LUMAn lumoa -fortbildning

Helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning lyfts fram i läroplansgrunderna, men hur bör de implementeras på skolor och daghem? Vilka arbetssätt och ... Läs mera...

Millennium Youth Prize 2022

Det internationella Millennium-teknologipriset (Millennium Technology Prize) söker efter teknologiska innovationer som förbättrar livet på vår planet. Teknikakademien TAF, Aalto-universitetet, Helsingfors ... Läs mera...