Eroon ennakkoluuloista: tutkimuksellisuudesta ja osallisuudesta innostusta kemian opetukseen

Luokanopettajien ennakkoluulot kemiaa ja kemian opettamista kohtaan saavat kyytiä tutkimuksellisuuden ja kokeellisuuden avulla. Maija Rukajärvi-Saarelan väitöstutkimus osoittaa, että tutkimuksellisuus ja osallistava täydennyskoulutus ovat hyviä työkaluja luokanopettajien innostamiseen.

Luokanopettajilla on tärkeä rooli lasten rohkaisemisessa luonnontieteiden opiskeluun ja opettajan asenne voi vaikuttaa lapsen kiinnostukseen ja uteliaisuuteen.

Kun lehtori Maija Rukajärvi-Saarela aloitti luokanopettajien täydennyskoulutukset aiheenaan tutkimuksellisuus kemian opetuksessa, hän törmäsi moniin ennakkoluuloihin.

”Ylipäänsä sana kemia oli se kaikkein suurin haaste ja mörkö. Siinä vaiheessa kun kyseltiin ennen koulutuksen aloittamista, että minkälaisesta tilanteesta lähdetään liikkeelle, niin monelle tuli omalta kouluajalta muistikuvia.”

Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulussa kemiantekniikan insinöörejä kouluttava Rukajärvi-Saarela lähti suunnittelemaan ja toteuttamaan luokanopettajien täydennyskoulutusta vuonna 2001 edellisen opetussuunnitelmauudistuksen alla.

Tuolloin kemia ja fysiikka olivat tulossa erillisiksi oppiaineiksi jo alakoulussa, ja luonnontieteiden opetukselta alettiin edellyttää aiempaa enemmän tutkimuksellisuutta.

”Takana oli juuri silloin se, että tiedettiin, että uuden opetussuunnitelman myötä tulee tarvetta sille, että kemiaa pitää alakoulun puolella jollakin tavalla opettaa.”

Tutkimuksellisuus innostaa luokanopettajia tarttumaan kemian opetukseen

Itsekin luokanopettajaksi kouluttautunut Rukajärvi-Saarela toteaa, että tutkimuksellisuus kemian opetuksessa vaatii, että opettajat tiedostavat mitä se tarkoittaa.

”Tavoitteena oli kehittää sekä täydennyskoulutusta että tavallista luokanopettajakoulutusta siihen suuntaan, että se innostaisi ja poistaisi pelkoja, joita aika monilla on.”

”Ensimmäisen kerran meille tuli pyyntö Opetushallitukselta, jolla oli määrärahoja koulutusten järjestämiseen. Sitä kautta se lähti. Samanlaisia koulutuksia järjestettiin ympäri Suomea. Sen jälkeen pyyntöjä rupesi tulemaan opettajilta: tätä tarvitsee lisää”, hän muistelee.

Luokanopettajien täydennyskoulutuksista kasvoi vähitellen oma tutkimusaihe, joka huipentuu väitökseen Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa 27.11.2015.

Rukajärvi-Saarela toteutti tutkimuksensa kehittämistutkimuksena, johon osallistui kaiken kaikkiaan 168 luokanopettajaa ja luokanopettajaopiskelijaa.

Merkittävimpänä saavutuksena hän pitää sitä, että tutkimus osoittaa tutkimuksellisuuden selkeästi innostavan luokanopettajia. Tärkeää on myös luokanopettajien osallistaminen koulutusvaiheessa.

Rukajärvi-Saarelan kehittämää koulutusmallia fysiikan ja kemian opetuksessa käytetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, jossa on Suomen ainoa luokanopettajien aikuiskoulutuslinja. Sitä voi myös soveltaa luokanopettajien täydennyskoulutuksissa.

Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen kautta luokanopettaja voi tulla tänne meille oppilaidensa kanssa. Kun meillä on luokanopettajaopiskelijoille koulutusta, niin meillä on siinä aina jonkun koulun luokka mukana koulutuksessa eli ne luokat pääsevät opettajansa kanssa siihen koulutukseen”, Rukajärvi-Saarela kertoo.

Sekä opettajien että oppilaiden palaute on ollut erittäin positiivista. Opettajat myös jakavat hyviä kokemuksia ja käytäntöjä eteenpäin omissa kouluissaan.

”Olen huomannut, että näiden opettajien myötä asia ja asenne on lähtenyt leviämään kentälle, mikä on minusta erittäin positiivinen asia.”

Tukea paikalliseen OPS-työhön

Tutkimuksellisuus on vahvasti mukana myös uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Rukajärvi-Saarelan mukaan hänen tutkimuksensa tukee hyvin esimerkiksi koulujen ja kuntien paikallista opetussuunnitelmatyötä.

Hän vinkkaa, että väitöskirjassa on mukana paljon konkreettisia työohjeita, joita on kehitetty tutkimuksen aikana nimenomaan tutkimuksellisuuden parantamiseen.

Sen verran kuin olen OPS-prosessia seurannut, siihen suuntaahan tämä uusi opetussuunnitelma on koko ajan viemässä. Tutkimuksellisuutta tarvitaan kyllä jatkossakin.”

Tutustu suomenkieliseen väitöskirjaan kokonaisuudessaan verkossa:

Rukajärvi-Saarela, M. (2015). Tutkimuksellisuudesta innostusta alakoulujen kemian opetukseen. Kehittämistutkimus osallistavan luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.

Teksti: Maija Pollari. Kuva: Roni Lamberg.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail