LUMA-keskus Suomelle lähes 300 000 euroa opettajien koulutukseen

Opetushallitus on myöntänyt LUMA-keskus Suomi -verkostolle 288 240 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Verkosto toteuttaa rahoituksella eheyttävää ja laaja-alaista opetusta tukevan koulutuskokonaisuuden vuosina 2021–2022.

Hankkeen tavoitteena on edistää opetussuunnitelman perusteissa olevan eheyttävän ja laaja-alaisen opetuksen toteuttamista ja arviointia yhteisöllisesti. Eheyttävä opetus auttaa oppilaita ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä riippuvuuksia sekä yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja. Mielekkäästi toteutettu eheyttävä ja laaja-alainen opetus lisää tutkitusti oppijan kiinnostusta LUMA-aineita kohtaan.

– Rahoitus on verkostollemme hieno mahdollisuus tukea opettajia tärkeässä työssään. Olemme havainneet aikaisemmassa toiminnassamme, että tutkimusperustaiselle ja yhteisölliselle koulutukselle on selkeästi tarvetta. Hankkeen suunnittelu käynnistyy jo kevään aikana, ja itse koulutukset alkavat syksyllä 2021, kertoo verkoston johtaja ja professori Maija Aksela.

Koulutukset järjestetään pääosin vuorovaikutteisina verkkokursseina, joita täydennetään poikkeustilanteen salliessa lähikoulutuksilla. Koulutusosioissa käsitellään kolmea laaja-alaista teemaa (kestävää kehitystä, teknologiakasvatusta ja digitalisaatiota) moninaisissa oppimisympäristöissä, kuten luonnossa, virtuaalisesti sekä yrityksien kanssa yhteistyössä. Verkosto suunnittelee ja toteuttaa hankkeen kiinteässä yhteistyössä opettajien kanssa. 

LUMA-keskus Suomi on 11 yliopiston ja 13 keskuksen tiedekasvatukseen keskittyvä verkosto. Verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden (matematiikka, ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) opiskeluun ja harrastamiseen uusimman tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. Lisäksi se tukee opettajien elinikäistä oppimista varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail