Kontaktuppgifter

LUMA Center Finland

Allmän e-postaddress: luma-keskus((at))helsinki.fi

direktör av nätverket, professor Maija Aksela maija.aksela((at))helsinki.fi

kommunikationsspecialist
Jasmin Kopra
jasmin.kopra((at))helsinki.fi

projektplanerare
Oona Kiviluoto
oona.kiviluoto((a))helsinki.fi


Nätverkets nationella och internationella projekt och aktiviteter

LUMAT-tidningen

Epost: editor((at))lumat.fi

Mera kontaktuppgifter i LUMAT-tidningens webbplats,

LUMATIKKA-program

 E-post: info((at))lumatikka.luma.fi

Projektplanerare Eveliina Hietakymi.
Bild: Joel Grandell

projektplanerare, LUMATIKKA-programmet
Eveliina Hietakymi
LUMA Center Finland/ Helsinginfors universitet

 

 

 

 

Alisa Uusi-Kilponen_projektplanerare i LUMATIKKA-programmet.

 

projektplanerare, LUMATIKKA-programmet
Alisa Uusi-Kilponen
LUMA Center Finland/ Helsinginfors universitet

 

 

 

Mera kontaktuppgifter i LUMATIKKAs webbplats,

StarT-program

E-post: info((at))start.luma.fi

Projektledare Outi Haatainen.projektledare, doktorand
Outi Haatainen
LUMA Center Finland/Helsinginfors universitet

 

 

 


Besök av experterna o.s.v.

Grupper av lärare och andra nuvarande eller framtida professionella inom utbildningsområdet och andra intresserade grupper kan besöka Helsingfors universitet som tar hand om administrationen av LUMA-center Finland, från augusti till juni, på vardagar från 8:00 till 17:00.

Besökspaketet (2 timmar) innehåller en kort allmän introduktion om vetenskapsfostran, avstämning till ett valt tema, praktisk aktivitet och reflektion av besök.

På grund av sin natur är besök möjliga för upp till 20 personer.

De praktiska arrangemangen för besök görs av HY+ Ab. Alla besökare faktureras.

Vänligen hitta mer information och gör begäran om besök på eduvisit.fi.


Kontaktuppgifter av regionella LUMA-center

Skolresurs – koordinerar den svenskspråkiga verksamheten av nätverket

Aalto-universitetet Junior

Helsingfors universitets vetenskapsutbildningscentrum

LUMA-center Lappland (Lapplands universitet) (på finska)

LUMA-center Päijänne-Tavastland (Lahtis Universitetscampus) (på finska)

LUMA-center Saimaa (LUT-universitet) (på finska)

LUMA-centret i Mellersta Finland (Jyväskylä universitet) (på finska)

LUMA-centret vid Östra Finlands universitet (på finska)

Mellersta Österbottens LUMA-center (Karleby universitetscenter Chydenius) (på finska)

Sydvästra Finlands LUMA-center (Åbo universitet)

Tammerfors universitets Juniversity (på finska)

Uleåborgs universitets LUMA-center (på finka)

Österbottens LUMA-center (Vasa universitet) (på finska)