LUMA-keskus Suomi saa valtakunnallisen tehtävän kaudelle 2017-2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut LUMA-keskus Suomelle valtakunnallisen tehtävän. Valtakunnallinen tehtävä vahvistaa ja vakiinnuttaa LUMA-keskus Suomen toimintaa merkittävällä tavalla. LUMA-keskus Suomelle valtakunnallinen tehtävä on annettu tulossopimuskauden 2017–2020 ajaksi. Tehtävä tuo verkostolle noin 700 000 euron vuotuisen rahoituksen.

Valtakunnallisen tehtävän toteutuksessa keskeiset päämäärät ja kehittämiskohteet ovat

  • Verkoston toiminnan vakiinnuttaminen

sekä

  • Ilmiöpohjaisen projektiopiskelun tuki oppimisyhteisöille StarT-toiminnalla
  • Kansainvälinen yhteistyön vahvistaminen
  • Lasten ja nuorten tiedekasvatus ja opiskelijarekrytoinnin pitkäjänteinen tuki
  • LUMA-aineiden opettajien koulutuksen jatkumon rakentaminen ja tukeminen
  • Opetusalan ja elinkeinoelämän yhteistyön edistys mm. tiedeluokkatoiminnalla
  • Toiminnan näkyvyyden lisääminen ja viestinnän kehittäminen
  • Toiminnan sisäisen ja ulkoisen arvioinnin käyttöönotto
  • Toiminnan tutkimuksen ja sen pohjalta kehittämisen vahvistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää yliopistoja kuultuaan niiden valtakunnallisista tehtävistä ja niihin osoitettavasta  rahoitusosuudesta. Valtakunnallisilla tehtävillä on koulutus-, tutkimus- ja sivistyspoliittista merkitystä. Kansalliskirjastolla ja harjoittelukouluilla on esimerkiksi valtakunnallinen tehtävä. Rahoitus ja tehtävät kirjataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston väliseen sopimukseen. Rahoitus on voimassa vähintään sopimuskauden.