LUMA-center Finland -nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

Läs mer »


Aktuellt

LUMA-center Finland – nu också på svenska


LUMA center Åbo Akademi, som öppnas den 5 november 2015, blev den första svenskspråkiga LUMA center. LUMA Center Åbo Akademi samarbeter med Resurscenter för matematik, … Läs mera…Hur långt kommer man med kunskap?


De senaste årens internationella utvärderingar visar att Finland klarar sig bra i matematik och naturvetenskaper när det gäller kunskap, men … Läs mera…Mera nyheter »