Uutta: Oppimisyhteisöille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle mahdollisuus hakea uudenlaiseen LUMA-kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa eri puolilla Suomea 22.9. mennessä

Kiinnostaako matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen kehittäminen uusimpaan tutkimustietoon ja suomalaisiin innovaatioihin pohjautuen yhteisöllisesti korkeakoulujen ja työelämän kanssa? Haluatteko olla rakentamassa uusia toimintatapoja, malleja ja materiaaleja sekä uudenlaista yhteisöllistä täsmäkoulutusta uusien opetussuunnitelmien tueksi oppimisyhteisössänne ja olla eturintamassa viemässä niitä eteenpäin? Ja löytämässä uusia tapoja, miten koko oppimisyhteisönne voi toimia yli oppiainerajojen ja yhteisöllisesti koulun ulkopuolisten kumppanien kanssa? Kiinnostaako teitä verkostoitua alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti?

Jos vastasitte kyllä, on tämä mahdollisuus juuri teidän oppimisyhteisöllenne tulla valituksi osaksi LUMA-keskus Suomen uudenlaista ja innostavaa LUMA-kehittämisyhteisöjen verkostoa ja profiloitua LUMA-kehittämiskouluksi tai -päiväkodiksi. Haku mukaan verkostoon on auki 22.9.2019 saakka.

Uuden kehittämisohjelman päämäärä ja painopistealueet

LUMA-keskus Suomen toteuttamaan uuteen kehittämisohjelmaan mukaan lähtevät oppimisyhteisöt saavat LUMA-kehittämiskoulun tai -päiväkodin statuksen ja kansallista näkyvyyttä ja pääsevät yhdessä muiden, eri asteiden oppimisyhteisöjen ja kollegoiden kanssa sekä korkeakoulujen väen kanssa kehittämään uusia käytännön kasvatus- ja opetustyötä tukevia pedagogisia innovaatioita opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamisen tueksi.

Samalla mukaan lähtevien oppimisyhteisöjen henkilöstö pääsee

 • perehtymään uusimpaan tutkimustietoon (esim. ilmastonmuutos, kiertotalous, tekoäly, matematiikka ja taide)
 • luomaan uudenlaisia yhteistyömuotoja korkeakoulujen ja työelämän kanssa
 • suuntaamaan ja jalostamaan tutkimustietoa eri kohderyhmien käyttöön omassa oppimisyhteisössään ja LUMA-oppimisyhteisöverkostossa
 • vaikuttamaan LUMA-aineiden osaamiseen kansallisesti
 • halutessaan yhteistyöhön LUMA-keskus Suomen kansallisten yhteistyötahojen (noin 50 tahoa Kansallisessa LUMA-neuvottelukunnassa) kanssa
 • halutessaan yhteistyöhön myös LUMA-keskus Suomen kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa ja siten vaikuttamaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen tiedekasvatukseen globaalisti.

Yhteisöllisen toiminnan päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Ohjelman toteutuksessa keskeistä ovat valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset eheyttävät monialaiset opintokokonaisuudet ja teemaopinnot yli tieteiden ja oppiaineiden (engl. STEAM) sekä laaja-alaisen osaamisen, kuten työelämätaitojen kehittäminen. Kehittämisohjelmassa painotetaan neljää painopistealuetta: (i) Ammatillinen ja yhteiskunnallinen relevanssi opetuksessa (LUMA ja tulevaisuus), (ii) Eriyttävää opetusta (LUMAa eriyttäen), (iii) ”Insinööritaitojen” edistäminen (LUMA ja teknologiakasvatus), ja (iv) Luovaa osallistavaa työskentelyä (LUMAa luovasti tutkien ja taitaen).

Kansainvälisesti palkittu StarT työkaluna yhteisöllisessä kehittämisessä

Kehittämisohjelman toteutus on kytketty kansainvälisesti palkittuun StarT-ohjelmaan, joka tukee opetussuunnitelmien perusteiden mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä teemaopintojen toteuttamista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. StarT-ohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa LUMA-keskus Suomen valtakunnallista tehtävää. StarTissa lapset, nuoret ja opettajat oppivat yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä innostavissa tiede- ja teknologiatapahtumissa, kuten oppimisyhteisöjen omissa StarT-päivissä ja alueellisilla StarT-festareilla. Tavoitteena on, että koko oppimisyhteisö osallistuu oppimisprojektien toteuttamiseen yhteisöllisesti, yli oppiainerajojen.

StarT mahdollistaa mukaan lähteville kouluille uusia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyömuotoja: StarT:iin on osallistunut tähän mennessä yli 40 maata, ja partnerimaasopimukset on solmittu mm. Jordanian, Kiinan, Turkin ja Viron kanssa. Esimerkiksi Kiinassa osallistui StarT:iin 22 000 lasta ja nuorta lukuvuonna 2018-2019.

StarT-ohjelmassa toteutetaan lukuvuonna 2019-2020 oppimisprojekteja neljässä teemassa, joista LUMA-kehittämisyhteisöjen verkostoon mukaan valitut voivat valita itseään kiinnostavat omiksi kehittämiskohteikseen (ja projektiaiheikseen):

 1. Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous)
 2. Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot)
 3. Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka)
 4. Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin)

Arjen toimintaa tukevia käyttökelpoisia pedagogisia ratkaisuja ja lukuisia muita mahdollisuuksia

LUMA-kehittämisyhteisönä (päiväkoti, peruskoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) olette mukana luomassa uudenlaisia toimintatapoja LUMA-aineiden opetukseen ja oppimiseen yhteisöllisesti yliopiston tutkijoiden sekä opettajankouluttajien ja työelämän edustajien kanssa. Tarkoituksena on yhteisesti, uusinta tutkimustietoa hyödyntäen kehittää arjen toimintaa eri asteilla palvelevia uusia käyttökelpoisia ratkaisuja, kuten innostavia oppimisympäristöjä, toimintakonsepteja, pedagogisia lähestymistapoja tai aineistoja opetusssuunnitelmien tueksi. Oppivan yhteisön toimintamalli lisää kaikkien toimijoiden oppimista toisiltaan ja tukee tutkivaa opettajuutta suomalaisen opettajankoulutuksen tavoitteiden mukaisesti.

Kehittämisyhteisöjen verkostoon mukaan valitut oppimisyhteisöt saavat:

 • LUMA-kehittämiskoulun tai -päiväkodin statuksen ja pääsyn kansalliseen LUMA-kehittämisyhteisöjen verkostoon
 • Ilmaista ja säännöllistä, yhdessä suunniteltua koulutusta (verkko- ja lähikoulutus) yhteistyössä erityisesti lähialueella sijaitsevan LUMA-keskuksen kanssa
 • Mukaan lähtevät opettajat saavat LUMA-mentorin statuksen ja diplomin
 • Uutta tutkimustietoa LUMA-aineiden opetukseen sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja teemaopintojen toteuttamiseen
 • Uusia toteutusmalleja projektioppimisen sekä tiedekerhojen toteuttamiseen
 • Uusia toteutusmalleja työelämäyhteistyöhön
 • Mahdollisuuden uudenlaisen lukio-korkeakouluyhteistyöhön
 • Vertaistukea yli koulutusasteiden ja oppiainerajojen koko kehittämisyhteisöjen verkostolta
 • Mahdollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön
 • Kutsun osallistua ja jakaa ideoita Valtakunnallisilla LUMA-päivillä 2020
 • Pääsyn alueellisille StarT-festareille
 • Näkyvyyttä osana kehittämisyhteisöjen verkostoa mm. viestinnässä

Kehittämisyhteisöjen verkostoon mukaan valitut oppimisyhteisöt sitoutuvat:

 • Osallistumaan kansalliseen kehittämistyöhön lukuvuonna 2019-2020 ja kehittämään toimintaa omassa oppimisyhteisössään osana opetussuunnitelmaa
 • Osallistumaan säännöllisiin koulutuksiin (osa koululutuksista alueellisissa LUMA-keskuksissa ja osa verkossa) lukuvuonna 2019-2020
 • Osallistumaan LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelmaan sekä järjestämään oppimisyhteisön oman StarT-päivän osana koulun opetussuunnitelmaa
 • Toimimaan omalla alueella mentorina valitsemastaan aiheesta syksyllä 2020: levittämään tietoa ja materiaaleja omassa kunnassaan

Alustava aikataulu

Ohjelma toteutetaan vuosien 2019-2020 aikana. Alustava ohjeellinen aikataulu (mukaan valitut oppimisyhteisöt pääsevät vaikuttamaan siihen ja ohjelman sisältöönkin):

2019 lokakuu

Varsinainen suunnittelu- ja kehitystyö käynnistyy yhteistapaamisella lokakuussa 2019, mistä eteenpäin alkaa säännöllinen koulutus sekä kehittämistyö. Tapaaminen järjestetään alueen LUMA-keskuksessa ja osittain verkossa.

2019 marraskuu

Tutustutaan projektioppimiseen menetelmänä ja suunnitellaan tuetusti oman koulun ja päiväkodin projektioppimisen toteutusmalli.

2019 joulukuu
– 2020 helmikuu

Projektien sekä oman StarT-päivän toteutus

2020 helmikuu

Mahdollisuus hakea mukaan kansalliseen/kansainväliseen StarT-kilpailuun

2020 maaliskuu
– toukokuu

StarT-festareita eri puolilla Suomea, LUMA-keskusten paikkakunnilla2020 kesäkuu

Valtakunnalliset LUMA-päivät 2020

2020 elokuu
– joulukuu

Mentorina toimiminen omalla alueella

Hae mukaan 22.9. mennessä

Täytä hakulomake »

Hakulomakkeessa pyydämme perustelemaan, miksi juuri teidän oppimisyhteisönne sopisi LUMA-kehittämisyhteisöjen verkostoon, ja mitä uutta oppimisyhteisönne voisi antaa kansalliseen LUMA-yhteistyöhön.

Jokaisesta oppimisyhteisöstä toivotaan mukaan aktiiviseen yhteistyöhön vähintään kaksi opettajaa.

Valinnasta ilmoitetaan hakijoille syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää:

Lisätietoja antavat:

 • LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela, maija.aksela@helsinki.fi
 • LUMA2020-ohjelman projektipäällikkö Oona Kiviluoto, oona.kiviluoto@helsinki.fi

Teksti: LUMA-keskus Suomi. Kuva: Riikka Kalmi.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail