ZAU! Tytöille uskallusta luottaa omiin kykyihinsä ja opiskella LUMA-aineita

ZAU – Zonta Antaa Uskallusta on Zonta-järjestön sekä tiede- ja teknologiayliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama hanke, jonka puitteissa toteutetaan erityisesti tytöille suunnattuja ilmiöpohjaisia, matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamisen ja opiskelun pariin innostavia kerhoja vuosina 2018–2020.  

Zonta-järjestö haluaa 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Suomessa tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta ainevalinnoissa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita vierastetaan edelleen. Näin tytöt sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa koulutietään. Suomessa ammatit jakaantuvat edelleen selkeästi naisten ammatteihin ja miesvaltaisiin ammatteihin, eikä palkkaus naisten ja miesten välillä ole tasa-arvoinen. 

ZAU-hankkeella halutaan korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tarvetta ja haastaa niin miehet kuin naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta korkeampiin koulutusasteisiin ja auttaa tyttöjä uskomaan omiin kykyihinsä sekä valitsemaan ja harrastamaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

Zonta-järjestö kerää ZAU-kampanjassaan varoja, joilla LUMA-keskus Suomi organisoi ZAU-kerhoja.

Tavoitteena 100 ZAU-kerhoa, 1000 kerholaista sekä uusi, pysyvä toimintamalli

ZAU-kerhoissa pyritään herättämään erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla.

Ilmiöpohjaisen oppimisen teemoina voivat olla esim. hyvinvointi ja terveys, ruoka ja ravitsemus, molekyyligastronomia, liikunta, luonto ja ympäristö, avaruus ja tähdet sekä peliohjelmointi. Taide voi toimia sekä teemana että oppimismenetelmänä, mm. draaman keinoin ja tarinoita hyödyntäen.

ZAU-hankkeessa tavoitteena on järjestää 100 kerhoa ja tavoittaa 1000 kerholaista ympäri Suomen. ZAU-kerhoja järjestetään myös virtuaalisesti.

Vaikka kerhot on suunnattu erityisesti tytöille ja niissä korostetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä tyttöjen ja naisten aseman parantamista, ovat pojatkin lämpimästi tervetulleita näiden innostavien ja uutta luovien ZAU-kerhojen toimintaan. Samoin tarvitsemme tyttöjen valintojen tukemiseen ja esimerkeiksi niin isiä kuin äitejäkin, naisia ja miehiä.

Myös perheitä kannustetaan toimintaan mukaan – äidit, isät, isovanhemmat ja sukulaiset voivat tulla kerholaisen mukaan tai tehdä tehtäviä yhdessä kotona, tuloksia kuvaten, videoiden ja verkossa jakaen. Lisäksi Zonta-järjestön jäsenet voivat toimia kerhoissa roolimalleina, kerhokummeina ja mentoreina. Luokanopettajien toivotaan osallistuvan kerhoihin ja jatkossa hyödyntävän kerhoissa kokeilemiaan uusia opetusmenetelmiä työssään.

Hankkeessa on tavoitteena myös kehittää tutkimusperustaisesti uusi malli yhteisölliseen perhetiedekasvatukseen, joka innostaa erityisesti tyttöjä LUMA-aineiden opiskeluun.

LUMA-keskus Suomi ja Zonta -järjestö – Yhdessä olemme enemmän

LUMA-keskus Suomi tulee alkuvuodesta 2019 alkaen markkinoimaan ZAU-kerhojen järjestämisen mahdollisuutta peruskouluille, mutta myös muille yhteisöille, kuten nuorisotaloille ja kirjastoille.

LUMA-keskus Suomi välittää näihin kerhoihin ohjaajiksi tehtävään perehdytyksen saaneita henkilöitä, mm. korkeakouluopiskelijoita.

Zonta-järjestön keräämillä varoilla tuetaan kerhojen toteuttamista; kerhojen ohjaajat saavat tehtävästä apurahan.

Hankkeen varainkeruukampanja starttaa 25. syyskuuta

Zonta-järjestö ja LUMA-keskus Suomi järjestävät varainhankinnan starttitapahtuman ”ZAU-startti: Löydä oma korisi” Helsingissä 25.9.2018 klo 17.30.

Lisätiedot

  • Hankkeen johtaja, LUMA-keskus Suomi -verkoston johtaja, professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto, maija.aksela@helsinki.fi, 050 415 1450
  • Hankkeen koordinaattori Iisa Rautiainen, Helsingin yliopisto, iisa.rautiainen@helsinki.fi, 050 311 4538
  • Varainkeruukampanjan yhteyshenkilö, Zonta International Piiri 20 ry:n palvelutoimikunnan puheenjohtaja Vuokko Skyttä, vuokko.skytta@gmail.com, 040 501 8675

Teksti: Tiina Palomäki. Kuva: Helsingin yliopisto.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail