Fängslande LUMA –fortbildning om helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning

Helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning lyfts fram i läroplansgrunderna, men hur bör de implementeras på skolor och daghem? Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer kan utifrån forskningen anses vara ändamålsenliga? Och hur kan den här typen av undervisning utvärderas?

Den här fortbildningen ger dig möjlighet att bekanta dig med olika sätt att skapa ämnesövergripande inlärningshelheter. Arbetssätten som lyfts fram i utbildningen kan du tillämpa antingen i samarbete med din egen skola eller ditt eget daghem eller tillsammans med andra samarbetspartner. Utöver nya idéer ger fortbildningen deltagarna ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter inför framtida samarbetsprojekt. Välkommen med!

Distanskurs: Helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer

Höstens nyligen uppdaterade LUMA-kurs tar fasta på just detta och erbjuder deltagarna konkreta verktyg för att implementera helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer i undervisningen. Förutom verktyg och materialtips, så besvaras också bl.a. följande frågor under kursen gång:

 • Vad exakt borde ingå i helhetsskapande undervisning?
 • Hur implementerar jag helhetsskapande undervisning?
 • Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer borde jag använda (enligt forskningsresultat)?

Under kursens gång bekantar du dig med materialet enligt egen tidtabell och gör några korta uppgifter som du har nytta av då du tar dig an helhetsskapande undervisning med din egen klass.

Kursen “Helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer” börjar den 19.9 och den ordnas på distans på plattformen DigiCampus. Det är gratis att delta. Kursen lämpar sig för alla lärare från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Innehållet har anpassats så att alla deltagare hittar relevant material för sin målgrupp.

Kursen utgör också en introduktionskurs till de sinsemellan alternativa fortsättningskurserna (på finska) kring (i) virtuella lärmiljöer, (ii) aktiverande studiebesök utanför klassrummet, (iii) samarbete mellan skolor och företag och (iv) natur som lärmiljö. Läs mer om valfria kurser i webbplatsen på finska

Så här deltar du i kursen:

 1. Nätkurserna har samlats på en plattform som heter Digicampus. Du kommer åt kursen genom att klicka på länken under kursbeskrivningen.
 2. Du kan logga in med ett existerande användarnamn eller med HAKA-inloggning. Om du inte har dessa kan du också skapa ett nytt konto.
 3. Välj sedan Självregistrering och Registrera mig.
 4. Varmt välkommen med på kursen! På kursens ingångssida hittar du introduktionen till kursen och instruktioner för genomförande.

 

Om fortbildningen

Helhetsskapande undervisning går vanligtvis ut på att olika ämnesområden kombineras kring ett aktuellt tema. Undervisningen kan exempelvis bygga på samarbete mellan olika läroämnen eller med olika aktörer utanför skolan eller daghemmet. Enligt forskningen ökar en väl upplagd helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning elevernas intresse för matematisk-naturvetenskapliga ämnen (naturvetenskaper, matematik och teknologi).

Fortbildningen fokuserar tematiskt på hållbar utveckling, teknologifostran och digital undervisning. Enligt forskningen främjar ett ämnesövergripande angreppssätt undervisningen kring dessa teman.

Fortbildningen består av öppna och interaktiva nätkurser, som du enkelt kan delta i var du än befinner dig. Utöver kurserna på finska erbjuder vi den här studiehelheten också på svenska. Till sin omfattning motsvarar varje modul två studiepoäng.

Genom att delta i fortbildningen …

 • får du veta vilka fördelar det finns med helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning och hur den är förankrad i läroplansgrunderna
 • får du möjlighet att reflektera över temat tillsammans med kollegor
 • får du ta del av ett stort antal exempel på helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning kring olika teman och på alla utbildningsstadier, som du direkt kan börja tillämpa i din egen undervisning
 • får du värdefulla tips och respons på hur du planerar, genomför och bedömer prestationer inom en egen ämnesövergripande inlärningshelhet.

Beställ en påminnelse om kursstart till din e-post

* obligatoriska uppgifter
 
Jag vill få nyhetsbrev om dessa teman:

 

 

De uppgifter som du lämnar på detta formulär kommer endast att användas av LUMA-Center Finland för att skicka nyhetsbrev till dig. Du kan prenumerera på LUMA:s nyhetsbrev genom att markera kryssrutan nedan.

Du kan annullera beställningen när som helst genom att klicka på länken i slutet av alla e-postmeddelanden som du får av oss eller genom att skicka ett meddelande till adressen luma@luma.fi. Om du vill veta mer om vår dataskyddspolicy kan du bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning.

 

Om oss

Fortbildningen anordnas av LUMA-center Finland-nätverket. Nätverket har en mångårig erfarenhet inte bara av att anordna lärarfortbildningar utan också av att bygga upp nätbaserade utbildningshelheter. I projektet medverkar nio finländska universitet. Utbildarna på nätkurserna är de främsta experterna i olika vetenskapsområden vid universiteten och hos olika samarbetspartner. Projektet leds av direktören för LUMA-center Finland, professor Maija Aksela.

Fortbildningsprojektet LUMAn lumoaFängslande LUMA finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet medverkar sakkunniga inom vetenskapsfostran från följande universitet: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.