Riksomfattande LUMA-dagarna 2020

Välkommen till Aalto-universitetet i juni i sommar!

LUMA-center Finland-nätverket ordnar de 16:e riksomfattande LUMA-dagarna* vid Aalto-universitetet på campuset i Otnäs i Esbo 3.6–5.6.2020. Temat för evenemanget är Framtidsskaparna. LUMA-dagarna är en unik möjlighet att träffa kolleger från hela Finland, inspireras och ta del av ny kunskap.

Programmet omfattar alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till gymnasiet och yrkesutbildningen – och dessutom är antalet svenska sessioner större än någonsin tidigare. Årets tema är det välkända budskapet om vikten av de s.k. framtidsfärdigheterna. Vetenskap och konst möter teknik och ekonomi – dvs. Framtidsskaparna erövrar Otnäs i dagarna tre. I samband med LUMA-dagarna ordnas även den internationella LUMAT-forskningskon­fer­ensen och StarT-galan (på finska).

Reservera alltså redan nu de aktuella dagarna – 3–5.6.2020 – första veckan i juni i din kalender. I vanlig ordning är evenemanget avgiftsfritt för deltagarna.

I målgruppen för evenemanget ingår

  • alla lärare på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till universitetsnivån, som undervisar i matematik, naturvetenskaper (miljö- och naturkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi), informationsteknik och teknologi
  • de som studerar till barnträdgårdslärare, klasslärare eller ämneslärare i de ovannämnda ämnena
  • lärarutbildare för naturvetenskapliga och matematiska ämnen samt undervisningsforskare och -utvecklare runt om i Finland
  • LUMA-center Finlands samarbetspartner i näringslivet och utbildningsförvaltningen samt i lärarföreningar och andra föreningar osv.
  • LUMA-center Finlands medarbetare runt om i landet.

I samband med LUMA-dagarna ordnas även den internationella konferensen International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education 2020 samt den internationella och nationella StarT-galan 2020 (på finska).

Sidan uppdateras senare under våren 2020 med mer information om programmet, evenemangets upplägg och anmälan.

LUMAT-konferensen som ordnas samtidigt med LUMA-dagarna har rubriken Promoting STEAM in education. Konferensen erbjuder forskare och lärare möjligheten att presentera sin egen, ny forskning kring temat. Konferensen ordnas av LUMAT Science Research Forum vid LUMA-center Finland.

Abstrakt ska lämnas in senast i slutet av februari via tidsskriften LUMAT. Länken till abstraktinlämning läggs ut inom kort på tidskriftens webbplats www.lumat.fi. Besked om vilka föredrag som tas med ges senast 31.3.2020.
För mer information kontakta Jaana Herranen (jaana.herranen@helsinki.fi).

Efter konferensen ges föredragshållare möjligheten att medverka i ett specialnummer av LUMAt-tidskriften.

* LUMA = luonnontieteet ja matematiikka ‘naturvetenskaper och matematik’