Tule mukaan LUMA-kehittämiskouluksi tai -päiväkodiksi

LUMA-keskus Suomi -verkosto avaa kouluille ja päiväkodeille haun liittyä osaksi LUMA-kehittämisyhteisöä, jonka muodostavat LUMA-kehittämiskoulut ja -päiväkodit sekä alueelliset LUMA-keskukset. Haku on avoinna 15.5. saakka.

Onko sinulla ajatuksia siitä, miten LUMA-aineiden (matematiikka, ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) opetusta ja oppimista tulisi kehittää? Haluatko olla rakentamassa toimintamalleja, materiaaleja sekä koulutuksia uusien opetussuunnitelmien tueksi? Kiinnostaako sinua verkostoitua alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti?

Haku kehittämisyhteisöön on päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille! Käymme seuraavaksi hakemukset läpi ja ilmoitamme valinnasta kesäkuussa viikolla 22.

Kehittämiskoulut ja -päiväkodit pääsevät osallistumaan LUMA-keskus Suomen valtakunnallisen tehtävän toteuttamiseen yhteisöllisesti niin, että mukana on opettajia, tutkijoita, opettajankouluttajia ja muita yhteistyötahoja. Kehittämisyhteisön toiminta rakentuu projektioppimiselle. Asetamme projekteille tavoitteet yhdessä mukana olevien oppimisyhteisöjen tarpeiden, opetussuunnitelman perusteiden sekä uusimman tutkimustiedon pohjalta. Lue lisää kehittämisyhteisöistä, tavoitteista ja toiminnasta verkkosivuiltamme.

Toimintavuosi käynnistyy elokuussa, kun kutsumme kaikki kehittämiskoulut ja -päiväkodit mukaan tutustumaan ja keskustelemaan tulevasta vuodesta sekä yhteistyön muodoista kehittämispäivillemme verkossa 25.8.2022.

Hakemalla kehittämiskouluksi tai -päiväkodiksi

  • Pääsette hyödyntämään uusinta tutkimustietoa sekä uusimpia toimintamalleja LUMA-aineiden monialaiseen opetukseen.
  • Saatte asiantuntija- ja vertaistukea yli koulutusasteiden, oppiainerajojen ja osaamisten alueiden.
  • Saatte ensimmäisten joukossa tiedon LUMA-verkoston tarjoamista uusista toiminnoista, joihin haetaan koulu- ja päiväkotiryhmiä (esim. pilotoinnit). 
  • Pääsette halutessanni jakamaan ideoitanne LUMA-päivillä ja LUMA-viikoilla.
  • Saatte käyttää LUMA-kehittämiskoulun ja -päiväkodin sekä LUMA-kehittäjäopettajan nimikkeitä.

Toivomme osallistujia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja eri puolilta Suomea. Jokaisesta hakevasta koulusta ja päiväkodista ohjelmaan tulisi osallistua vähintään kaksi henkilöä (LUMA-aineiden opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, ohjaaja, opinto-ohjaaja tai muiden aineiden opettaja).

LUMA-kehittämiskoulut ja -päiväkodit

  • Osallistuvat yhteiskehittämiseen vuosien 2022–2024 aikana enintään neljää työpäivää vastaavan tuntimäärän (30 h) verran lukuvuoden aikana per osallistuva opettaja tai ohjaaja. Uusia toimintamuotoja kehitetään verkon välityksellä kehittämispäivillä ja teemakohtaisissa työryhmissä.
  • Testaavat yhdessä suunniteltuja projekteja ja malleja.
  • Kehittävät toimintaa omissa oppimisyhteisöissään osana opetussuunnitelmaa.

Kehittämistä tehdään viidessä teemaryhmässä

Hakiessasi kehittäjäyhteisöön tulee sinun valita, millaisesta yhteistyöstä olet kiinnostunut. Olemme jakautuneet työskentelemään ja keskustelemaan viiteen eri ryhmään. Tutustu eri teemaryhmien aiheisiin – mikä teema sopisi kehittämisideaasi parhaiten?

Ryhmä keskittyy nimensä mukaisesti korkeakoulu-, tutkija- ja yritysyhteistyömallien kehittämiseen mukana olevissa kouluissa, jotka ovat lukioita ja yläkouluja. Tähän mennessä ryhmässä on kehitetty esimerkiksi monialaisia ja syventäviä kursseja ja opintomatka. Kehityskohteet määrittyvät kehittäjäkoulujen oman kiinnostuksen perusteella ja ryhmässä keskitytään pohtimaan yhdessä erilaisia toteutusmahdollisuuksia, jakamaan ideoita ja antamaan vertaistukea. Työskentelytahti on vapaa, ja pyrimme innostamaan ja kannustamaan toisiamme.


Ryhmässä kehitetään ja toteutetaan erilaisia projekteja, joiden oppimisympäristonä on lähiluonto. Pääosin projektit liittyvät kahteen teemaan: metsään ja veteen. Ryhmäämme kuuluu oppimisyhteisöjä päiväkodeista lukioihin.


Projektioppimisen -teemaryhmässä pohdimme yhdessä erilaisia tapoja toteuttaa monialaista ja yhteisöllistä projektioppimista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kehitettävät työtavat voivat olla esimerkiksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia, kokonaisia teemakursseja tai eri oppiaineiden välistä yhteistyötä muutamilla oppitunneilla. Teemaryhmässä jaamme ideoita ja kehitämme niitä yhdessä. LUMA-keskuset tarjoavat mukana oleville opettajille ja kasvattajille tueksi uusinta tutkimustietoa sekä koulutusta.


Kehitämme teemaryhmässä materiaaleja ja opetuskäytänteitä teknologiakasvatukseen, ohjelmointiin ja matematiikkaan. Ryhmässämme on aikaisemmin kehitetty eri materiaaleja muun muassa teknologiakasvatuskartta varhaiskasvatukseen, murtolukujen mysteeri perusopetuksen 5.–7. luokille, Arduino-opas perusopetuksen 7.–9. luokille sekä lukioon.


Yhteisöllisyyttä tukevien mallien teemaryhmässä suunnittelemme tapoja yhteistyön lisäämiseen erilaisissa yhteisöissä. Aikaisemmin ryhmässämme on kehitetty kolmea eri mallia: Ensimmäinen on oppilaitosten välinen malli (yhteisöllisyyden toteuttaminen esiopetuksen, alkuopetuksen ja lukion välillä yhteisten tiedekerhojen avulla), toinen on koulun sisäinen malli (yläluokkien ja alaluokkien yhteistyö ja pysyvä malli koulun arkeen) ja kolmas on kaupungin sisäinen malli (LUMA-toimintasuunnitelman avulla lisätään oppilaitosten välistä yhteistyötä).

Lisätietoja

Kehittämisyhteistyö on osa LUMA-keskus Suomi -verkoston valtakunnallista tehtävää vuosina 2021–2024. Valtakunnallista tehtävää rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail