Om oss

Bakgrund

Enligt den internationella PISA-bedömningen kan finska unga bra naturvetenskaper och matematik, men är inte intresserade av studera dem. Få unga vet om vilka möjligheter studier i matematik, naturvetenskaper och teknologi erbjuder i arbetslivet och i finska innovationer. Det finns även ett behov att öka lärarnas vetenskaps- och arbetslivskännedom.

Vetenskaps- och teknologifostran har befrämjats genom LUMA-verksamhet sedan 1996. Sk. LUMA-projektet var Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för undervisning av matematik och naturvetenskaper åren 1996-2002. Riksomfattande LUMA-centret grundades 9.12.2003 i förbindelse med Helsingfors universitet för att fortsätta verksamheten. Ett av målen med att effektiverera LUMA-verksamheten var att befrämja undervisningen av teknologi och naturvetenskaper i hela Finland. För att nå målet har grundandet av nya LUMA-center i förbindelse med olika universitet runt om i Finland understötts. Sedan 2007 har det grundats tio nya LUMA-center.

LUMA-center Finland valdes 8.11.2013 som takorganisation för finska universitets LUMA-center.

Mål

LUMA-center Finland delar gemensamma bekymret om allmänna nivån på kunnandet av matematik, naturvetenskaper och teknologi, och dessutom om experternas tillräcklighet i arbetslivet. I Finland behövs de fler duktiga experter inom matematik, naturvetenskaper och teknologi, men allt färre ung väljer att studera dessa ämnen.

LUMA-center Finlands mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

Organisation

LUMA-center Finland stärkar och utvecklar samarbete nationellt och internationellt. Till nätverket hör LUMA-center som fungerar i samband med finska universitet eller universitetscenter:

 1. Aalto-universitetet Junior
 2. Helsingfors universitets vetenskapsutbildningscentrum
 3. LUMA-center Lappland (Lapplands universitet)
 4. LUMA-center Päijänne-Tavastland (Lahtis Universitetscampus)
 5. LUMA-center Saimaa (LUT-universitet + Yrkeshögskolan Saimaa)
 6. LUMA-centret i Mellersta Finland (Jyväskylä universitet)
 7. LUMA-centret vid Östra Finlands universitet
 8. Mellersta Österbottens LUMA-center (Karleby universitetscenter Chydenius)
 9. Skolresurs
 10. Sydvästra Finlands LUMA-center (Åbo universitet)
 11. Tammerfors universitets Juniversity
 12. Uleåborgs universitets LUMA-center
 13. Österbottens LUMA-center (Vasa universitet)

Forskning

LUMA-center Finland utvecklar nya pedagogiska lösningar och utbildar personal inom fostran och undervisning att tillämpa dem med hjälp av social, inkluderande utvecklingsforskning.

Se Riktlinjer för LUMA-center Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet (PDF).

Målgrupper uppnådda 2014-2018 (uppskattning)

Målgrupp

Aktiviteter

Online kommunikation

Totalt

Personal vid fostran och undervisning

35 000

350 000

385 000

Barn och ungdomar med sina familjer

250 000

500 000

750 000

Andra

5 000

50 000

55 000

Totalt

290 000

900 000

1 190 000

ca. 2 % internationellt