Science on Stage 2015 -festivaali nosti hyvät opetusideat kansainväliselle estradille

Opettajien kansainvälinen tiedefestivaali Science on Stage järjestettiin Lontoossa Queen Mary -yliopiston kampuksella 17.–20.6.2015. Suomea Science on Stage 2015 -festivaalilla edustaneet Irma Hannula, Kirsi Rehunen ja Helena Suomela kertovat omin sanoin projekteistaan ja festivaalikokemuksistaan.

Euroopan LUMA-opettajia kokoontui kesäkuussa Lontooseen, jossa pidettiin kansainvälinen Science on Stage -festivaali. Joka toinen vuosi järjestettävän festivaalin teemana oli tällä kertaa ”Illuminating Science Education”. Kohderyhmänä olivat kaikkien kouluasteiden tiede- ja teknologiaopettajat ja järjestelyistä vastasivat Saksan ja Iso-Britannian toimikunnat yhdessä kattojärjestö Science on Stage Europe:n (SonSEu) kanssa.

Festivaalien ohjelma sisälsi perinteiseen tapaan performansseja, työpajoja, luentoja, keskusteluja, ekskursioita sekä omien projektien esittelyjä suurissa näyttelyhalleissa.

Jokaisella osallistujamaalla oli oma näyttelyosastonsa, jossa delegaatit kertoivat omista projekteistaan ja opetustyöstään posterien, kuvien ja opetusvälineiden avulla. Festivaaleille osallistui 350 opettajaa 25 Euroopan maasta ja Kanadasta.

Opetusideoita Science on Stage -festivaalilta. Kuvat: Irma Hannula.

Suomen Science on Stage-edustajien tunnelmia ja projektikuvauksia Lontoosta

Irma Hannula, Espoo:

Olin festivaalilla ensinnäkin Suomen kansallisen järjestelytoimikunnan (NSC= National Steering Committee) edustajana. Suomen näyttelyosastolla esittelin kehittämääni tähtitieteen opetuksen verkkosivusto Arcturusta.

Ilokseni sain tänä keväänä todeta, että Arcturus-sivusto on linkitetty kansainväliseen Scientix-portaaliin, joka on eurooppalaisten LUMA-opettajien yhteisö verkossa. Seuraava haaste onkin näiden suomenkielisten sivujen käännöstyö englanniksi kaikkien tähtitieteen opettajien käytettäväksi.

Festivaalilla aistii yhä uudelleen saman lämpimän ja tiedonhaluisen ilmapiirin, joka näyttää olevan ominaista tällaiselle aktiivisten opettajien tapahtumalle. Jokainen esitys, luento, työpaja ja näyttelyn esittely sisältää aina uusia innostavia ideoita ja opetusmateriaaleja, joita on mukavaa hyödyntää omassa opetuksessa ja esitellä myös kollegoille.

Science on Stage Europe:n verkkosivuilta löytyy lisää festivaalien tunnelmasta ja annista kuvien, tekstien ja postereiden muodossa.

Kansainvälisyys ja uusien ystävien löytäminen ovat festivaalien parasta antia uuden tiedon ohella. On mukavaa tavata entisiä tuttuja sekä rohkeasti solmia uusia tuttavuuksia. Sosiaalinen media mahdollistaa yhteydenpidon näihin ystäviin festivaalien jälkeenkin.

Kirsi Rehunen, Taipalsaaren esikoulu:

Science together esitteli kolme projektia esikoulusta Taipalsaarelta: vesi-, metsä- ja kivitutkimuksia.

Lähdemme joka vuosi liikkeelle oppijan kysymyksestä/ongelmasta, jota lähdemme selvittämään lasten ideoista käsin.

Kuusivuotiaat lähestyvät ongelmaa uteliaasti omien vahvuuksiensa kautta ja kerromme tuloksista jaetun asiantuntijuuden keinoin. Vahvuuksien kautta opettaminen onnistuu, kun lapsille annetaan mahdollisuus onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin. Samalla kehittyvät ajattelun taidot ja luovuus. Jokainen esikoululainen havainnoi, valokuvaa ja on aktiivinen.


Kirsi Rehunen päivystää festivaaliosastolla. Kuva: Irma Hannula.

Lapset saavat ottaa asiantuntijan roolin ja esitellä tarinoiksi ja animaatioksi jäsentyviä havaintojaan toisille lapsille. Teemme, kokeilemme, keksimme, innovoimme ja rakennamme. Lapset toimivat asiantuntijoina joilta voimme kysyä apua tutkittavaan asiaan.

Yhtä tärkeää kuin tutkiminen ja tekeminen ovat yhteisöllisyys ja hyvien ideoiden jakaminen.

Lapset vierailevat myös koululuokissa esittelemässä projektinsa tuloksia. Esittelyä helpottaa monitahoinen lähestymistapa aiheeseen niin taiteen, teknologian kuin valokuvien kautta.


Taipalsaaren esikoululaisia luontoa tutkimassa. Kuva: Kirsi Rehunen.

Projekteissamme teemme yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä tehdään vuosittain Liikennepoliisin, Lappeenrannan Teknillisen korkeakoulun, ammattikorkeakoulun, Tekniikan museon ja Etelä-Karjalan museoon sekä taidemuseon kanssa. Innostus ja motivaatio tarttuvat!

Yhteistyö kotien kanssa on myös tärkeä osa projektejamme. Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti retkeilemällä lastensa kanssa teemaan liittyvissä kohteissa ja lähettämällä kuvia nähtäväksi sekä vierailemalla asiantuntijoina.

Yhteiskunnassa on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa: esikoulu on yhteisö, jossa lapset oppivat toimimaan pitkäjänteisesti ja yritteliäästi.

Science on Stage 2015 -festivaaleilla kuulijoita kiinnosti erityisesti opettajan rooli, kuinka vanhemmat ja isovanhemmat ovat osallisena projekteissa ja millä tavoin teemme yhteistyötä LUMA-toimijoiden kanssa. Kerroin videoidemme avulla Saimaan lämpötilan viikoittaisista mittauksista, keksinnöistä ja luonnosta oppimisympäristönä.

Myös tablettien käyttö opetuksessa sekä www.peda.net -palvelu herättivät innostunutta keskustelua.

Työpajoissa ideoimme pettajien ja yritysmaailman yhteistyötä. Yrittäjyyskasvatus ja yrityskylät kiinnostivat Iso Britannian, Unkarin ja Turkin edustajia, jotka haaveilivat yhteistyöprojektista kanssamme ja suunnittelivat tulevansa havainnoimaan suomalaista esikouluopetusta.

Science on Stage -festivaali oli innostava, opettava, ajatuksia herättävä ja monipuolinen. Suosikkini esitellyistä projekteista oli Children as inventors.

Helena Suomela, Kesälukioseura:

Kesälukioseuran opettaja Helena Suomela osallistui tapahtumaan esitellen Itämeri-kesälukiota, joka järjestetään kerran vuodessa ainutlaatuisessa ympäristössä Seilin saaressa.

Science on Stage -festivaalin pääajatus kiteytyi jo ensimmäisen päivän aikana mottoon ”opettajilta opettajille”. Festivaalin ideana on siis jakaa kokemuksia, elämyksiä, opetusvinkkejä ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia.

Vuonna 2015 festivaalien teemana oli “Illuminating Science Education.” Valaiseva ja inspiroiva kokemus festivaali olikin. Erilaisia näkökulmia ja uusia ajatuksia science-opetuksesta oli tarjolla runsaasti: kiinnostavia käytännön kokeita, erilaisia demoja, pelejä, oppilastyöpajoja, kursseja, TVT-sovelluksia, opetusvinkkejä ja -materiaaleja jne.

Ideoita oli tarjolla runsaasti myös eri- ikäisten oppilaiden ja lasten kanssa työskenteleville.

Kaikkia yhdisti tutkivan oppimisen näkökulma ja usein myös oppiainerajoja rikkovat ideat. Opettajat ja tutkijat olivat kiinnostuneita ja innostuneita kehittymään ja kehittämään uusia oppimista tukevia käytänteitä.

Kesälukioseurasta festivaaleilla esittelyssä oli kansainvälisestikin ainutlaatuinen kurssi “Itämeri -kesälukio.” Kurssin johtoteema on Itämereen liittyvä tutkiva oppiminen.

Kurssi yhdistää eri LUMA-aineita keskittyen kuitenkin erityisesti biologiaan. Tämän lisäksi LUMA-aineiden rinnalle on tuotu liikuntaa ja valokuvausta innostavaksi kokonaisuudeksi. Opiskelijat voivat suorittaa lukion biologian kurssin BI3 (ympäristöekologia) sekä valinnaisen liikunnan kurssin snorklauksesta kesälukion aikana.

Kurssin tarjoama ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää biologisen aseman tutkimusvälineistöä ja ilmiöpohjainen tutkivan oppimisen opetusmalli oli festivaaleilla selvästi osallistujia kiinnostava kokonaisuus.

Myös Itämeri-teema herätti mielenkiintoa: se koettiin tärkeäksi ja yhteiseksi teemaksi. Mertensuojelu edellyttää useiden eri valtioiden välistä yhteistyötä ja erityisesti Itämeri kiinnostaa ja yhdistää useita Pohjois-Euroopan maita.

Science on Stage kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön

Science on Stage kannusti pohtimaan erilaisia tapoja lähestyä opetettavaa teemaa. Tälläkin hetkellä Suomessa paljon puhuttava ilmiöpohjainen opetus ja yhdessä opettaminen tuntuivat festivaaleilla arkipäiväisiltä asioilta.

Uusien konkreettisten ideoiden ja ajatusten lisäksi festivaalit tarjosivat loistavan tilaisuuden kansainväliseen yhteistyöhön.

Itämeri-kesälukiossa on aiemmin ollut myös opiskelijoita muista Itämeren maista, mutta jatkossa kansainvälistä yhteistyötä on tarkoitus kehittää vieläkin pidemmälle sekä kutsua mahdollisesti opiskelijoiden lisäksi myös opettajia mukaan kurssille.

Seuraavan kerran Science on Stage-festivaali järjestetään kesällä 2017 Unkarin Debrecenissä.

Katso videotallenne Science on Stage 2015 -festivaalin avajaisista.

Tutustu Science on Stage -festivaalilla esiteltyjen opetusideoiden ja projektien postereihin.

Teksti: Irma Hannula, Kirsi Rehunen ja Helena Suomela.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail