Fängslande LUMA –fortbildning om helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning

Helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning lyfts fram i läroplansgrunderna, men hur bör de implementeras på skolor och daghem? Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer kan utifrån forskningen anses vara ändamålsenliga? Och hur kan den här typen av undervisning utvärderas?

Den här fortbildningen ger dig möjlighet att bekanta dig med olika sätt att skapa ämnesövergripande inlärningshelheter. Arbetssätten som lyfts fram i utbildningen kan du tillämpa antingen i samarbete med din egen skola eller ditt eget daghem eller tillsammans med andra samarbetspartner. Utöver nya idéer ger fortbildningen deltagarna ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter inför framtida samarbetsprojekt. Välkommen med – gratis!

Distanskurs 1: Helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer

Den här LUMA-kursen erbjuder deltagarna konkreta verktyg för att implementera helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer i undervisningen. Förutom verktyg och materialtips, så besvaras också bl.a. följande frågor under kursen gång:

 • Vad exakt borde ingå i helhetsskapande undervisning?
 • Hur implementerar jag helhetsskapande undervisning?
 • Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer borde jag använda (enligt forskningsresultat)?

Under kursens gång bekantar du dig med materialet enligt egen tidtabell och gör några korta uppgifter som du har nytta av då du tar dig an helhetsskapande undervisning med din egen klass.

Kursen “Helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer” ordnas på distans på plattformen DigiCampus. Det är gratis att delta. Kursen lämpar sig för alla lärare från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Innehållet har anpassats så att alla deltagare hittar relevant material för sin målgrupp.

Kursen utgör också en introduktionskurs till de sinsemellan alternativa fortsättningskurserna (på finska) kring (i) virtuella lärmiljöer, (ii) aktiverande studiebesök utanför klassrummet, (iii) samarbete mellan skolor och företag och (iv) lärmiljöer utanför dörren (den här kursen är också på svenska ). Läs mer om valfria kurser i webbplatsen på finska.

 

Distanskurs 2: Lärmiljöer utanför dörren

Vad är utomhuspedagogik eller hur kan det genomföras inom omgivningslära och matematik? I denna interaktiva distansfortbildning Lärmiljöer utanför dörren får du ta del av information bland annat om vad forskningen säger om utomhuspedagogik, säkerhet då man går ut samt bedömning utomhus. Kursen riktar sig främst till till alla pedagoger som arbetar inom den grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6.

Fortbildningens målsättning är:

 • att erbjuda deltagaren exempel på konkreta undervisningsexempel för arbete utanför klassrummet  
 • att främja ett meningsfullt genomförande av temahelheter och bedömningen av dessa, vilket är centralt för målen i läroplanens grunder
 • att stödja genomförandet av skolans läroplan
 • att stödja främjandet av hållbar utveckling inom undervisningen

Fortbildningen ordnas på distans på plattformen DigiCampus. Det är gratis att delta. Förutom att kursen innehåller en viss mängd av teori kring temat erbjuder kursen också många konkreta exempel på aktiviteter och beskrivningar på uppgifter som eleverna kan utföra utomhus i skolans närmiljö. Flera av modulerna inom kursen innehåller en reflektionsuppgift. Uppgifterna erbjuder också en möjlighet för kursdeltagarna kollegialt att dela tips och utbyta erfarenheter.  

Ytterligare är det möjligt att tillbringa en eftermiddag utomhus med kollegor och oss och få idéer i form av ett utecafé. Utecaféerna är en fristående del till fortbildningen och riktad till de som inte är så bevandrare i utomhuspedagogik, men som vill få inspiration till hur man kan jobba med sin grupp utomhus. För mer info se den här länken. 

 

Så här deltar du i kursen:

 1. Nätkurserna har samlats på en plattform som heter Digicampus. Du kommer åt kursen genom att klicka på länken under kursbeskrivningen.
 2. Du kan logga in med ett existerande användarnamn eller med HAKA-inloggning. Om du inte har dessa kan du också skapa ett nytt konto.
 3. Välj sedan Självregistrering och Registrera mig.
 4. Varmt välkommen med på kursen! På kursens ingångssida hittar du introduktionen till kursen och instruktioner för genomförande.


Om fortbildningen

Helhetsskapande undervisning går vanligtvis ut på att olika ämnesområden kombineras kring ett aktuellt tema. Undervisningen kan exempelvis bygga på samarbete mellan olika läroämnen eller med olika aktörer utanför skolan eller daghemmet. Enligt forskningen ökar en väl upplagd helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning elevernas intresse för matematisk-naturvetenskapliga ämnen (naturvetenskaper, matematik och teknologi).

Fortbildningen fokuserar tematiskt på utomhuspedagogik och hållbar utveckling, teknologifostran och digital undervisning. Enligt forskningen främjar ett ämnesövergripande angreppssätt undervisningen kring dessa teman.

Fortbildningen består av öppna och interaktiva nätkurser, som du enkelt kan delta i var du än befinner dig. Utöver kurserna på finska erbjuder vi de här två studiehelheterna också på svenska. Till sin omfattning motsvarar varje modul två studiepoäng.

Genom att delta i fortbildningen …

 • får du veta vilka fördelar det finns med helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning och hur den är förankrad i läroplansgrunderna
 • får du möjlighet att reflektera över temat tillsammans med kollegor
 • får du ta del av ett stort antal exempel på helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning kring olika teman och på alla utbildningsstadier, som du direkt kan börja tillämpa i din egen undervisning
 • får du värdefulla tips och respons på hur du planerar, genomför och bedömer prestationer inom en egen ämnesövergripande inlärningshelhet.

Om oss

Fortbildningen anordnas av LUMA-center Finland-nätverket. Nätverket har en mångårig erfarenhet inte bara av att anordna lärarfortbildningar utan också av att bygga upp nätbaserade utbildningshelheter. I projektet medverkar nio finländska universitet. Utbildarna på nätkurserna är de främsta experterna i olika vetenskapsområden vid universiteten och hos olika samarbetspartner. Projektet leds av direktören för LUMA-center Finland, professor Maija Aksela.

Fortbildningsprojektet LUMAn lumoaFängslande LUMA finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet medverkar sakkunniga inom vetenskapsfostran från följande universitet: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.