Juhlablogi: Osa 4 – Eletään LUMA-strategia eläväksi

Vuonna 2023 on kulunut 20 vuotta ensimmäisen LUMA-keskuksen ja 10 vuotta LUMA-keskus Suomi -verkoston perustamisesta. Juhlavuoden kunniaksi perustetun blogin neljännessä osassa Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen kannustaa ryhtymään LUMA(TE)-strategian toimenpiteisiin. Tutustu lisää LUMA-tiedekasvatuksen tekijöihin, osallistujiin ja malleihin verkostomme työtä kuvaavassa verkkokirjassa.


Leena Pöntysen valokuva
Pöntynen Leena on Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi Kansallisen LUMA(TE)-strategian toimenpiteet viimein miltei kolmen vuoden työskentelyn jälkeen maaliskuun puolivälissä. Jos koko strategian jalalle laittaminen oli vuosien vaikuttamisen työ, työn edistymisen vauhdittaminen on vaatinut useilta toimijoilta paljon. Kun toimenpiteet lopulta on saatu paperille, seuraava ponnistus on saada strategian toimeenpano kirjattua hallitusohjelmaan. Ja sen jälkeen sen toimeenpano valtion toimenpiteenä vasta alkaa.

Strategiaa arvosteltiin jo yleisen osan ilmestyttyä 2021: Jos kyseessä on strategia, missä on nykytila-analyysi, missä tavoitetila ja missä toimenpiteet? Toimenpiteiden työstöä varten koottiin pienempi ryhmä sidosryhmätoimijoita, jotka sinnikkäästi pyrkivät viemään toimenpiteitä strategisemmalle tasolle. LUMA-strategiaan on kirjattu 31 ehdotusta toimenpiteiksi. Vastuutahoja on tuhansia, ja useat kirjaukset ovat varsin ympäripyöreitä. Iso kysymys on, mikä on nyt todella vaikuttavaa, ja mihin koriin panokset kannattaa suunnata. Se on strategista valintaa ja siihen meidän on seuraavaksi tartuttava.

Toimenpiteisiin saatiin kirjattua yksi toimenpide, joka on paitsi tavoite, myös mittari. Toimenpiteessä neljä (4) asetetaan tavoitteeksi nostaa luonnontieteissä ja matematiikassa osaamisen taso 2000-luvun alun tasolle. Tämä on mielestäni oleellinen tavoite, joka mittaa myös onnistumisemme muissa asioissa: Pystymmekö nousemaan osaamisessamme omalle, vuoden 2006 kansalliselle huipputasollemme? Tavoitteena ei siis ole kansainvälinen ranking-menestys, vaan oman kansallisen huipputasomme tavoittelu.

Lähde: OECD

Toinen oleellinen asia on, että LUMA-strategia sidottiin kansalliseen TKI-tiekarttaan. Tämä on LUMA-strategian kannalta tärkeää, sillä parlamentaarisen sovun synnyttyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta tiekartan etenemistä varmasti seurataan jatkossakin. Toinen olennainen seurantaan liittyvä asia on toimenpide 23: Se antaa LUMA-keskus Suomen neuvottelukunnalle tehtävän seurata LUMA-strategian toimenpiteiden toteutumista vuosittain ja raportoida siitä OKM:lle. LUMA-neuvottelukunnan jäsenenä otan tämän tehtävän erittäin vakavasti ja pidän sitä tärkeänä uutena neuvotteluyhteytenä ministeriön kanssa matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen osalta.

Entäs muut toimenpiteet sitten? Olennaista on, että LUMA-strategian toimeenpano kirjataan hallitusohjelmaan ja sille osoitetaan resursseja. Pidän tärkeänä poliittisena ohjauksena myös sitä, että 31 toimenpiteen joukosta priorisoidaan vaikuttavimmat keinot osaamistason noston näkökulmasta. Mahdollisesta rajallisesta resurssista ei ole vaikuttavaa pirstoa rahoitusta pieniin siiloihin, vaan strategian toteutusta tulisi johtaa linjakkaasti. Tähän tarvitaan valtakunnan tasoista LUMA-pedagogista johtajuutta.

Strategian toimenpiteissä riittää tekemistä jokaiselle LUMA-toimijalle. Useat niistä ovat jatkuvaa toimintaamme, mutta nyt meillä olisi mahdollisuus viedä niitä strategisemmalle ja vaikuttavammalle tasolle. Vaikkei valtion kansallisia kohdennuksia vielä olekaan, voimme kukin alkaa elää strategiaa todeksi: Tartutaan toimeen, nimetään asioita osaksi strategiaa, kirjataan toimenpiteitä omiin strategioihimme, hakemuksiimme ja toimiimme. Tehdään strategia näkyväksi ja eläväksi. Pysähdytään myös omassa toiminnassamme priorisoimaan ja tarkentamaan suuntaa kohti tavoitettamme nostaa kansallista osaamistasoamme.

Tämä strategia ei ole toteutettavissa yksin. Sitä ei todeksi muuta ministeri tai hankerahoitus. Nyt on jokaisen aika kääriä hihat ja lähteä tekemään asioita yhteen suuntaan.


Kirjoitus on osa LUMA-keskus Suomen blogisarjaa Joka kolkkaan ja niemeen – Till hela landet. Myös sinä voit osallistua kirjoittamalla. Yhteydenotot ja sarjaan liittyvät kysymykset toivotaan sähköpostilla osoitteeseen luma-keskus((at))helsinki.fi.

Kirjoitimme LUMA-keskus Suomen LUMA-strategian toimenpiteistä maaliskuussa. Lue kirjoitus täältä: 

Aikaisemmat sarjan julkaisut:


Jaa:Facebooktwitterpinterestlinkedinmail