Verkkokirja LUMA-tiedekasvatuksesta esittelee parhaita toimintamalleja hyvään tulevaisuuteen

Uuden kansallista ja kansainvälistä LUMA-tiedekasvatustoimintaa esittelevän verkkokirjan kirjoittamiseen on osallistunut kaikkiaan noin sata henkilöä LUMA-keskus Suomi -verkostosta.

Miten innostaa tulevaisuuden tekijöitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tukea taitavia opettajia ja tulevia opettajia työssään? Miten rakentaa yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti hyvää ja kestävää tulevaisuutta?

LUMA-aineiden osaajia tarvitaan tulevaisuudessa

Matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaajilla on merkittävä rooli Suomen hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. LUMA-keskus Suomi -verkoston tiedekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa näiden alojen osaamista ja innostaminen lapsia ja nuoria niiden opiskeluun. Uusi verkkokirja avaa verkoston toimintaa näiden tavoitteiden eteen. Tiede kuuluu kaikille!

Uusi verkkokirjamme sisältää viisi lukua: Ensimmäisessä esitellään osallistujien ja toimijoiden kokemuksia toiminnasta. Toisessa luvussa kuvataan parhaita ratkaisuja ja toimintamalleja tulevaisuuden tekijöiden tukemisessa. Kolmas luku avaa kansainvälistä toimintaa ja yhteisöllistä oppimista. Seuraavassa luvussa esitellään verkoston hallintoa ja toimintakulttuuria keskuksineen. Kirjan viimeinen luku huipentuu tutkimusperustaiseen, yhteisölliseen kehittämiseen ja tutkimukseen: Miten uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään? Minkälaisia aiheita tutkitaan ja kehitetään nyt ja lähitulevaisuudessa?

Verkostoa kehitetty vuodesta 2013

Yliopistotasoista LUMA-keskustoimintaa on kehitetty Suomessa systemaattisesti vuodesta 2003 lähtien. Vuonna 2013 avattiin kansallinen LUMA keskus-Suomi -verkosto, johon kuuluu 13 keskusta 11 yliopiston yhteydessä. Yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti toimivalla verkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön antama valtakunnallinen tehtävä, johon kaikki yliopistot ja keskukset ovat sitoutuneet. Yhdessä hyvään ja kestävään tulevaisuuteen!

Verkoston toiminta perustuu vahvaan vuorovaikutukseen tiedeyhteisön sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa, jotka ovat edustettuina kansallisessa LUMA-neuvottelukunnassa. Yhdessä olemme enemmän! (LUMA motto)

Pääset lataamaan verkkokirjan tästä linkistä.

Oivaltamisen ja onnistumisen iloa kirjan parissa!

Teksti: LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta, maija.aksela@helsinki.fi