LUMAT-erikoisnumero pureutuu STEAM-lähestymistapaan opetuksessa

Erikoisnumero “Promoting STEAM in education” on julkaistu LUMAT -lehdessä. STEAM (science, technology, engineering, art/aesthetics/architecture/all ja mathematics) on poikkitieteellinen lähestymistapa, jossa luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja insinööritieteen opetuksen näkökulmat yhdistyvät esimerkiksi taiteeseen. Tässä erikoisnumerossa pohditaan, mitä STEAM-lähestymistapa tarkoittaa, ja esitellään kolme esimerkkiä sen opetuskäyttöön.

Erikoisnumero perustuu kesällä 2020 pidettyyn kansainväliseen symposiumiin teemasta. Näiden perusteella STEAM-lähestymistapa voi tarjota oppijoille ja opettajille mahdollisuuksia tarttua 2000-luvun haasteisiin kiinnostavalla ja oppilaita sitouttavalla tavalla. Aiheesta tarvitaan kuitenkin enemmän tutkimusta ja keskustelua, erityisesti poikkitieteellisestä näkökulmasta.

Artikkeleissa sovelletaan STEAM-lähestymistapaa käytäntöön

Ensimmäinen artikkeli (Seamus Delaney and Daniel White) on systemaattinen kirjallisuuskatsaus tieteidenvälisen STEAM opetuksen tutkimuksesta. Artikkelin perusteella STEAM lähestymistapa voisi tukea oppimista erityisesti silloin, kun käytetään projekti- ja ongelmalähtöistä oppimista.

Toinen artikkeli (Valeria  Cabello,  Maria  Loreto  Martinez,  Solange  Armijo  Solis ja Lesly Maldonado) kuvaa 3–10-vuotiaille tarkoitetun non-formaalin STEAM-opetusohjelman mahdollisuuksia ja haasteita. Löydettyjä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi oppimiseen sitouttaminen ja kokonaisvaltainen näkökulma. Haasteita huomattiin kuitenkin olevan siinä, miten henkilökunta pystyi tukemaa oppimisen aikana nuorilla heränneitä tunteita, kuten turhautumista. 

Kolmannessa artikkelissa (Lydia  Schulze  Heuling) raportoitiin tiedeteatteriin liittyvä projekti. Projekti tuki oppilaiden kiinnostusta ja heidän taiteellista ilmaisuaan. Oppilaat oppivat luonnontieteiden aihesisältöjen lisäksi arvostamaan taiteen työtapoja ja heidän luokkahenkensä ja itseluottamuksensa parani.

Erikoisnumeron ovat toimittaneet Jaana Herranen, Erik Cyrus Fooladi ja Marina Milner-Bolotin.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail