Eurooppalaisen LINKS-projektin tulokset – uusia vinkkejä ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen

Euroopan unionin Erasmus+-ohjelman rahoittama LINKS-projekti eli Learning from Innovation and Networking in STEM – science, technology, engineering and mathematics päättyi syksyllä 2019. Hankkeessa edistettiinn tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista.

Ranskalaisen La main à la pâte –säätiön koordinoima hanke keskittyi LUMA-aineiden jatkuvan ammatillisen oppimisen tukemiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Osallistujat, yli 120 paikallista jatkuvan ammatillisen oppimisen tarjoajaa, olivat Itävallasta, Italiasta, Britanniasta ja Ranskasta. Suomesta mukana hankkeessa olivat Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus ja Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus.

Hanke huipentui kesäkuussa Helsingin yliopistolla järjestettyyn loppuseminaariin, jossa hankkeen tuloksia esiteltiin opetus- ja täydennyskoulutusalan vaikuttajille. Projektin tulokset keskittyvät viiden teeman ympärille: Yhteistyö koulujen kanssa, yhteistyö tieteellisen yhteisön kanssa, yhteistyö elinkeinoelämän kanssa, laadunvarmistus & vaikutusten arviointi ja yhteistyön lisääminen osana pitkäjänteistä jatkuvaa ammatillista oppimista. Jokaisen teeman ympärille on nyt rakennettu omat työkalunsa, joiden avulla voi kehittää omaa ammatillista oppimistaan.

Tulokset ovat luettavissa suomenkielellä alla olevien linkkien takaa.

Yhteistyö koulujen kanssa Yhteistyön lisääminen osana pitkäjänteistä jatkuvaa ammatillista oppimista

Yhteistyö koulujen kanssa

Yhteistyö tieteellisen yhteisön kanssa

Laadunvarmistus ja vaikutusten arviointi

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

Suomenkielinen tiivistelmä LINKS-projektista

Hankkeen kansainväliset kotisivut


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail