Förvaltning

Förvaltningssystemet av LUMA-center FInland.

Styrelse

LUMA-center Finland -nätverk har en styrelse som

  • tar hand om nätverkets driftsförutsättningar,
  • godkänner nätverkets gemensamma strategi,
  • godkänner nätverkets årliga verksamhetsplan och budget,
  • styr och stöder direktörens arbete såväl som
  • godkänner nätverkets årliga verksamhetsrapport.

Varje partneruniversitet har utsett sin representant och suppleant för styrelsen.

Representanter och deras suppleanter:

Partneruniversitet Representant Suppleant
Helsingfors universitet Maaria Linko
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Jyväskylä universitet Jan Lundell Tommi Kärkkäinen
Lapplands universitet Anna-Maija Partanen Pieti Tolvanen
Aalto-universitet Ilkka Tittonen
Veli-Matti Ikävalko
Tammerfors universitet
Pekka Verho
Leena Partanen
Åbo Universitet Laszlo Major
Veli-Matti Vesterinen
Uleåborgs universitet Jouni Pursiainen
Kati Kyllönen
Vasa universitet Janne Koljonen
Maarit Mäkelä
LUT universitet Johanna Naukkarinen Päivi Kuosmanen
Åbo Akademi Ronald Österbacka
Bengt-Johan Skrifvars
Östra Finlands universitet Mervi Asikainen
Sari Havu-Nuutinen

Styrelsen har utsett en ordförande (Jan Lundell) och vice ordförande (Mervi Asikainen) bland sina representanter.

Styrelsen har dessutom beslutat att bjuda som expertrepresentanter:

Representant Suppleant
Mellersta Österbottens LUMA-center Ismo Hakala
Päijänne-Tavastlands LUMA-center
Tarja Kariola

Jarkko
Lampiselkä

Styrelsen har beslutat att andra specialister kan bli uppmanade att närvara vid styrelsens möten. Vidare har styrelsen beslutat att om både representant och suppleant för universitetet hindras från att delta, kan universitetet representeras av en annan expert.

Direktör

Direktören hanterar nätverkets operativa ledning i handlingsplanen. Direktören förbereder också besluten för styrelsen.

Rektor vid Helsingfors universitet utser direktören för en treårsperiod efter samråd med partneruniversitetet.

Det universitet där verkställande direktören arbetar är ansvarig för att förvalta nätverket och samordna sin verksamhet nationellt (på finska) och internationellt. (Den svenskspråkiga verksamheten av nätverket koordineras i Finland av Skolresurs.)

Under perioden 2022-2024 är direktören professor Maija Aksela från Helsingfors universitet.