Nord StarT -kilpailu kutsuu lapsia ja nuoria mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää syksyllä 2021 pohjoismaisen Nord StarT -ilmastonmuutoskilpailun osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden 2021 ohjelmaa. Kilpailu järjestetään yhteistyössä LUMA-keskus Suomen StarT-ohjelman kanssa ja sen tavoitteena on osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ideoimaan yhdessä konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kilpailun tarkoituksena on tuoda esille pohjoismaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten visioita ja esimerkkejä siitä, kuinka ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Viime vuosina kiinnostuneisuus ja huoli ilmastonmuutoksesta ovat lisääntyneet. Kiinnostuksen lisäksi nuoriso on yhteiskunnallisesti valveutuneempaa ja aktiivisempaa kuin yli 20 vuoteen ja he kaipaavat erityisesti konkreettisia tekoja ja ratkaisukeskeistä ilmastokeskustelua.  

Nord StarT -kilpailuun on mahdollista osallistua projektitöillä ja käytänteillä, joissa eri ikäryhmät ja kouluasteet tekevät yhteistyötä. Koulu, luokka, kerho tai mikä tahansa muu joukko lapsia, nuoria tai aikuisia voi osallistua hyvällä oppimiskäytänteellä tai -projektilla, jossa lapset ja nuoret näyttävät miten ilmastokriisi torjutaan. Opettajat, ohjaajat, kasvattajat ovat tärkeä osa opetuskäytänteiden luomisessa. Kilpailun tarkoituksena on myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä pohjoismaiden välillä sekä kehittää kestävään kehitykseen liittyvää pedagogiikkaa ja edistää opetussuunnitelmiin pohjautuvaa toimintaa. Kilpailu suunnataan koulutusjärjestelmän kaikille tasoille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

Kilpailu on jo käynnissä, ja projekteja ja käytänteitä voi ilmoittaa mukaan kilpailuun marraskuun loppuun asti. Kilpailu huipentuu pohjoismaiseen konferenssiin, jossa palkinnot jaetaan 9.2.2022. Lisätietoa kilpailusta sekä osallistumisohjeet löytyvät kilpailun verkkosivustolta. 

Lisätietoja ja materiaaleja:

  • Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson (OKM), puh. +358 295 330 141
  • StarT-projektipäällikkö Outi Haatainen (LUMA-keskus Suomi), puh. +358 50 448 9508
  • Lisätietoja kilpailun verkkosivuilta

Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail