Uusi kirja esittelee Helsingin yliopiston tutkimuspohjaista tiedekasvatusta ja parhaita ratkaisuja

Vuonna 2018 Helsingin yliopisto juhlistaa tiedekasvatustoimintansa 15-vuotista taivalta monin eri tavoin. Tänään ystävänpäivänä julkistettiin Helsingissä kirja tutkimuspohjaisesta tiedekasvatuksesta ja sen parhaista ratkaisuista sekä pedagogisista innovaatioista.

Tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista. Sen piiriin kuuluvat kaikki tieteenalat. Vuoteen 2020 mennessä Suomi pyrkii olemaan tiedekasvatuksen kärkimaita maailmassa. Lasten ja nuorten innostaminen eri tieteisiin on tärkeää niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Tiedekasvatus on myös tärkeä osa yliopistojen yhteiskunnallista tehtävää. Tiedekasvatuksen kehittäminen ja vahvistaminen on ajankohtaista ja tärkeää yhteiskunnalle.

Helsingin yliopistossa tiedekasvatus on osa yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja samalla osa yliopiston tutkimusta ja opetusta. Se tukee monipuolisesti yliopiston strategisia painopistealueita. Helsingin yliopisto pyrkii olemaan tiedekasvatuksen globaali vaikuttaja ja suunnannäyttäjä sekä uusien ratkaisujen ja pedagogisten innovaatioiden tuottaja varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tiedekasvatuksen tutkimus luo pohjaa tiedeosaamisen vahvistamiselle ja kehittämiselle. Uusia mielekkäitä ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita tarvitaan lisää lasten ja nuorten – tulevaisuuden tekijöiden – tiedeosaamisen vahvistamiseen innostamiseen eri tieteiden pariin.

Kirjassa on 8 lukua (reilut sata sivua), joissa esitellään vuodesta 2003 toteutettua Helsingin yliopiston monialaista ja yhteisöllistä tiedekasvatustoimintaa ja niihin liittyvää tutkimusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Kirjassa esitellään erityisesti keskuksen toiminnassa kehitettyjä uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita sekä keskeisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä, meneillään olevia hankkeita ja tulevaisuuden suunnitelmiakin. Esillä on esimerkkejä erityisesti humanististen alojen, matematiikan ja luonnontieteiden tiedekasvatuksen osalta, ja myös parhaita tieteenalojen rajat ylittäviä ratkaisuja.

Kirjaa toivotaan käytettävän laajasti eri tiedekasvatuksen toimintojen tukena ja opettajankoulutuksessa.

Kirja on julkaistu sekä painettuna että verkossa, suomeksi ja englanniksi.

Kirjan ovat toimittaneet Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen johtaja, professori Maija Aksela, varajohtaja, professori Juha Oikkonen, ja yleiskoordinaattori Julia Halonen. Yhteisölliseen kirjoittamiseen on osallistunut heidän lisäkseen 24 kirjoittajaa. He ovat pääosin keskuksen ohjausryhmän jäseniä, tieteenalakohtaisia koordinaattoreita tai hankkeissa mukana olleita tutkijoita.

Teksti: Julia Halonen.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail