LUMA-center Finland

LUMA-center Finland -nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

 


Fortbildningar för lärare

LUMA-evenemang

LUMA-materialer


Aktuellt från LUMA-nätverket

 • Tävlingen Nord StarT bjuder in barn och unga att delta i kampen mot klimatförändringen
  Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT anordnas hösten 2021 av undervisnings- och kulturministeriet. Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet. Ministeriet ordnar tävlingen i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen, från småbarnspedagogik till högre utbildning, och att … Läs mera…
 • E-bok om LUMA-vetenskapsfostran presenterar bästa verksamhetsmodeller för en ljus framtid
  Allt som allt kring hundra personer inom LUMA-center Finland-nätverket har medverkat i arbetet med en ny e-bok som presenterar nya finländska och internationella verksamhetsformer inom vetenskapsfostran i matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Hur kan de som ska bli framtidens experter uppmuntras till studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi? Hur kan skickliga lärare och blivande lärare stödjas i sitt … Läs mera…
 • Ansökan till LUMA-utvecklingssamarbete för skolor och daghem har öppnats
  LUMA-center Finland-nätverket har öppnat ansökan till en ny typ av LUMA-utvecklingssamarbete för skolor och daghem. Ansökningstiden för nya LUMA-utvecklarskolor och -daghem går ut 15.8. Har du idéer för hur undervisningen och lärandet i matematisk-naturvetenskapliga ämnen (matematik, omgivningslära, naturvetenskaper och teknologi) borde utvecklas? Vill du vara med och ta fram nya verksamhetsmodeller, material och utbildningar som … Läs mera…
 • Anmälan till LUMATIKKA-nätkurser hösten 2020 har öppnats
  Fortbildningar om matematikundervisning som verkligen varit populära och som fått mycket beröm av lärarna startar igen i augusti 2020! Förhandsanmälan till höstens nätkurser öppnades 4.5 Mot elevcentrerad och aktiverande matematikundervisning! LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och … Läs mera…