Erasmus+ -yhteistyössä kehitetään uudenlaista kestävää luonnontieteiden opettajankoulutusta

Erasmus+ -ohjelmassa PRESS, kuuden maan; Saksa, Georgia, Indonesia, Israel, Itävalta ja Suomi, opettajakouluttajat kehittävät yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti uudenlaista, kestävyyttä edistävää luonnontieteiden opettajankoulutusta.

Opettajat ovat keskeisessä roolissa muutoksen agentteina! Haemme ohjelmassa uusia tapoja edistää opettajien kestävyyskoulutusta, ja samalla opimme kaikki toisiltamme”, sanoo professori Maija Aksela, PRESS-ohjelman Helsingin yliopiston osuuden johtaja. Kestävyyden edistäminen tarvitsee koulutettuja kansalaisia vastuulliseen toimintaan ja nyky-yhteiskunnan muutokseen. Tähän tarpeeseen halutaan PRESS (Relevance Education in Science for Sustainability) -ohjelmassa vastata edistämällä korkeakoulujen valmiuksia kouluttaa luonnontieteiden opettajista kestävyyskasvatuksen osaajia.

Kestävyyttä monipuolisesti

PRESS- ohjelman puitteissa kehitetään luonnontieteiden opettajankoulutukseen kestävyyskasvatukseen keskittyvä uudenlainen kurssi, joka tulee osaksi pakollista opettajankoulutusta ohjelman partnerikorkeakouluissa Georgiassa, Indonesiassa sekä Israelissa. Helsingin yliopiston lisäksi Erasmus+ -ohjelmassa on koulutuksesta vastaavina korkeakouluina mukana Bremenin yliopisto Saksasta (johtaa ohjelmaa) sekä Klagenfurtin yliopisto Itävallasta.  

Ohjelman yhteistyötahona olevalla Helsingin yliopiston Kemian opettajankoulutusyksiköllä on noin 20 vuoden kokemus tutkimusperustaisesta kestävyyden edistämisestä opettajankoulutuksessa. Ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kestävyyden lisäksi myös taloudellinen näkökulma (esim. kiertotalous) on esillä. 15 vuoden ajan LUMA-tiedeluokan, Kemianluokka Gadolinin, yrityskumppanit ovat olleet mukana uusia avauksia kehittämässä.

Mediataidot osaksi luonnontieteiden opettajankoulutusta

Uudella kurssilla tieteellinen medialukutaito on yhtenä sisältönä. Vierailulla tutustutaan monipuolisesti suomalaiseen osaamiseen, Helsingin yliopiston monitieteiseen kestävyyskasvatukseen ja saadaan näkökulmia luonnontieteiden opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa edellyttää osallistumistaitoja, jotka ovat erottamattomasti sidottuja omaehtoiseen medianäkyvyyteen. Kestävyyden kannalta tärkeitä tavoitteita koulutuksen, yleensä ja erityisesti tiedekasvatuksen, kannalta ovat kriittinen tieteellinen medialukutaito ja viestintätaidot yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Siksi kestävyyttä käsitteleviin PRESS-kursseihin kuuluu erityisesti kriittinen tieteellinen mediakasvatus ja tieteen viestintätaidot suurelle yleisölle, jotka koskevat sekä perinteistä että digitaalista/sosiaalista mediaa. Kurssit sisältävät myös yhteistyötä yritysten, niin pk-yritysten kuin teollisuuden, ja suuren yleisön kanssa kouluopetuksen.

Suomessa erityisesti kiinnostusta herätti opettajankoulutuksen yhteistyö LUMA-tiedekasvatuksessa ja LUMA-verkostoon kuuluvan Kemianluokka Gadolinin monipuolinen kestävyystoiminta,” kertoo tutkijatohtori Outi Haatainen, joka toimii projektipäällikkönä hankkeessa Suomen toiminnan osalta.

Lisätietoa ohjelmasta

  • Professori Maija Aksela, johtaja, PRESS-yhteistyö, Helsingin yliopisto ja LUMA-keskus Suomi maija.aksela((at))helsinki.fi
  • Tutkijatohtori Outi Haatainen, projektipäällikkö, PRESS-yhteistyö, Helsingin yliopisto, outi.haatainen((at))helsinki.fi
  • Ohjelman englanninkieliset kotisivut