LUMA-center Finland

LUMA-center Finland-nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskaps- och teknologifostran. Detta uppnås genom att uppmuntra till livslångt lärande bland lärare på alla stadier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.


Fortbildningar för lärare

LUMA-evenemang

LUMA-material


Aktuellt från Skolresurs

 • Välkommen med på Skolresurs fortbildning för lärare i matematik och naturvetenskaper i Helsingfors 2-3.2.2024! Detta är den sista delen av vår UBS-finansierade fortbildningshelhet “Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”. Vi har två teman: artificiell intelligens i undervisningen …
 • Varför får inte hackspettar hjärnskakning av att trumma på träd? Julkalendern Artdetektiven utforskar under vardagarna i december 15 finländska arters spännande egenskaper genom en inledande gåta följt av en PowerPoint med mer information om arten. Målgruppen …
 • Sommaren 2023 packade 24 förväntansfulla ungdomar väskorna för fyra veckor på forskarskolan Rays i Strängnäs i Sverige. Bland dem fanns gymnasiestuderande Victor Backa från Helsingfors och Wilma Hall från Björneborg, som i stor konkurrens blivit utvalda …
 •   Vad tänker du spontant på då du hör ordet geologi? Är du som många andra av oss, så är risken stor att du svarar stenar. Anna Saukko är doktorand inom geologin på Åbo Akademi. Hon …

Kommande evenemang

Aktuellt från LUMA-nätverket

 • Se bilderna från LUMA-center Finlands 20-årsjubileum
  LUMA-center Finland-nätverket firade sitt 20-årsjubileum med ett seminarium i festsalen vid Helsingfors universitet. Jubileumsseminariet utspelade sig på fredagen den 10.11.2023. Seminariet samlade över 100 deltagare. Forsknings- och kulturminister Sari Multala framförde statsmaktens videohälsning vid tillfället. Prorektor för Helsingfors universitet, Kai Nordlund, undervisningsråd Laura Taajamaa från undervisnings- och kulturministeriet, samt Maija Aksela, direktör för LUMA-center Finland-nätverket … Läs mera…
 • Främjare av vetenskapsfostran belönades
  För 20 år sedan inleddes vid Finlands universitet den så kallade LUMA-verksamheten som syftar till att uppmuntra studier i naturvetenskap och matematik. För tio år sedan grundades universitetsnätverket LUMA-center Finland till stöd för denna verksamhet.  Nätverket firade sitt tioårsjubileum med att dela ut utmärkelsediplom som erkänsla för främjande av vetenskapsfostran. Vid ett jubileumsseminarium som hölls … Läs mera…
 • Vi firar 20 år av LUMA-verksamhet i Finland – vetenskapens glädje!
  LUMA-center Finland är ett nätverk för vetenskapsfostran som består av 11 universitet och 13 center i Finland. Målet med vår verksamhet är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för STEM-ämnena vetenskap, teknik och matematik. (Förkortningen STEM kommer från engelskans Science, Technology, Engineering, Mathematics. Motsvarande förkortning på finska är LUMA.) I den … Läs mera…
 • Naturvetenskaper på bred front – svenskspråkig verksamhet i LUMA
  Skolresurs mål är att erbjuda fortbildningar och aktiviteter jämlikt över hela Svenskfinland. Svenskfinland är dock en region som geografiskt är ganska splittrad, vilket gör att uppdraget ibland är ganska utmanande. En av de många fördelarna med LUMA-center Finland-nätverket är kontakterna till de andra LUMA-centren, som finns i koppling till alla finländska universitet. För Skolresurs ger … Läs mera…

Finska universitet vid LUMA-Center Finland -nätverk

Östra Finlands universitets logo.