Förvaltning

Förvaltningssystemet av LUMA-center FInland.

Styrelse

LUMA-center Finland -nätverk har en styrelse som

  • tar hand om nätverkets driftsförutsättningar,
  • godkänner nätverkets gemensamma strategi,
  • godkänner nätverkets årliga verksamhetsplan och budget,
  • styr och stöder direktörens arbete såväl som
  • godkänner nätverkets årliga verksamhetsrapport.

Varje partneruniversitet har utsett sin representant och suppleant för styrelsen.

Representanter och deras suppleanter:

Partneruniversitet Representant Suppleant
Helsingfors universitet universitetslektor
Maaria Linko
biträdande professor
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Jyväskylä universitet professor
Jan Lundell
professor
Tommi Kärkkäinen
Lapplands universitet universitetslektor
Anna-Maija Partanen
universitetslärare
Pieti Tolvanen
Stiftelsen för Aalto-högskolan professor
Ilkka Tittonen
direktör
Veli-Matti Ikävalko
Tammerfors högskolestiftelse professor
Pekka Verho
Åbo Universitet direktör
Laszlo Major
yliopistonlehtori
Veli-Matti Vesterinen
Uleåborgs universitet professor
Jouni Pursiainen
universitetslektor
Sari Harmoinen
Vasa universitet projektmanager
Maarit Mäkelä
professor
Tommi Sottinen
Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT forskardoktor
Johanna Naukkarinen
palvelupäällikkö
Päivi Kuosmanen
Åbo Akademi professor
Ronald Österbacka
verksamhetsledare
Bengt-Johan Skrifvars
Östra Finlands universitet universitetslektor
Mervi Asikainen
professor
Sari Havu-Nuutinen

Styrelsen har utsett en ordförande (Jan Lundell) och vice ordförande (Mervi Asikainen) bland sina representanter.

Styrelsen har dessutom beslutat att bjuda in till sina möten, som expertrepresentanter med permanenta rätt att delta och tala:

Representant Suppleant
Mellersta Österbottens LUMA-center professor
Ismo Hakala
professor
Ulla Lassi
Päijänne-Tavastlands LUMA-center universitetslektor
Anna-Lea Rantalainen
universitetslektor
Jarkko Lampiselkä

Styrelsen har beslutat att andra specialister kan bli uppmanade att närvara vid styrelsens möten när det är nödvändigt för specifika frågor. Vidare har styrelsen beslutat att om både representant och suppleant för universitetet hindras från att delta, även i avstånd, kan universitetet representeras av en annan expert som expertrepresentant.

Direktör

Direktören hanterar nätverkets operativa ledning i handlingsplanen. Direktören förbereder också besluten för styrelsen.

Rektor vid Helsingfors universitet utser direktören för en treårsperiod efter samråd med partneruniversitetet.

Det universitet där verkställande direktören arbetar är ansvarig för att förvalta nätverket och samordna sin verksamhet nationellt (på finska) och internationellt. (Den svenskspråkiga verksamheten av nätverket koordineras i Finland av Skolresurs.)

Under perioden 1 januari 2020– 31 december 2022 är direktören professor Maija Aksela från Helsingfors universitet.