LUMATIKKA saa jatkoa – innostavia matematiikan opetuskäytänteitä ja erityispedagogiikkaa LUMATIKKA+ -ohjelmasta!

Kuvassa LUMATIKKA-hankkeen suunnittelijat Alisa Uusi-Kilponen ja Eveliina Hietakymi, jotka tulevat olemaan myös LUMATIKKA+ -hankkeessa mukana. Kuvaaja: Veikko Somerpuro.

LUMA-keskus Suomi -verkosto on saanut valtionavustuksen ma­te­ma­tii­kan opetuksen ja oppimisen täy­den­nys­kou­lu­tus­oh­jel­malle LUMATIKKA+. Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus mahdollistaen opetushenkilöstön maksuttoman täydennyskouluttautumisen. Koulutuksen ansioiksi Opetushallituksen asiantuntijat nostavat esille sen kehittämisalueet, jotka ovat koulutuspoliittisesti tärkeitä ja ajankohtaisia. Keskiössä ovat uudessa hankkeessa matematiikan laaja-alainen perusosaamisen kehittäminen, erityispedagogiikka ja monipuolinen arviointi. Vuoden 2024 alussa kurssiohjelma pyörähtää käyntiin paitsi verkossa niin myös lähikoulutuksien muodossa. Tervetuloa mukaan!

LUMA-verkoston asiantuntevat tiedekasvattajat toteuttajina

LUMA-keskus Suomi -verkosto toteuttaa matematiikan opetuksen ja oppimisen LUMATIKKA+ -täydennyskoulutusohjelman vuosina 2024–2025, kolmena opetuskautena. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle. Hankkeessa järjestetään tiedekasvatuksen asiantuntijoiden tukemana joustavaa ja yhteisöllistä verkko- ja lähikoulutusta. LUMATIKKA+ pohjautuu vuosina 2018–2022 ohjattuun, opettajien keskuudessa hyvin suosittuun, LUMATIKKA-hankkeeseen, mutta kurssisisällöt ovat uudistettu opetuskentän tarpeita kuunnellen. Uudistetussa ohjelmassa on mukana aiemman hankkeen tuntevia osaajia, mutta myös uutta verta, jotka tuovat tuoreita ideoita mukanaan.

Ohjelman koordinoi LUMA-keskus Suomi -verkoston alaisuudessa Helsingin yliopisto sekä toteuttaa Helsingin yliopiston lisäksi verkostossa mukana olevat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Åbo Akademi vastaa tiettyjen kurssiosien tarjoamisesta myös ruotsiksi! Hankkeen johtajana toimii professori Maija Aksela LUMA-keskus Suomi -verkostosta ja projektipäällikkönä kasvatustieteen maisteri Alisa Uusi-Kilponen.

Ohjelman taustalla opettajien toiveet sekä tutkimus

LUMATIKKA+ haluaa toiminnallaan vastata tutkimuksissa, alan kentällä ja käytännössä päiväkodeissa ja kouluissa havaittuihin matematiikan osaamiserojen ja oppilaiden alhaisen motivaation kysymyksiin. Tavoitteena on suomalaisen kasvatus- ja opetushenkilöstön pedagoginen ja substanssiin kytkeytyvä tukeminen sekä siten oppijoiden matemaattisen osaamisen, sen merkityksen ymmärtämisen ja oppimismielekkyyden edistäminen.

– Tutkimukset osoittavat matematiikan osaamisen laskutrendin, osaamiserojen kasvun sekä alhaiset asenteet. Kentällä on tullut huolta siitä, miten inkluusio ja arvioinnin yhdenvertaisuus toteutuvat sekä sisällöt, kuten tietotekniikka ja yhteiskunnalliset yhteydet ympätään matematiikan opetukseen. Huolenaiheet ovat isoja, sillä matemaattisella osaamisella on merkitystä kouluttautumisessa, työllistymisessä ja yhteiskunnassa toimimisessa. Tavoitteenamme on LUMATIKKA+ -ohjelman avulla tarjota laadukasta ja kannustavaa tukea matematiikan opetukseen, arviointiin ja erityispedagogiikkaan – oppijoiden ja opettajien hyväksi, havainnollistaa Alisa Uusi-Kilponen.  

Alisa Uusi-Kilponen kuvattuna lasitiilien reunustamalla käytävällä.
Alisa Uusi-Kilponen on vuoden kasvatustieteilijä 2022. Kuva: Veikko Somerpuro.

– Taitavilla opettajille on keskeinen rooli lasten ja nuorten matematiikan osaamisen ja innostuksen edistämisessä. Tuemme LUMATIKKA+ -ohjelmassamme opettajien arvokasta työtä, ja kuulemme heidän toiveita ja tarpeita. Yhdessä olemme enemmän!, kannustaa professori Maija Aksela, jolla on yli 30 vuoden kokemus tiedekasvatuksesta ja opettajien täydennyskoulutuksesta matemaattisissa aineissa.

Professori Maija Aksela.

Ohjelma innostaa monipuoliseen matematiikan opetukseen

Tuleva LUMATIKKA+ -ohjelma on kolmiosainen, 10 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Innokkaat voivat vapaasti ja maksutta suorittaa kaikki kolme osiota yhden tai useamman kauden aikana. Mahdollista on myös vain poimia itseään kiinnostavat palaset. Kurssit suoritetaan verkossa DigiCampus-oppimisympäristössä suomeksi ja osin ruotsiksi. Osan teoriaa voi hyväksilukea lähikoulutuksessa. Lähikoulutustilaisuuksia pidetään samansisältöisinä muutama lukukaudessa eri puolilla Suomea. Tutustu ohjelman kursseihin alla olevasta kuviosta!

Kuvassa on LUMATIKKA+-ohjelman kurssit osioittain. 1. Kaikille yhteinen 3 op kurssi: Matematiikan erityispedagogiikkaa läpi koulutusrajojen. 2. Oman opetusasteen mukaan valittava kurssi Arviointi matematiikan opetuksen ja oppimisen ytimessä (á 4 op) ja 3. Matematiikan erityisdidaktiikkaa kaikilla asteilla (á 3 op), joka sisältää kurssit Eheyttävää matematiikan opetusta, Tietotekniikkaa ja ohjelmointia osana matematiikan opetusta ja Opitaan matematiikkaa tutkien.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan LUMATIKKA+ -koulutukseen – olitpa sitten uusi tuttavuus tai tuttu kasvo aiemman LUMATIKKA-koulutuksen tiimoilta. Nähdään ensi vuonna kursseilla!