Onnittelut vuoden 2016 LUMA-toimijoille

LUMA-keskus Suomi palkitsee tänäkin vuonna kymmenen LUMA-toimijaa, jotka ovat toimineet ansiokkaasti LUMA-aineiden opetuksen edistämisessä tai kehittämisessä. Tutustu palkittaviin ja heidän ansioihinsa sekä ilmoittaudu Valtakunnallisille LUMA-päiville, joiden yhteydessä heidät Lahdessa kesäkuussa palkitaan.

LUMA-keskus Suomi -verkoston raati on valinnut seuraavat tahot lukuisten yleisön lähettämien ehdotusten joukosta Vuoden LUMA-toimijoiksi 2016. Jokainen palkitaan 500 euron tunnustuspalkintoapurahalla, tunnustuksena aktiivisesta ja esimerkillisestä LUMA-aineiden opetuksen kehittämisestä ja edistämisestä. Lämpimät onnittelut heille kaikille!

Useimmat palkittavista pitävät myös tietoiskun tai työpajan Valtakunnallisilla LUMA-päivillä Lahdessa 6.-8.6.2016. Ilmoittaudu tapahtumaan! Lahdessa on tarjolla monipuolinen maksuton ohjelma, jossa teemana uudistuva varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus.


Aulikki Laine
Luontokoulu Tikankontti, Orivesi

Biologian ja maantieteen opettaja Aulikki Laine on monipuolinen ja innostava ympäristökasvattaja, jolle tärkeää on maailman tilaan vaikuttaminen. Luonnosta kiinnostuvat lapset innostavat häntä itseään. Hän toimii Luontokoulu Tikankontin johtajana, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitossa suunnittelijana ja mm. Ekopaku-hankkeen projektipäällikkönä sekä oppikirjailijana. Laine on myös vetänyt Päijät-Hämeen alueella valtakunnalliseen LUMA SUOMI -ohjelmaan liittyvän Koulutuksesta kouluun -kehittämishankkeen toimintaa. Laineen aktiivisessa luotsauksessa hankkeen alueellinen toiminta on monipuolistunut ja laajentunut koko ajan – mukana on kolmisen sataa lasta ja nuorta esikoulusta yläkouluun tekemässä ilmastonmuutos-teemasta projektitöitä, joilla he osallistuvat myös valtakunnalliseen Tutki–Kokeile–Kehitä-kilpailuun.

Jan Holmgård
Sursik skola, Pedersöre

”Att ta in en del av världsrymden i klassrummet är att visa hur gränser kan flyttas med hjälp av kunskap och förståelse.” Så säger Jan Holmgård, lärare i fysik och matematik i Sursik skola i Pedersöre. Hans nyfikenhet, intresse och engagemang saknar gränser både till sina undervisningsämnen och sina elever. Det är speciellt rymden med alla dess fenomen som Jan brinner för. Han har deltagit i nordiska kurser arrangerade av Nordic ESERO och delar mer än gärna med sig av sina kunskaper. Svenskfinlands lärare har på flertalet kurser och seminarier ordnade av Resurscenter fått möjlighet att delta i Jans inspirerande workshopar. I Teknatur tävling för finlandssvenska skolor, är det mer en regel än ett undantag att Jans elever deltar. I samarbete med Nordic ESERO och Resurscentrethar Jan varit drivande kraft i framtagande av två stycken rymdkoffertar innehållande mätutrustning för studier av rymden utarbetade för skolklasser. Rymdkofferten innehåller t.ex. ett teleskop med solfilter, en sunspotter och ett spektroskop. Dessa koffertar kan lånas till skolorna i Svenskfinland. Tillsammans med en lärare på Andøya Space Center i Norge upprätthåller Jan bloggarna EduGalaxen och Space for Science.

Jenni Räsänen
Summamutikka-keskus, Helsinki

Tohtorikoulutettava Jenni Räsänen on esimerkillisellä tavalla toiminut jo parin vuoden ajan Helsingin yliopiston LUMA-keskuksen matematiikan toimipisteen, Summamutikka-keskuksen koordinaattorina. Hän on nuoresta iästään huolimatta kehittänyt jo huomattavalla tavalla yhteistyötä yliopistollisten LUMA-toimijoiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa, esimerkiksi Pulmaario-hankkeessa Pääkaupunkiseudun kirjastojen kanssa ja Tilastrofi-hankkeessa mm. Tilastokeskuksen kanssa. Tämän lisäksi Räsänen on ollut aktiivisesti mukana toteuttamassa ja kehittämässä Helsingin yliopistossa LUMA-aineiden kerhonohjaajakoulutusta, pienten lasten Pikku-Jipot-kerhotoimintaa ja virtuaalisia Jippo-kerhoja sekä uusimpana avauksena virtuaalisia Mathversum-kerhoja. Hän kuuluu myös MAOL ry:n Dimensio-lehden toimituskuntaan.

Lauri Hellstén
Espoon yhteislyseon lukio, Espoo

Lehtori Lauri Hellstén on aktiivisesti omaa osaamistaan ja opetustaan kehittävä matematiikan ja fysiikan opettaja. Hänen sydäntään lähellä on erityisesti opiskelijakeskeisemmän opetuskulttuurin kehittäminen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen LUMA-aineissa. Hellstén jakaa kokemuksiaan ja materiaalejaan eteenpäin avoimesti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Opettajantyönsä ohella hän on kouluttanut tulevia aineenopettajia ja kollegoitaan sekä tuottaa jatkuvasti oppimateriaaleja esimerkiksi Opetus.tv- ja Polku-verkkopalveluihin.

Maarit Rossi
Paths to Math, Kirkkonummi

Lehtori emerita, toimitusjohtaja Maarit Rossilla on pitkäaikainen kokemus matematiikan opettajan ja rehtorin sekä oppikirjailijan työstä. Hän on innostanut etenkin tyttöjä matematiikan pariin sekä edistänyt innostavaa toiminnallista ja ilmiöpohjaista matematiikan perusopetusta. Jo valmiiksi pitkän uransa jälkeen hän on toteuttanut unelmansa ja perustanut kansainvälisen yrityksen, joka kehittää ja levittää maailmalle Paths to Math -opiskeluympäristöä. Se tarjoaa erilaisia polkuja matematiikan oppimiseen ja mahdollistaa opiskelun monipuolisesti ja vaihtelevasti eri lähestymistavoin. Rossi on lähtenyt rohkeasti viemään alan suomalaista osaamista maailmalle ja oppimaan samalla itsekin. Rossi nimettiin helmikuussa 2016 yhdeksi TOP 10-finalistiksi ”opettajien Nobelina” pidetyssä Global Teacher Prize 2016 kilpailussa.

Maria Leivo
Turun ammattikorkeakoulu / Lasten tiedekoulu, Turku

Lehtori Maria Leivo Turun ammattikorkeakoulusta on työskennellyt aktiivisesti tiede- ja teknologiakasvatuksen parissa jo vuosien ajan. Hän aloitti viitisen vuotta sitten kerhojen pitämisen, mikä johti innovatiiviseen ja menestyksekkääseen Pikkuinsinöörit-hankkeeseen Paraisilla Nilsbyn koulussa. Ohjaajina ovat toimineet eri puolilta maailmaa kotoisin olevat ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat osana työharjoitteluaan. Kerhoihin osallistuneet lapset ovat oivaltamisen ilon lisäksi oppineet englantia ja monikulttuurista vuorovaikutusta. Lisäksi Leivo on perustanut pari vuotta sitten Lasten tiedekoulun, joka innostaa lapsia alle kouluikäisistä alkaen Turun lisäksi jo Espoossa ja Oulussa ja laajenee edelleen. Leivon näkemys on, ettei tieteen ja teknologian harrastaminen vaadi välttämättä erityisiä välineitä, vaan kaikki lähtee luonnosta, tutkimisesta ja ongelmanratkaisusta.

Marianne Juntunen
Pelkosenniemen koulu, Pelkosenniemi

Lehtori, apulaisrehtori Marianne Juntunen on ansiokkaasti edistänyt kestävää kehitystä ja sen mukaisten elintapojen omaksumista sekä nuorten että opettajien keskuudessa jo vuosien ajan ympäri Suomen. Hän on kehittänyt uraauurtavassa väitöstutkimuksessaan mielekkäitä tapoja käsitellä yhteiskunnallisesti ristiriitaisia ympäristöön liittyviä haasteita opetuksessa ja tällä tavalla vahvistaa oppilaiden ympäristötietoisuutta, argumentointitaitoja ja käsitystä luonnontieteiden tarjoamista mahdollisuuksista haasteiden ratkaisemiseksi. Väitöstutkimuksensa pohjalta Juntunen on hiljattain laatinut myös käytännönläheisen oppaan kestävän kehityksen huomioiseksi erityisesti kemian opetuksessa. Juntunen on kouluttanut opettajia ja opettajaksi opiskelevia eri puolilla maata sekä viime aikoina osallistunut myös LUMA-keskus Lapin toimintaan. Hän on toiminut kestävän kehityksen saralla aktiivisesti myös järjestötyössä.

Pekka Pihola
Valmet Technologies, Inc., Vantaa

Pekka Pihola on viime vuosina tehnyt pyyteetöntä työtä lasten ja nuorten innostamiseksi LUMA-aineiden pariin robottiohjelmoinnin kautta sekä opettajien kouluttamiseksi aiheesta. Hän on kiertänyt omalla ajallaan ja kustannuksellaan kymmenissä tapahtumissa, mm. MAOL ry:n koulutuspäivillä, SciFestissä ja kouluilla esittelemässä ohjelmointia ja robotiikkaa sekä lapsille, nuorille, vanhemmille, opettajille että myös opettajiksi opiskeleville. Motiivina kaikelle tälle on ollut vahva näkemys maailman suurimman ja laajimmalle levinneen nuorille tarkoitetun robottipelin, First Lego Leaguen Suomeen saamisen tärkeydestä. Ensimmäinen laaja suomenkielinen kirja ohjelmoinnista ja Lego-roboteista on Piholan aloitteesta ja kirjoittamana hiljattain julkaistu ja saatettu vapaasti kaikkien saataville yhteistyössä Innokas-verkoston kanssa. Kirjan aineiston suunnitteluun, kuvien ottamiseen ja esimerkkien kokeilemiseen on kulunut lukematon määrä työtunteja. Piholan merkittävä työ tulee helpottamaan lukuisien opettajien arkea uusien opetussuunnitelman perusteiden astuessa syksyllä voimaan.

Pirkko Kärnä
Mäntsälä

Lehtori emerita Pirkko Kärnä on innostava ja innostunut opettaja sekä opetuksen kehittäjä, jolla opetus ja sen tutkimus ovat sydämenasioita. Kärnä toimi pitkään fysiikan, kemian ja matematiikan lehtorina, mutta on myöhemmässä vaiheessa keskittynyt etenkin fysiikan opetuksen tutkimukseen. Hän on esimerkiksi väitöstutkimuksessaan tutkinut omia pedagogisia käytänteitään. Lisäksi hän on ollut mukana valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteita laatineissa työryhmissä sekä toiminut fysiikan ja kemian oppikirjailijana. Kärnä oli myös mukana toteuttamassa Opetushallitukselle vuoden 2011 luonnontieteiden opetuksen kansallista arviointia. Hän on edelleen aktiivinen tutkija-opettaja ja osallistuu mm. kansainvälisiin luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen konferensseihin ja levittää niistä uusinta tutkimustietoa ympäri Suomen. Kärnä tarjoaa asiantuntemustaan myös kentällä työskentelevien kollegoidensa käyttöön. Hän on tehnyt pitkään työtä MAOL ry:n parissa, mm. täydennyskouluttanut uudistuvista opetussuunnitelmista.

Tanja Luostari
Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto, Helsinki

Filosofian ylioppilas Tanja Luostari on erittäin aktiivinen kemian aineenopettajaopiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on luotettava, avulias, iloinen ja tulee äärimmäisen luontevasti toimeen lasten ja nuorten kanssa. Hän toimii opiskeluyksikkönsä opiskelijoiden suunnitteluryhmän puheenjohtajana, tiedekuntansa opiskelijoiden suunnitteluryhmän jäsenenä sekä opiskelijajärjestönsä hallituksessa. Opintojensa ohessa hän toimii suositussa Kemianluokka Gadolinissa ohjaajana jo kolmatta vuotta. Hän on myös kemianluokan laboratoriovastaava. Luostari on ollut ansiokkaasti mukana myös kansainvälisessä toiminnassa, mm. avustajana mittausautomaation käyttöön biologian, fysiikan ja kemian opetuksessa keskittyneessä ISSE 2014 -symposiumissa.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail