Luovuutta LUMA-viikolla

Espoolaisen Meritorin koulun 3B-luokan oppilaiden mielestä marraskuun alussa vietetty LUMA-viikko oli “paras viikko ikinä!”

Valtakunnallisella LUMA-viikolla 2014 Meritorin koulun 3B -luokassa kaikki ympäristö – ja luonnontiedon, matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen tunnit käytettiin innovatiiviseen, osallistavaan ja monialaiseen projektityöskentelyyn.

Oppilaat osoittivat suurta intoa ja luovuutta toteuttaessaan ideoitaan.

Nyt luokasta löytyy mm. J25X helikopteri, Possutalo, Robo-Ritsa, Vesitaso One Star, Jumbo Rocket ja Kuulapeli.

Viikon päätehtävänä oli liikuteltavan ja leikittävän lelun tai pelin ideointi ja toteutus annetuista materiaaleista 3-4 hengen arvotuissa ryhmissä Tämä toimii! –kilpailun tyyliin.

Lelusta tai pelistä piti tehdä myös esittelyjuliste sekä kooste PowerPointilla. LUMA-viikon päätteeksi ryhmät esittelivät tuotoksensa muulle luokalle.

Viikon pienempiä projekteja olivat kuulalabyrintin suunnittelu ja toteutus parin kanssa sekä rakennelmien teko tikuista ja herneistä yksin tai parin kanssa.

Omat ja toisten vahvuudet esille

LUMA-viikolla harjoiteltiin myös ensimmäistä kertaa sähköistä koetta tableteilla. Oppikirjoja ei käytetty lainkaan. Läksynä oli tehdä joka päivästä päiväkirjasivu. Koko LUMA-viikosta tehtiin myös itsearviointi.

Viikon aikana harjoiteltiin monenlaisia taitoja, joita kuuluu myös perusopetuksen opetussuunnitelman uusien perusteiden linjaaman laaja-alaisen osaamiseen:

  • Yhteistyötaitoja ryhmässä ja parin kanssa, vastuunottoa ryhmän jäsenenä
  • Ideointia, suunnittelua ja työn toteuttamista
  • Ongelmanratkaisutaitoja
  • Kompromissien tekoa
  • Työprosessin dokumentointia ja lopputuloksen esittelyä (päiväkirjan pitämistä, valokuvaamista, julisteen tekoa, työn esittelemistä)
  • Sähköiseen kokeeseen vastaamista
  • Itsearviointia sekä omien ja muiden vahvuusalueiden tunnistamista

Vahvuusopetukseen liittyen huomattiin, että tämänkin viikon aikana tarvittiin ja harjoiteltiin monia vahvuuksia. Oppilaat listasivat käyttäneensä ryhmätyötaitoja, innokkuutta, luovuutta, itsesäätelykykyä, harkitsevaisuutta, huumorintajua, ystävällisyyttä, sinnikkyyttä, arviointikykyä, oppimisen iloa, kauneuden arvostusta, reiluutta, uteliaisuutta ja johtajuutta.

Itsearvioinnissa oppilaat kertoivat oppineensa etenkin yhteistyötaitoja, toisten huomioimista ja kompromisseja.

Jännittävintä oli oman ryhmän lelun tai pelin esittely muulle luokalle. Suurin osa oppilaista toivoi, että samanlainen viikko toteutettaisiin uudelleenkin. He kommentoivat viikkoa mm. näin:

”Sai olla luova ja sai jotakin suurta aikaan! Sai tehdä vapaammin asioita. Oli niin rentoa. Oli hauskaa ja oli kivaa tehdä yhdessä. Se oli kivaa, kun sai käyttää luovuutta tosi paljon! Paras viikko ikinä!”

Meritorin koulu on alakoulu Espoonlahden rannalla Kivenlahdessa. Koulussa on reilut 300 oppilasta. Meritorissa painotetaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Joka syksy koulussa aloittaa yksi luonnontiede- ja matematiikkapainotteinen LUMA-luokka.

Tekstit: Annukka Sukselainen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail