“Paras päivä pitkään aikaan!” –  Tiedekerhossa opitaan yhdessä 

Tänä keväänä koulujen tiedekerhoissa tieteen ihmeitä ovat opiskelleet yhdessä lapset, tulevat opettajat, opettajat ja vanhemmatkin. Uudenlaisia tiedekerhoja on kokeiltu ja kehitetty osana kansainvälistä ja monivuotista StarT LUMA -ohjelmaa. Niissä oppijat ovat “tähtiä” ja heidän kysymyksensä, luovuus ja osaaminen nostettu keskiöön.

Tiedekerho on toimiva ja mielekäs oppimisympäristö, jonka voi ottaa käyttöön osana koulun opetussuunnitelmaa, osana opettajankoulutusta tai osana vapaa-ajan tiedekasvatusta perheille. Tänä keväänä StarT LUMA -ohjelmassa on testattu uutta yhteisöllistä tiedekerhon työskentelymallia Suomen lisäksi kolmessa muussa maassa: Etelä-Afrikassa, Indonesiassa ja Jordaniassa. Oleellista mallissa on oppijakeskeisyyden lisäksi yhdessä tekeminen, joka tukee tunnetaitoja ja yhteisöllisyyttä. Työtapana käytetään projektioppimista StarT LUMA -ohjelman yhtä tutkimuskohdetta.

Monivuotiseen StarT LUMA -ohjelmaan sisältyy myös englanninkielinen verkkokurssi, joka tarjoaa tukea yhteisöllisen projektioppimisen toteuttamiseen sekä esimerkkejä StarT LUMA -tiedekerhoissa opiskelusta. Yhdessä oppimisen tueksi on lisäksi verkkoseminaari ja kansainvälinen StarT LUMA science camp. 

Ohjelmaan liittyvän tutkimuksen kautta pyritään löytämään uusia relevantteja ratkaisuja monimuotoiseen ja eheyttävään LUMA-opiskeluun niin kouluissa kuin opettajankoulutuksessa. Uusista malleista ja ratkaisuista voivat hyötyä sekä opettajiksi opiskelevat että opettajat, jotka haluavat täydentää oppejaan.

Tämä on kivaa! Milloin tiedekerho jatkuu?”, totesi yksi kerholainen tiedekerhon viimeisellä kerralla pienimuotoisessa science fair -tapahtumassa, jossa lapset esittelivät kerhon aikana pienryhmissä tekemiään projekteja sekä ohjasivat vanhempiaan tieteen iloon parhaiksi kokeellisiksi töiksi valitsemiensa töiden parissa. 

Kuvassa lapset tekevät kemiallisia kokeita.

Kerhon aikana kuulimme vanhemmilta kerhotiedotukseen käytetyn whatsapp-kanavan kautta lasten innosta ja siitä, kuinka he olivat kotona esitelleet muun muassa kuvia tekemistään sokerisateenkaarista. ”Paras päivä pitkään aikaan”, oli eräs kerholainen kommentoinut vanhemmilleen.

Kevään tiedekerhoissa tavattiin kerran viikossa kuuden viikon ajan. Tulevat opettajat suunnittelivat kerhokertojen sisällön osana opettajankoulutusta kuunnellen niin koulun opettajia kuin kerhoon osallistuneiden lasten toiveita ja kysymyksiä. Jokainen kerhokerta oli toiminnallinen ja lapsia osallistava. StarT LUMA -tiedekerhossa kerholaiset olivat “tähtiä”!

Yhteisöllinen projektioppiminen työtapana

Monimuotoisissa tiedekerhoissa käytetään työtapana yhteisöllistä projektioppimista. Kerhot järjestetään osana Helsingin yliopiston opettajankoulutusta ja LUMA-tiedekasvatusta, yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Pilotissa mukana olevien koulujen tiedekerhoissa on mukana oppijoita monista eri kansallisuuksista. Kielenä kerhoissa pääsääntöisesti suomi ja tarpeen mukaan englanti.

Projektioppiminen mahdollistaa innostavan yhdessä oppimisen. Toteuttaessaan projektejaan oppijat samalla työstävät laaja-alaisesti tärkeitä tulevaisuuden taitojaan — luovuutta, ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua ja yhteistyötaitoja. Tiedekerhot luovat oivan oppimisympäristön tutkimuksellisten projektien tekemiseen lasten ja nuorten kanssa, tarjoten samalla opettajaksi opiskeleville aitoja kokemuksia lasten ja nuorten kanssa, heidän kysymyksiään kuunnellen ja niistä keskustellen”, kertoo StarT LUMA -ohjelman projektipäällikkönä toimiva tutkijatohtori Outi Haatainen. Hän toimii opettajana yliopiston kurssilla, jonka osana tulevat opettajat vetivät tiedekerhoja kouluyhteistyössä sekä tutkii yhteisöllistä projektioppimista erityisesti opettajankoulutuksen näkökulmasta. 

Tiedekerhoissa tulevien opettajien ohjaamiseen osallistuivat myös Reija Pesonen ja Aleksi Takala Helsingin yliopistolta. Pesonen on kiinnostunut opettajien jatkuvasta LUMA-oppimisesta ja Aleksi moderneista oppimisympäristöistä kuten tekoälyn käytöstä opetuksessa.

Itse tekeminen innostaa

Lasten kehittämät omat mielenkiintoiset käytännönläheiset projektit liittyivät erilaisen lian irrottamiseen vaatteista erilaisilla liuoksilla sekä palamisen ja sammuttamisen ilmiöihin erilaisilla materiaaleilla. 

Kerholaiset esittelivät tuloksiaan viimeisellä kerralla suullisesti posterien ja videoiden kera. Erään kerholaisen mukaan tiedekerho oli parasta ikinä. Kun lopussa kysyttiin oppijoilta palautetta, kaikki näyttivät sormillaan täyttä kymppiä – osa jopa kolme kertaa. Jokainen kerholainen sai myös StarT LUMA -diplomin ja molekyylipelikortit yhdessä opiskeluun kotona kerhon päätteeksi.

Vanhemmat pääsivät tiedekerhon viimeisellä kerralla oppimaan laavalamppu -työstä ja saippuakuplien tekemisestä kuivajään avulla lasten ohjauksessa. Ne olivat lasten suosikkitöitä tiedekerhossa. Vanhemmat totesivat oppineensa paljon. 

Saatu palaute oli kannustavaa. Tällaista perhetiedekasvatustoimintaa toivottiin pian lisää. Vanhempien mukaan lapset olivat hyvin innostuneita ja oppineet paljon. Pidettiin tärkeänä, että he saivat tehdä itse ja kysyä ja ihmetellä, ja että sellaiseen on varattu aikaa.

Uudenlaista opettajankoulutusta

Kansainvälisen StarT LUMA -ohjelman tavoitteena on tukea uudenlaista innostavaa monimuotoista opettajankoulutusta sekä tulevien opettajien että opettajien jatkuvaa oppimista uudella tavalla non-formaalisissa oppimisympäristöissä.

Uudenlaisten tiedekerhojen kehittämishankkeen tavoitteena on soveltaa uusia tutkimusperustaisia ratkaisuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se on uusi avaus ja jatkoa kansainvälisesti palkitulle StarT-ohjelmalle. Palkitusta ohjelmasta voit lukea enemmän tämän linkin takaa.

“Ensimmäisen toteutuksen alustavat tulokset ovat mielenkiintoisia. Tulevat opettajat ja kerhoon osallistuneet opettajat pitävät tiedekerhoa hyvin mielekkäänä tapana oppia yhdessä ja kokeilla uutta rauhassa. Opettajat kertoivat käyttävänsä tiedekerhossa oppimaansa myös oppitunneillaan. Tiedekerho näyttäisi olevan uudenlainen täydennyskoulutusmuoto. Tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin lisää. Tiedekerho tarjoaa oivaltamisen ja onnistumisen iloa tieteistä kaikille”, kertoo StarT LUMA -ohjelman johtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopistosta.  

Akselan johdolla aloitettiin ensimmäinen kansainvälinen ja yhteisöllinen StarT -ohjelma vuonna 2017. Kansainvälinen uusi StarT LUMA -avaus ja sen tutkimusohjelma on ohjelman neljäs versio.

LUMA-tiedekasvatuksessa kehitetään ja tutkitaan yhteisöllisesti uusia pedagogisia ratkaisuja hyvään, kestävään tulevaisuuteen.

Elokuussa 2024 LUMA-päivien yhteydessä voi tutustua Science on Stage -osuudessa Euroopan eri maiden opettajien parhaisiin projekteihin.