Laaja-alainen opetus innostaa LUMA-aineiden pariin – osallistu täydennyskoulutukseemme

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus on kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka sitä tulisi toteuttaa kouluissa ja päiväkodeissa? 15.11. käynnistyvässä täydennyskoulutuksessamme pääset kuulemaan erilaisista tavoista rakentaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Esittelemme koulutuksessa tutkimukseen pohjautuvia parhaita työtapoja eheyttää opetusta erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten luonnossa ja verkon välityksellä. Kursseilla esiteltäviä ideoita laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista voit toteuttaa kurssin pohjalta yhteistyössä oman koulusi tai päiväkotisi sisällä tai muiden kumppanien kanssa. Tervetuloa oppimaan kanssamme! 

Miksi opetusta tulisi eheyttää?

Opetusta eheytetään tavallisesti yhdistelemällä eri tiedonaloja jonkin ajankohtaisen aiheen käsittelyssä. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa tai vaikka koulun tai päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tutkimuksen mukaan linjakkaasti toteutettu eheyttävä ja laaja-alainen opetus lisää oppijoiden kiinnostusta LUMA-aineita (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia) kohtaan. 

Koulutus keskittyy teemoiltaan kestävään kehitykseen, teknologiakasvatukseen ja digitaaliseen opetukseen. Laaja-alainen lähestymistapa tukee tutkimuksen mukaan näiden teemojen opetusta.

Ilmainen, yhteisöllinen verkkokurssi

Kurssit soveltuvat opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Järjestämme kurssit avoimina ja vuorovaikutteisina verkkokursseina, joille voit osallistua helposti missä vain. Pääset pohtimaan kurssien aiheita kollegoidesi kanssa sekä saat vertaispalautetta omista ideoistasi. Suomenkielisten kurssien lisäksi tarjoamme ruotsiksi ensimmäiseen kurssiin perustuvaa kokonaisuutta, joka julkaistaan keväällä 2022.

Maksuton koulutuskokonaisuus koostuu viidestä osiosta, joista ensimmäinen on pakollinen suorittaa kaikille osallistujille. Toisen voit valita vapaasti lopuista neljästä kurssista, jotka keskittyvät erilaisiin oppimisympäristöihin ja tapoihin toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jokainen osio on laajuudeltaan kaksi opintopistettä.

Kurssien tarkemmat otsikot ovat:

  1. Eheyttävä ja laaja-alainen opetus monialaisissa oppimisympäristöissä, kurssi avautuu 15.11.
  2. Virtuaaliset oppimisympäristöt, avautuu keväällä 2022
  3. Non-formaalit ja informaalit oppimisympäristöt, avautuu keväällä 2022
  4. Koulu-yritysyhteistyö, avautuu keväällä 2022
  5. Luonto oppimisympäristönä, avautuu keväällä 2022

Lue lisää täydennyskoulutuksen kursseista verkkosivuiltamme ja tilaa sähköpostiisi muistutus kurssien alkamisesta.


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail