Tiedekasvatukselle Suomen Kulttuurirahaston rahoitusta ympäri Suomen

Suomen Kulttuurirahasto jakoi tiedekasvatukseen suunnattuja Tiede tutuksi -apurahoja runsaat 800 000 euroa yhteensä kahdelletoista hankkeelle. Esimerkiksi, Helsingin yliopisto sai Tiede-tutuksi apurahoja neljälle tiedekasvatushankkeelle yhteensä 279 000 euroa. Hankkeiden kohderyhmää ovat lapset ja nuoret.

Tieteenaloja kuudesluokkalaisille esittelevien työpajojen järjestämiseen myönnettiin 85 000 euroa Paavo Koskisen rahastosta. Koululaisille suunnattujen Voiman paikka -työpajojen ja oppimisympäristön toteuttamiseen myönnettiin 65 000 euroa Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta. Viikin tutkimustilan tiedepolun toteuttamiseen myönnettiin 43 000 euroa Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta. Neljäs rahoitettu hanke sai Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 86 000 euroa, jolla toteutetaan ilmastokasvatushanke Hyytiälän metsäasemalla.

Tiedekasvatusta tasa-arvoisesti

Lisäksi Vaasan yliopisto (LUMA-keskus Pohjanmaa) on saanut 52 000 euroa tiedeteemapäivien järjestämiseen alakoululaisille Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Tiede tutuksi -apuraha on Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta.

Kaksivuotisessa hankkeessa alakoululuokat pääsevät tutustumaan Vaasan yliopiston tutkimusaloihin eri paikkakunnilla järjestettävien tiedeteemapäivien toiminnallisissa työpajoissa. Tavoitteena on lisätä tiedekasvatuksen alueellista kattavuutta ja luoda lapsille tasa-arvoisia mahdollisuuksia tutustua tieteeseen ja tutkimukseen myös kaukana Vaasan yliopistokampuksesta sijaitsevissa kunnissa. Tiedeteemapäivät käynnistyvät keväällä 2025 ja tiedotamme niistä silloin tarkemmin, kirjoittaa LUMA-keskus Pohjanmaa Instagram-profiilissaan.

Tekoälytaitureita kestävän tulevaisuuden tiellä

Turun yliopisto (Lounais-Suomen LUMA-keskus) on yhteistyössä Åbo Akademin (Skolresus) kanssa saanut 125 000 euroa Maailmankaikkeus eri kielillä -tiedekasvatushankeen toteuttamiseen, Tiede tutuksi -apurahana, Huhtamäen rahastosta.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Juniversity) on saanut 80 000 euroa Tutkitaan mediaa! -tapahtuman toteuttamiseen. Apuraha on suunnattu yläkoululaisille, osana Tiede tutuksi -apurahaa, Teresia ja Rafael Lönsströmin rahastosta. Lisäksi korkeakoulusäätiö on saanut 125 000 euroa Tekoälytaiturit-hankkeen toteuttamiseen tekoälyn lukutaidon kehittämiseksi, Tiede tutuksi -apurahana, Harry Hendusen rahastosta.

Tekoälytaiturit – Kestävän tulevaisuuden polulla -hankkeessa Tampereen yliopiston Juniversity kehittää yhdessä Aalto-yliopisto Juniorin kanssa opetuskokonaisuuksia, joissa hyödynnetään tekoälysovelluksia oppimisen työkaluina. Tarkoitus on, että peruskoululaiset ratkovat kestävään tulevaisuuteen liittyviä haasteita työpajoissa vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa. Oppimiskokonaisuuksien teemat linkittyvät YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda 2030, nousee esiin Juniversityn verkkosivuilla.

Lämpimät onnittelut kaikille LUMA-keskuksille ja yliopistoille arvokkaasta työstä!

Kirjoittanut:

Jemima Unger