LUMA-center Finland

LUMA-center Finland-nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskaps- och teknologifostran. Detta uppnås genom att uppmuntra till livslångt lärande bland lärare på alla stadier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.


Fortbildningar för lärare

LUMA-evenemang

LUMA-material


Aktuellt från Skolresurs

 •   Vad tänker du spontant på då du hör ordet geologi? Är du som många andra av oss, så är risken stor att du svarar stenar. Anna Saukko är doktorand inom geologin på Åbo Akademi. Hon …
 •   Barnens Akademi arrangeras av Svenska folkskolans vänner. Verkstäderna och anmälningarna administreras av Skolresurs. Verkstädernas teman utgår från de olika naturvetenskapliga ämnena och leds av kunniga universitetsstuderande. Från Skolresurs sida deltar Annika Norrgård. Grupperna är indelade i åldersgrupperna …
 • Välkommen med på Skolresurs workshoppar i Logger Pro och Algodoo! Detta är den sista delen av vår UBS-finansierade fortbildningshelhet “Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”. Under fortbildningen jobbar vi främst med programmen Logger Pro och Algodoo. Du …
 •   Det har redan en längre tid rapporterats om att unga känner sig alltmer oroliga för framtiden, bland annat på grund av pandemier, miljökriser, krig och ekonomiska svårigheter. Denna trend är ett komplext och svårt problem …

Kommande evenemang

Aktuellt från LUMA-nätverket

 • Jubileumsblogg: Del 7 – Varför STEM?
  Men hur kan vi motivera unga till att studera dessa ämnen? Hur ska vi motivera till att stärka sätesmusklerna att orka med matematik, kemi och fysik, samt att vara med och lösa globala utmaningar? Svaret är LUMA. Vi vill motivera unga till att studera dessa ämnen, ändra på mentala föreställningar och sakta ta ner murar och fördomar som byggts upp av negativa erfarenheter, fel förväntningar och helt enkelt något som gått på snett. För att lyckas behöver vi samarbeta och vi behöver er! För att jobba tillsammans för att lösa framtidens problem och hållbarhetsfrågor, för att utbilda kommande astronauter, fysiker, kemister, ingenjörer och globala revolutionärer samt politiker och kanske landets kommande president. Vi vill också välkomna unga flickor till att känna sig säkrare i att lösa matematiska ekvationer, kemiska formler och komma fram till nya lösningar och innovationer som kan lösa vår tids största utmaningar.
 • Li Andersson, Mari Pantsar och Peter Vesterbacka beskyddare av Science on Stage-festivalen i Åbo
  LUMA-center Finland-nätverket är huvudarrangör för 2024 års upplaga av Science on stage-festivalen. Evenemangets beskyddare är Li Andersson, Mari Pantsar och Peter Vesterbacka. Festivalen går av stapeln i Åbo, vilket ger finländska lärare en ypperlig möjlighet att bekanta sig med sina europeiska kollegors undervisningsidéer. Temat för festivalen år 2024 är Sustainability in STEM education. Science on … Läs mera…
 • Professor Maija Aksela får Nokia Säätiös pris för förtjänstfullt arbete
  Prismottagaren, professor i naturvetenskaplig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet, Maija Aksela har förtjänstfullt och långsiktigt arbetat för utvecklingen av undervisningen och lärandet i matematik, naturvetenskaper och teknologi från småbarnspedagogiken till högskolenivån i hela Finland. Stiftelsen Nokia Säätiö har valt att tilldela Maija Aksela, professor i naturvetenskaplig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet, ett pris som erkänsla för hennes … Läs mera…
 • Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts –  mångsidiga lösningar på klimatförändringen
  Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra … Läs mera…

Finska universitet vid LUMA-Center Finland -nätverk

Östra Finlands universitets logo.