LUMA-keskus Suomelle 75 000 euron rahoitus Zonta-järjestöltä ZAU-kerhojen toteuttamiseen

Zonta-järjestö kerää varoja ZAU-kerhoihin, joiden tavoitteena on innostaa tyttöjä harrastamaan ja opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Kerhohankkeen toteuttava LUMA-keskus Suomi sai ensimmäinen rahalahjoituksen Zontien kevätseminaarissa Pietarsaaressa 27.4.2019. 

Suomessa on edelleen selkeä jako nais- ja miesvaltaisiin ammatteihin, eikä palkkaus sukupuolten välillä ole tasa-arvoinen. Tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta vierastavat valinnoissaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Näin he sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Zonta Internationalin Piiri 20 haluaa järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla kerätään varoja, joiden avulla LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAU-kerhotoimintaa. Verkostolla on kokemusta lapsille ja nuorille suunnatuista LUMA-kerhoista jo vuodesta 2004.

Zonta-järjestön puolesta 75 000 euron lahjoituksen luovutti Governor Lea Helle, ja LUMA-keskus Suomen puolesta sen vastaanotti fil. toht. Maarit Mäkelä LUMA-keskus Pohjanmaasta. Toinen lahjoitus tehdään Helsingissä Zontan 100-vuotisjuhlaseminaarissa 8.11.2019.   

Tämä ZAU-yhteishanke on ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä Suomelle. Hankkeessa tuotetaan uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen uusia avauksia edistämään LUMA-osaamista,” toteaa LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela ja toivottaa oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille.

Tavoitteena 100 kerhoa ja 1000 kerholaista

ZAU-kerhojen toteuttajatahojen ja kerho-ohjaajien haku on avoinna 30.4. saakka. Ensimmäiset kerhot käynnistyvät vuonna 2019, ja toiminta jatkuu vuonna 2020. Pääkaupunkiseudulla on jo käynnissä kaksi pilottikerhoa. Kampanjan tavoitteena on 100 kerhoa ja 1 000 kerholaista vuosina 2019–2020 ympäri Suomea sekä uusi, pysyvä toimintamalli kouluihin.

Kerhoissa halutaan herättää erityisesti 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan heidän tärkeiksi kokemiensa aiheiden sekä yliopistoissa tutkimusperustaisesti kehitettyjen uusien opetusmenetelmien avulla. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. ympäröivä ympäristö ja kestävä kehitys, ruokaa ja reaktioita, luonnontieteet ja taide, tähdet ja avaruus sekä digitaalisuus ja robotiikka. Vaikka pääpaino on tytöissä, pojatkin ovat tervetulleita.

Zonta-järjestön jäsenet osallistuvat kerhotoimintaan paitsi varoja keräämällä myös osallistumalla kummeina, mentoreina paikallisina koulutoimen kannustajina sekä esikuvina ja esikuvien hankkijoina.

Teksti: Zonta International Piiri 20 ry. Kuva: Helsingin yliopisto.