Uusi verkkokirja tukee tutkivan opetuksen eriyttämistä

Ilmainen verkkokirja tarjoaa luonnontieteiden opettajille tukea opetuksen eriyttämiseen. Kirjassa esitellään hyödyllinen työkalu opetuksessa keskeisen tutkivan oppimisen eriyttämiseen. Voit ladata kirjan jutun lopusta.

Työkalu hyödyntää tunnettua tutkivan oppimisen mallia, jossa jokainen tutkivan oppimisen vaihe on jaettu eri avoimuuden asteisiin. Mallin on kehittänyt Margus Pedaste kollegoineen vuonna 2015 laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Kirja soveltuu erityisesti yläkoulun kemian, fysiikan ja biologian opettajille.

Luonnontieteiden luokassa on aina oppilaita, joiden taidot ja tiedot eroavat toisistaan. Opetuksen eriyttämisellä, eli opetuksen mukauttamisella oppilaiden yksilöllisten erojen mukaan, pyritään vastaamaan kaikkien oppilaiden tarpeisiin. Eriyttäminen on keskeistä kun tavoitellaan laadukasta ja mielekästä oppimista kaikille oppilaille. Nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet nostavat opetuksen eriyttämisen kaiken opetuksen pedagogiseksi lähtökohdaksi.

Tutkivan oppimisen eriyttäminen -kirjan kansi.
Tutkivan oppimisen eriyttäminen -kirjan kansi

Kirja sisältää kolme esimerkkituntisuunnitelmaa, jossa esitellään eriyttämistyökalun soveltamista eri aiheiden opetukseen. Kirjassa on myös kappaleet mm. tutkivan oppimisen arvioinnista, kokeellisesta työskentelystä ja kokeellisiin töihin liittyvistä turvallisuusohjeista.

Eri avoimuuden asteet avuksi tehtävien muokkaamiseen

Yleisesti tutkivan oppimisen tehtävän on käsitetty olevan kokonaisuutena joko suljettu, avoin tai jotain siltä väliltä oppilaslähtöisyydestä riippuen. Kirjassa esitetyssä työkalussa sen sijaan jokainen tutkivan oppimisen vaihe on jaettu tehtävän avoimuuden ja oppilaille annettujen vapausasteiden mukaisesti neljään eri avoimuuden asteeseen. Näin opettajalla on suuri mahdollisuus varioida tehtävää ja suunnitella eri oppilasryhmille samaan aiheeseen tutkimustehtäviä ja –materiaaleja .

Taulukko havainnollistaa, miten tutkivaan oppimiseen liittyviä keskeisiä asioita, kuten käsitteellistäminen ja tutkimus, voidaan varioida joustavasti sen mukaan, miten avoimia tehtäviä ryhmälle halutaan eri vaiheissa antaa.
Esimerkki tutkivan oppimisen eriyttämistyökalusta

Kirjaa suunniteltaessa kirjoittajat haastattelivat neljässä EU-maassa 30 luonnontieteiden opettajaa heidän eriyttämiskäytänteistään ja -käsityksistään. Kirja on toteutettu osana DifferentiatInq –hanketta, joka on saanut ERASMUS+-rahoitusta.

Kirjasta lyhyesti

Mitä: Ilmainen kirja tutkivan oppimisen eriyttämisestä. Kirjoitettu osana DifferentiatInq -Erasmus+ -hanketta, jossa olivat Suomesta mukana Antti Lehtinen ja Pasi Nieminen Jyväskylän yliopistosta.
Missä: Lataa kirja maksutta DifferentiatInq –hankkeen verkkosivuilta. (.pdf)
Kenelle: Erityisesti yläkoulujen biologian, fysiikan ja kemian opettajille, jotka ovat kiinnostuneita tutkivasta oppimisesta, kokeellisuudesta ja näiden eriyttämisestä. Kirja sisältää myös esimerkki-tuntisuunnitelmia, jossa kirjan sisältöä konkretisoidaan.

Teksti: Antti Lehtinen ja Pasi Nieminen, kuva: Unsplash


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail