LUMA-center Finland

LUMA-center Finland-nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskaps- och teknologifostran. Detta uppnås genom att uppmuntra till livslångt lärande bland lärare på alla stadier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.


Fortbildningar för lärare

LUMA-evenemang

LUMA-material


Aktuellt från Skolresurs

 • Research Academy for Young Scientists, förkortat Rays, är en sommarforskarskola för unga som i framtiden vill bli ledare för forskning inom naturvetenskap och teknik. Sommaren 2023 kommer ett tjugotal elever att samlas i Strängnäs utanför Stockholm …
 • Vet du hur högtalare uppfanns? Hur fungerar lås egentligen och vad är den första finska naturprodukten som godkänts av Läkemedelsverket? Dessa är bara några frågor som vi kommer att få svar på i Skolresurs julkalender 2022. …
 • Den 3-4.2.2023 välkomnar fakulteterna FNT och FPV vid Åbo Akademi tillsammans med Skolresurs alla ämneslärare i ma/fy/ke till matematik-, fysik- och kemidagarna i Åbo! Under en och en halv dag får du ta del av en …
 • Välkommen att bekanta dig med LUMA-center Österbottens & Skolresurs verksamhet den 9.11.2022 kl 14-15 i Vasa! Vi berättar om svenskspråkig verksamhet i Österbotten, såsom lärarfortbildningar, lånematerial och evenemang för barn. Målgrupp: Undervisningspersonal från småbarnspedagoger till lärare …

Kommande evenemang

Aktuellt från LUMA-nätverket

 • Professor Maija Aksela får Nokia Säätiös pris för förtjänstfullt arbete
  Prismottagaren, professor i naturvetenskaplig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet, Maija Aksela har förtjänstfullt och långsiktigt arbetat för utvecklingen av undervisningen och lärandet i matematik, naturvetenskaper och teknologi från småbarnspedagogiken till högskolenivån i hela Finland. Stiftelsen Nokia Säätiö har valt att tilldela Maija Aksela, professor i naturvetenskaplig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet, ett pris som erkänsla för hennes … Läs mera…
 • Nord StarT –tävlingens vinnare har utsetts –  mångsidiga lösningar på klimatförändringen
  Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra … Läs mera…
 • Tävlingen Nord StarT bjuder in barn och unga att delta i kampen mot klimatförändringen
  Den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT anordnas hösten 2021 av undervisnings- och kulturministeriet. Tävlingen är en del av Finlands ordförandeskapsprogram 2021 i Nordiska ministerrådet. Ministeriet ordnar tävlingen i samarbete med LUMA Center Finlands StarT-program. Syftet med tävlingen är att främja barns, ungas och vuxnas delaktighet i kampen mot klimatförändringen, från småbarnspedagogik till högre utbildning, och att … Läs mera…
 • E-bok om LUMA-vetenskapsfostran presenterar bästa verksamhetsmodeller för en ljus framtid
  Allt som allt kring hundra personer inom LUMA-center Finland-nätverket har medverkat i arbetet med en ny e-bok som presenterar nya finländska och internationella verksamhetsformer inom vetenskapsfostran i matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Hur kan de som ska bli framtidens experter uppmuntras till studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi? Hur kan skickliga lärare och blivande lärare stödjas i sitt … Läs mera…

Finska universitet vid LUMA-Center Finland -nätverk

Östra Finlands universitets logo.