Riksomfattande LUMA-dagarna 2020

De riksomfattande LUMA-dagarna 2020 har tyvärr inhiberats, välkomna med igen sommaren 2021

LUMA-center Finland-nätverket ordnar de 16:e riksomfattande LUMA-dagarna* vid Aalto-universitetet på campuset i Otnäs i Esbo på sommaren 2021. Temat för evenemanget är Framtidsskaparna. LUMA-dagarna är en unik möjlighet att träffa kolleger från hela Finland, inspireras och ta del av ny kunskap.

Programmet omfattar alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till gymnasiet och yrkesutbildningen – och dessutom är antalet svenska sessioner större än någonsin tidigare. Årets tema är det välkända budskapet om vikten av de s.k. framtidsfärdigheterna. Vetenskap och konst möter teknik och ekonomi – dvs. Framtidsskaparna erövrar Otnäs i dagarna tre. I samband med LUMA-dagarna ordnas även den internationella LUMAT-forskningskon­fer­ensen och StarT-galan (på finska).

Reservera alltså redan nu de aktuella dagarna – 3–5.6.2020 – första veckan i juni i din kalender. I vanlig ordning är evenemanget avgiftsfritt för deltagarna.

I målgruppen för evenemanget ingår

 • alla lärare på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till universitetsnivån, som undervisar i matematik, naturvetenskaper (miljö- och naturkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi), informationsteknik och teknologi
 • de som studerar till barnträdgårdslärare, klasslärare eller ämneslärare i de ovannämnda ämnena
 • lärarutbildare för naturvetenskapliga och matematiska ämnen samt undervisningsforskare och -utvecklare runt om i Finland
 • LUMA-center Finlands samarbetspartner i näringslivet och utbildningsförvaltningen samt i lärarföreningar och andra föreningar osv.
 • LUMA-center Finlands medarbetare runt om i landet.

 • Anmälan

Ohjelma

Onsdag 3.6.2020

Plats: Kaleva, Dipoli
Tid: Onsdag 12.00-14.30
Musikframträdande – ett band från gymnasiet Haukilahden lukio uppträder
Öppningsord, professor, Ilkka Tittonen & Veli-Matti Ikävalko, Aalto-universitetet Junior
Riksomfattande LUMA-nätverkets hälsning, direktör Maija Aksela, LUMA-center Finland
Vicerektor Petri Suomala, Aalto-universitetet
Generaldirektör, Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
Utbildningsdirektör Leena Pöntynen, Teknologiindustrin rf
Kaffe
Aalto-universitetet presenterar sig
lektor Matti Heikkinen och Otaniemen lukion esitys
Avslutande musikframträdande – Haukilahden lukio


14.30-15.00 Paus

Parallella sessioner och studiebesök

Plats:
Tid: Onsdag 15.00-17.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on matematiikan opetus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Matematiikka ympärillämme – Yläkoulu – Lukio – Ammatillinen koulutus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Onsdag 15.00-17.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on kestävä kehitys. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä varhaiskasvatusyksiköt eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Kestävä kehitys – Varhaiskasvatus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Onsdag 15.00-17.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on luonnontieteiden eheyttävä ja monialainen opetus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä yläkoulujen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Minun LUMAni – Yläkoulu – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Onsdag 15.00-17.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on teknologiakasvatus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä varhaiskasvatusyksiköt ja alakoulujen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Teknologia ympärillämme – Varhaiskasvatus – Alakoulu – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Onsdag 15.00-17.00
Jan Holmgård, Lektor, Sursik skola, Pedesöre

Ohjelma: Jordobservationer via satelliters sensorer har blivit enklare och mera lättillgängliga. Vi kan följa med när markbränder breder ut sig och följa röken från dem. Vi kan se algblomningar komma och gå. Vi kan också se när havsisen släpper och fotosyntesen sparkar igång på våren. Till detta och mer därtill krävs bara en datauppkoppling och en lämplig läsare. Med en inloggning – men fortfarande utan kostnader och krav på programvara – kan du själv skapa bildsekvenser och lägga bilder från olika tillfällen på varandra för att jämföra. Kom med på en inspirerande workshop där du lär dig bl.a. att göra bildsekvenser och utnyttja dem i undervisningen!
Målgrupp: ämneslarare.

Plats: JuniorLab, Kemistintie 1B
Tid: Onsdag 15.00-17.00
Ida Ruuth, ARTS-koordinaattori, Aalto-yliopisto Junior
Ohjelma: Mitä tapahtuu kun tiede ja taide kohtaa teknologian ja talouden? Aalto-yliopisto Juniorissa on vuosien ajan kehitelty monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tule tutustumaan, kokeilemaan ja kuulemaan mitä kaikkea voisit ottaa mukaan omaan opetukseesi.

Plats: 
Tid: Onsdag 15.00-17.00
LUMAT Science Research Forum, Maija Aksela
Ohjelma: LUMAT Science Research Forumin kesäkouluun osallistuneet tutkijat, opettajat ja tohtorikoulutettavat esittelevät tuoreita näkökulmia luonnontieteiden opetuksen tutkimukseen. Huom! Sessio pidetään englanniksi.

Tid: Onsdag 15.00-16.00

Plats: Otaniemen lukio
Tid:
 Onsdag klo 18.00 – 20.00
Ohjelma: Gymnasiet kan besökas fr.o.m. kl. 17.30.


Torsdag 4.6.2020


Plats: Kaleva, Dipoli
Tid:
 Torsdag klo 9.00 – 10.00
prof Risto Sarvas Aalto-yliopisto
Ohjelma: TBS

Plats: Kaleva, Dipoli
Tid:
 Torsdag klo 10.00 – 11.00
Ohjelma: Paneelikeskustelun juontaa projektipäällikkö Oona Kiviluoto Helsingin yliopistosta. Keskustelijoina professori Jan Lundell Jyväskylän yliopistosta (luonnontieteiden opetus), yliopistonlehtori Ann-Sofi Röj-Lindberg Åbo Akademista (matematiikan opetus), työelämäprofessori Maria Clavert Aalto-yliopistosta (teknologiakasvatus), apulaisprofessori Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopistosta (arviointi) sekä yliopettaja Seppo Janhonen Tampereen ammattikorkeakoulusta (ammatillinen koulutus). 
Paneelin teemana on STEAMin mahdollisuudet ja haasteet opetuksessa. Panelistit pohtivat, millaista on eheyttävä ja monialainen opetus sekä mitä uutta opettajat saavat LUMA2020-ohjelmasta opetussuunnitelmiinsa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä panelisteille tilaisuuden aikana ja ennakkoon Flingan avulla osoitteessa __________.

Plats: 
Tid: Torsdag 9.00-11.00
LUMAT Science Research Forum, Johannes Pernaa
Ohjelma: Vinkkejä ja keskustelua tutkimuksen julkaisemisesta tieteellisessä lehdessä. LUMAT-lehden managing editor esittelee, mitä pitää huomioida, kun kirjoittaa artikkelin tieteelliseen julkaisuun. Huom! Sessio pidetään englanniksi.


11.00-12.00 Lunch (på egen bekostnad)

Parallella sessioner och studiebesök

Plats:
Tid: Torsdag 12.00-14.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on kestävä kehitys. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä toisen asteen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Kestävä kehitys – Lukio – Ammatillinen koulutus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Torsdag 12.00-14.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on teknologiakasvatus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Teknologia ympärillämme – Yläkoulu – Lukio – Ammatillinen koulutus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid:
Torsdag 12.00-14.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on matematiikan opetus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä varhaiskasvatusyksiköt ja alakoulun opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Matematiikka ympärillämme – Varhaiskasvatus – Alakoulu – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Torsdag 12.00-14.00

Plats:
Tid: Torsdag 12.00-14.00
Nina Aspegren , lektor, Sarlinska skolan, Pargas
Ohjelma: Vad skall eleverna göra då de har löst uppgifterna som hör till stoffet för den lektionen? Hur kan vi som matematiklärare bemöta elever med stor inlärningspotential och hur kan man differentiera undervisningen? Under workshopen kommer vi tillsammans att diskutera vad eleverna kan behöva, vilket stöd lärarna eventuellt kan vara i behov av samt hur vi inom matematiken kan stimulera elever med stor inlärningspotential. Deltagarna kommer att få exempel på olika sorters material som kan användas för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga och tillsammans fundera på hur en potentiell materialbank skulle kunna utvecklas och formuleras.
Målgrupp: lärare för klasserna 1-9

Plats:
Tid: Torsdag 12.00-14.00
Eva Durall, Researcher, Aalto University
Ohjelma: Recently, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) education has gained attention as it highlights the need to overpass the boundaries between different knowledge areas and help students engage in transdisciplinary thinking. STEAM education has also shown potential for fostering a wide array of 21st century skills like for instance, creativity, innovation and problem-solving.

STEAM education has frequently been connected to Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education and it has been presented as a way to overcome some of the challenges found in STEM, like for instance, the exclusion of the role of arts for supporting key 21st century skills and the strong underrepresentation of certain groups. For this reason, there is an urging pressure to develop approaches to STEAM education that focus on fostering access, inclusion and equity. Thus, the teachers interested in developing STEAM activities need to carefully consider what type of pedagogical approaches are most appropriate to support students’ learning taking into consideration their diverse needs and interests.

Teachers and designers’ work have been frequently compared as both of them focus on creating experiences, like learning, that need to be carefully planned and nurtured in order to be successful. Because of this similitude, design tools and methods have shown potential for supporting teachers’ work when preparing learning activities. This workshop session explores the role of design principles for supporting the ideation and facilitation of STEAM learning activities.

Design principles are general guidelines and considerations to support designers’ work. They are based on the accumulated knowledge and experience of practitioners and researchers in design and relevant fields. The design principles help designers keep consistent with some foundational ideas to support particular experiences. The design principles introduced in this workshop are tools for teachers and educators interested in ideating and facilitating STEAM learning activities with a special focus on supporting access and inclusion. The design principles have been co-designed with science learners and educators and provide examples of methodologies and best practices to plan and ideate new activities and facilitate them. The design principles provide general guidelines and thus they can be adapted to diverse contexts and age groups.

This workshop consists of a hands-on session in which participants develop STEAM learning designs, inspired by the design principles for ideating and facilitating STEAM learning activities. The STEAM learning designs produced at the session will be used to support reflection and discussion around the approaches and strategies that better align to equity-oriented STEAM pedagogies.

Plats: JuniorLab, Kemistintie 1B
Tid: Torsdag 12.00-14.00
Charlotte Elf-Grandin, lektor, Helsinge gymnasium, Vanda
Ohjelma:
Utmana dina studerande med annorlunda lektionsuppgifter eller testa deras kunskapsnivå på något tema i escape room anda! 
Kom med på en workshop där du får testa på att lösa escape room inspirerade uppgifter inom naturvetenskapliga ämnen och som du i praktiken genast kan inkludera i din egen undervisning. Tematiken på uppgifterna berör gymnasiets kursinnehåll i olika naturvetenskapliga ämnen. 
Målgrupp: ämneslarare.

Plats: 
Tid: Torsdag 12.00-14.00
Teema:
LUMAT Science Research Forum, Jaana Herranen
Ohjelma: LUMAT Science Research Forum symposiumesityksiä: uutta tutkimustietoa luonnontieteiden opetuksesta ja opetukseen. Huom! Sessio pidetään englanniksi

Tid: Torsdag 12.00-13.00

Tid: Torsdag 12.00-13.00

Tid: Torsdag 12.00-13.00

Tid: Torsdag 12.00-13.00


14.00-14.30 Kaffe (dipoli)

Den nationella och internationella StarT-Galan 2020


Fredag 5.6.2020


Plats: Kaleva, Dipoli
Tid: 9.00 – 10.00
Emma Frans, Karolinska institutet

Program: Att skilja vetenskap från trams.

Plats: Kaleva, Dipoli
Tid: 10.00 – 11.00
Ohjelma: vd Tapio Koivu, Heureka
planerare Sara Takala, Vetenskapliga samfundens delegation

Plats: 
Tid: Fredag 9.00-11.00
LUMAT Science Research Forum, Jaana Herranen
Ohjelma: LUMAT Science Research Forum symposiumesityksiä: uutta tutkimustietoa luonnontieteiden opetuksesta ja opetukseen. Huom! Sessio pidetään englanniksi.


Parallella sessioner och studiebesök

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on luonnontieteiden eheyttävä ja monialainen opetus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: MinunLUMAni – Lukio – Ammatillinen koulutus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on kestävä kehitys. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä peruskoulujen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Kestävä kehitys – Alakoulu – Yläkoulu – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on luonnontieteiden eheyttävä ja monialainen opetus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä varhaiskasvatusyksiköt eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Minun LUMAni – Varhaiskasvatus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Kirsi-Maria Vakkilainen, lehtori, Otaniemen lukio 
Hanna Juutilainen, Room Escape Running Rabbit
Ohjelma:
Tule tutustumaan Lukema-verkoston eli lukion matematiikan ja luonnontieteen kehittämisverkoston toimintaan ja verkostolle suunnattuun toimintaan ja materiaaleihin. Esittelyssä erityisesti printattava ja helppokäyttöinen pedagoginen pakopeli KE1-moduuliin ja vinkkejä pelin toteutukseen.

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Ann-Catherine Henriksson
, Utbildningsplanerare, klasslärare, CLL, Åbo Akademi

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Outi Haatainen
, StarT-koordinaattori, Helsingin yliopisto
Ohjelma: Keskustelutilaisuus, jossa jaetaan hyviä opetuskäytänteitä sekä esimerkkejä monialaisen projektioppimisen toteuttamiseen LUMA-aineissa. Omia esimerkkejä ja opetuskäytänteitään esittelevät StarT-ohjelmassa kauden parhaimpina niin kansallisesti kuin kansainvälisesti palkitut opettajat. Myös sinulla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun, kysyä vinkkejä tai jakaa omia kokemuksiasi. Tilaisuuden juontaa LUMA-keskus Suomen StarT-toiminnan projektipäällikkö Outi Haatainen. StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä kansainvälisessä yhteisössä. 

Plats:
Tid: Fredag 11.00-13.00
Riikka Keto-Toko
i, ELEC-koordinaattori, Aalto-yliopisto Junior
Bruce Clayhills, KitSat -team

Plats: 
Tid: Fredag 11.00-13.00
LUMAT Science Research Forum, Veli-Matti Vesterinen
Ohjelma: Näkemyserot ja niistä keskustelu kuluu tieteelliseen tutkimukseen.Tässä sessiossa luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen tutkijat keskustelevat aiheesta, joista heillä on erilainen mielipide. Myös yleisö saa osallistua väittelyyn. Huom! Sessio pidetään englanniksi.

Tid: Fredag 11.00-12.00

Tid: Fredag 11.00-12.00


13.00-14.00 Lunch (på egen bekostnad)

Parallella sessioner

Plats:
Tid: Fredag 14.00-16.00

Plats:
Tid: Fredag 14.00-16.00
Ohjelma: LUMA2020-työpajojen tavoitteena on tutustua opettajien ja oppilaiden toteuttamiin projekteihin ja opetuskäytänteisiin, saada ideoita omaan opetukseen ja jakaa oppimisen iloa. Työpajan esittelypisteiden kattoteemana on luonnontieteiden eheyttävä ja monialainen opetus. Projektejaan ja käytänteitä ovat esittelemässä alakoulujen opettajat eri puolilta Suomea.
Avainsanat: Minun LUMAni – Alakoulu – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid:
Fredag 14.00-16.00
Kirsi Haapamäki
, lehtori, Otaniemen lukio
Ohjelma:
Tule tutustumaan teknologiakasvatukseen liittyviin kokeiluihin, joissa demonstroidaan tulevaisuuden ruuantuotantomenetelmiä. Kokeiluja on toteutettu Otaniemen lukiossa keväällä 2020. 

Plats:
Tid: Fredag 14.00-16.00
Seppo Janhonen
, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
Ohjelma: Keskustelutilaisuus kaikille ammatillisen koulutuksen opettajille ja toimijoille. Keskustelun vetäjänä toimii yliopettaja Seppo Janhonen Tampereen ammattikorkeakoulusta. Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat: LUMA-aineet ammatillisessa koulutuksessa – Ammatillinen koulutus – LUMA2020-ohjelma

Plats:
Tid: Fredag 14.00-16.00
Outi Haatainen, StarT-koordinaattori, Helsingin yliopisto
Ohjelma: Keskustelutilaisuus, jossa jaetaan hyviä opetuskäytänteitä sekä esimerkkejä monialaisen projektioppimisen toteuttamiseen LUMA-aineissa. Omia esimerkkejä ja opetuskäytänteitään esittelevät StarT-ohjelmassa kauden parhaimpina niin kansallisesti kuin kansainvälisesti palkitut opettajat. Myös sinulla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun, kysyä vinkkejä tai jakaa omia kokemuksiasi. Tilaisuuden juontaa LUMA-keskus Suomen StarT-toiminnan projektipäällikkö Outi Haatainen. StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä kansainvälisessä yhteisössä

Plats: ChemArts Lab
Tid:
Fredag 14.00-16.00
Iina Solala, Chemarts-lehtori, Aalto-yliopisto

Plats:
Tid: Fredag 14.00-16.00
Semih Ersöz

Plats:
Tid: Fredag 14.00-16.00
Elina Pohjalainen, tutkija, VTT ja Katri Grenman, tutkija, VTT
Ohjelma:
Kiertotaloudessa jäte voidaan nähdä resurssina ongelman sijaan. Esimerkiksi elektroniikkajäte sisältää monia arvokkaita raaka-aineita, mutta vain pieni osa siitä kierrätetään. Miten tilannetta voitaisiin parantaa ja miten tämä liittyy tavallisiin kuluttajiin? Työpaja sopii erityisesti kemian ja maantiedon opettajille, mutta myös kaikille kiertotaloudesta ja elektroniikan raaka-aineista ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille.

Plats: Kaleva, Dipoli
Tid: 16.00 – 16.30


Närmare information
om LUMA-dagarna: Veli-Matti Ikävalko (veli-matti.ikavalko@aalto.fi)
om anmälan: Topias Ikävalko (topias.ikavalko@helsinki.fi)

I samband med LUMA-dagarna ordnas även den internationella konferensen International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2020 samt den internationella och nationella StarT-galan 2020 (på finska).

LUMAT-konferensen som ordnas samtidigt med LUMA-dagarna har rubriken Promoting STEAM in education. Konferensen erbjuder forskare och lärare möjligheten att presentera sin egen, ny forskning kring temat. Konferensen ordnas av LUMAT Science Research Forum vid LUMA-center Finland.

Anmälan

Du kan anmäla dig till LUMA-dagarna med hjälp av anmälningsblanketten på nätet ända till 26.5.2020.

Det är också möjligt att anmäla sig vid ankomst till evenemangsområdet.

Obs.! När du fyller i anmälningsblanketten ska du också ange vilka delar av programmet du tänker delta i.

Uppgifterna om deltagarantalet är viktiga speciellt med tanke på studiebesök och aktiverande workshoppar. För vissa programpunkter gäller bindande anmälan (dessa har markerats på anmälningsblanketten).

Så här hittar du på evenemangsområdet

Evenemanget ordnas på Aalto-universitetets campus i Otnäs. De enskilda programpunkterna ordnas på Dipoli, Design-factory och Aalto-universitetets Junior Lab.

Ankomstanmälan görs i Dipoli-byggnaden i närheten av Kaleva-salen. Dit hittar du lättast genom att komma in via huvudingången. Anmälan sker på andra våningen.

För närmare orienteringshjälp kan du ladda ner en campuskarta här (Dipoli-byggnaden är nr 19 på kartan, Design-factory nr 25 och Junior Lab nr 11 (i anslutning till metrostationen))

Lättast kommer man till Otnäs med metro, och då ska man stiga av vid Aalto-universitetet. Kom ut på campusområdet via utgången på Otnäsvägen.


Utställare

Är ni på ert företag intresserade av att presentera era produkter eller tjänster i anslutning till evenemanget (t.ex. i entréhallar)?

Ta i så fall kontakt med Veli-Matti Ikävalko (veli-matti.ikavalko@aalto.fi).

Övernattningsmöjligheter

Radisson Blu Seaside-hotellet har kommit med ett övernattningserbjudande för dem som deltar i evenemanget:
109 € / rum (i kvoten ingår 100 rum).
Ta gärna reda på även andra övernattningsalternativ.

Arrangörer

Evenemanget ordnas av Aalto-universitetet Junior & LUMA-center Finland.

Programmet har planerats av:

 • Prof. Ilkka Tittonen, Aalto-universitetet (ordförande)
 • Direktör för LUMA-center Finland, prof. Maija Aksela, Helsingfors universitet
 • Veli-Matti Ikävalko, Aalto-universitetet
 • Pirjo Putila, Aalto-universitetet
 • Annika Tuomola, Aalto-universitetet
 • Eija Poutiainen, Aalto-universitetet
 • Tove Jansén, Åbo Akademi
 • Oona Kiviluoto, Helsingfors universitet
 • Topias Ikävalko, Helsingfors universitet

* LUMA = luonnontieteet ja matematiikka 'naturvetenskaper och matematik'

Bild: Flickr/Northsky71