LUMA-center Finland

LUMA-center Finland -nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

Läs mer om LUMA-center Finland»


Aktuellt från LUMA-nätverket

 • E-bok om LUMA-vetenskapsfostran presenterar bästa verksamhetsmodeller för en ljus framtid
  Allt som allt kring hundra personer inom LUMA-center Finland-nätverket har medverkat i arbetet med en ny e-bok som presenterar nya finländska och internationella verksamhetsformer inom vetenskapsfostran i matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Hur kan de som ska bli framtidens experter uppmuntras till studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi? Hur kan skickliga lärare och blivande lärare stödjas i sitt … Läs mera…
 • Ansökan till LUMA-utvecklingssamarbete för skolor och daghem har öppnats
  LUMA-center Finland-nätverket har öppnat ansökan till en ny typ av LUMA-utvecklingssamarbete för skolor och daghem. Ansökningstiden för nya LUMA-utvecklarskolor och -daghem går ut 15.8. Har du idéer för hur undervisningen och lärandet i matematisk-naturvetenskapliga ämnen (matematik, omgivningslära, naturvetenskaper och teknologi) borde utvecklas? Vill du vara med och ta fram nya verksamhetsmodeller, material och utbildningar som … Läs mera…
 • Anmälan till LUMATIKKA-nätkurser hösten 2020 har öppnats
  Fortbildningar om matematikundervisning som verkligen varit populära och som fått mycket beröm av lärarna startar igen i augusti 2020! Förhandsanmälan till höstens nätkurser öppnades 4.5 Mot elevcentrerad och aktiverande matematikundervisning! LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och … Läs mera…
 • LUMA2020 – gemensamma insikter och inspiration: LUMA-inlärningsgemenskaperna från småbarnspedagogiken till andra stadiet är nu valda
  I höst startar ett utvecklingsprogram för lärande och undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av LUMA-center Finland – ett nätverk av 11 högskolor. Målet med programmet är att utveckla den formella undervisningen av barn och unga från småbarnspedagogiken till andra stadiet samt den vetenskaps- och teknikfostran barn, unga och familjer ta … Läs mera…

Mera nyheter »