. Hyvien oppimistulosten perusteella hän on päätellyt, että opetusmenetelmä sopii hyvin erilaisille oppijoille. Projektioppimisessa opetuksen eriyttäminen on luontevaa: kaikentasoisilla oppilailla on mahdollisuus kokea onnistumisia, oppia uutta ja hyödyntää oppimaansa.

“Lasten riemun kiljahdukset oppimisen hetkellä, iloiset kasvot nuotiopaikalla ja vanhemmilta tuleva hyvä palaute auttavat jaksamaan eteenpäin.”

Teksti ja kuva: Maija Pollari


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail