Uusi kansainvälinen ilmastokasvatuksen hanke CLIMATE? alkamassa

Ilmasto herättää tulevaisuuden tekijöissä monia kysymyksiä ja huolta. Nuoret kysyvät ilmastosta esimerkiksi tieteellisiä, yhteiskunnallisia, eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Miten kysymyksiä voidaan käyttää ilmasto-opetuksessa eri asteilla? Miten osallistetaan lapset ja nuoret kysymään kysymyksiä ja löytämään ratkaisuja? Uudessa kansainvälisessä tiedekasvatuksen ilmastokasvatushankkeessamme CLIMATE? haetaan konkreettisia vastauksia yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti ilmastoon liittyviin kysymyksiin. Oppilaiden kysymystentekotaitojen tukeminen ja ilmastokasvatus on myös osana suomalaista valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteita.

CLIMATE? -ilmastokasvatushankkeessa tavoitteena on pedagogisten mallien kehittäminen ja testaaminen yhteisöllisesti kysymyslähtöisessä ilmastokasvatuksessa kansainvälisessä opettajayhteistyössä. Hanke on osa Helsingin yliopiston LUMA-tiedekasvatuksen (osa LUMA-keskus Suomea) laajempaa tutkimusperustaista ilmastokasvatusohjelmaa, mihin liittyen on järjestetty vuodesta 2019 lähtien muun muassa opettajien ilmastokasvatusfoorumia, TCCF.

Hankkeen aikana opettajat eri maista perehtyvät erilaisiin työtapoihin käyttää oppilaiden kysymyksiä osana ratkaisukeskeistä ilmasto-opetustaan ja oppivat aiheen uusimmasta tutkimuksesta ja toisiltaan. Työskentely tapahtuu verkkoalustalla. Tavoite on, että hankkeen päätyttyä opettajat ovat rohkaistuneet kokeilemaan oppilaiden kysymyslähtöistä pedagogiikka, ja että on yhdessä tuotettu uusia konkreettisia malleja, joita opettajat ympäri maailmaa voivat viedä omaan ilmasto-opetukseensa opetussuunnitelman tavoitteiden tueksi. Hankkeessa saadaan myös tutkimustietoa kysymyslähtöisestä ilmastokasvatuksesta.

CLIMATE? -hanke käynnistyy yhteissuunnittelulla lokakuussa 2020. Yhdessä päätetään ohjelman tarkempi ohjelma ja aikataulu lukuvuonna 2020-2021. Hankkeeseen on ilmoittautunut opettajia Suomen lisäksi yli kymmenestä muusta maasta. Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi hankkeeseen osallistuu ilmastokasvatuksen asiantuntija, apul. prof. Cliona Murphy Irlannista. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu hankkeen projektipäällikölle Jaana Herraselle (jaana.herranen@helsinki.fi) viimeistään 15.10.2020.

Lisätietoa: projektipäällikkö, FT Jaana Herranen (jaana.herranen@helsinki.fi) tai LUMA-tiedekasvatuksen ilmastokasvatusohjelman johtaja, prof. Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi)

Lue lisää kysymyslähtöisestä pedagogiikasta.

Opettajat kansainvälisellä ilmastokasvatusfoorumimme, TCCF koulutuksessa oppimassa yhdessä tutkijoiden kanssa Hyytiälässä.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail