Om oss

Bakgrund

Enligt den internationella PISA-bedömningen kan finska unga bra naturvetenskaper och matematik, men är inte intresserade av studera dem. Få unga vet om vilka möjligheter studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi erbjuder i arbetslivet och i finska innovationer. Det finns även ett behov att öka lärarnas vetenskaps- och arbetslivskännedom.

Vetenskaps- och teknologifostran har befrämjats genom LUMA-verksamhet sedan 1996. Sk. LUMA-projektet var Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för undervisning av matematik och naturvetenskaper åren 1996-2002. Riksomfattande LUMA-centret grundades 9.12.2003 i förbindelse med Helsingfors universitet för att fortsätta verksamheten. Ett av målen med att effektiverera LUMA-verksamheten var att befrämja undervisningen av teknologi och naturvetenskaper i hela Finland. För att nå målet har grundandet av nya LUMA-center i förbindelse med olika universitet runt om i Finland understötts. Sedan 2007 har det grundats tio nya LUMA-center.

LUMA-center Finland valdes 8.11.2013 som takorganisation för finska universitets LUMA-center.

Mål

LUMA-center Finland delar gemensamma bekymret om allmänna nivån på kunnandet av matematik, naturvetenskaper och teknologi, och dessutom om experternas tillräcklighet i arbetslivet. I Finland behövs de fler duktiga experter inom matematik, naturvetenskaper och teknologi, men allt färre ung väljer att studera dessa ämnen.

LUMA-center Finlands mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

Organisation

LUMA-center Finland stärkar och utvecklar samarbete nationellt och internationellt. Till nätverket hör LUMA-center som fungerar i samband med finska universitet eller universitetscenter:

 1. Aalto-universitetet Junior
 2. Helsingfors universitets vetenskapsutbildningscentrum
 3. LUMA-center Lappland (Lapplands universitet)
 4. LUMA-center Päijänne-Tavastland (Lahtis Universitetscampus)
 5. LUMA-center Saimaa (Villmanstrands tekniska universitet + Yrkeshögskolan Saimaa)
 6. LUMA-center Åbo Akademi — se också skolresurs.fi
 7. LUMA-centret i Mellersta Finland (Jyväskylä universitet)
 8. LUMA-centret vid Östra Finlands universitet
 9. Mellersta Österbottens LUMA-center (Karleby universitetscenter Chydenius)
 10. Sydvästra Finlands LUMA-center (Åbo universitet)
 11. Tammerfors LUMATE-center (Tammerfors tekniska universitet & Tammerfors universitet + Tammerfors yrkeshögskola)
 12. Uleåborgs universitets LUMA-center
 13. Österbottens LUMA-center (Vasa universitet)