Fängslande LUMA –fortbildning om helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning

Helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning lyfts fram i läroplansgrunderna, men hur bör de implementeras på skolor och daghem? Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer kan utifrån forskningen anses vara ändamålsenliga? Och hur kan den här typen av undervisning utvärderas?

Helhetsskapande undervisning går vanligtvis ut på att olika ämnesområden kombineras kring ett aktuellt tema. Undervisningen kan exempelvis bygga på samarbete mellan olika läroämnen eller med olika aktörer utanför skolan eller daghemmet. Enligt forskningen ökar en väl upplagd helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning elevernas intresse för matematisk-naturvetenskapliga ämnen (naturvetenskaper, matematik och teknologi).

Den här fortbildningen ger dig möjlighet att bekanta dig med olika sätt att skapa ämnesövergripande inlärningshelheter. Arbetssätten som lyfts fram i utbildningen kan du tillämpa antingen i samarbete med din egen skola eller ditt eget daghem eller tillsammans med andra samarbetspartner. Utöver nya idéer ger fortbildningen deltagarna ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter inför framtida samarbetsprojekt. Välkommen med!

Om fortbildningen

Fortbildningen fokuserar tematiskt på hållbar utveckling, teknologifostran och digital undervisning. Enligt forskningen främjar ett ämnesövergripande angreppssätt undervisningen kring dessa teman.

Kurserna lämpar sig för alla lärare från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Fortbildningen består av öppna och interaktiva nätkurser, som du enkelt kan delta i var du än befinner dig. Utöver kurserna på finska erbjuder vi på våren 2022 en studiehelhet som baserar sig på första kursen i fortbildningen också på svenska.

Den avgiftsfria utbildningshelheten består av fem kurser, eller moduler, varav den första är obligatorisk för alla deltagare. Andra modulen får deltagarna själv välja bland de övriga modulerna, men man kan också välja att avlägga dem alla. Till sin omfattning motsvarar varje modul två studiepoäng.

Genom att delta i fortbildningen …

  • får du veta vilka fördelar det finns med helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning och hur den är förankrad i läroplansgrunderna
  • får du möjlighet att reflektera över temat tillsammans med kollegor
  • får du ta del av ett stort antal exempel på helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning kring olika teman och på alla utbildningsstadier, som du direkt kan börja tillämpa i din egen undervisning
  • får du värdefulla tips och respons på hur du planerar, genomför och bedömer prestationer inom en egen ämnesövergripande inlärningshelhet.

Utbildningsmodulerna

Obligatorisk modul:

Helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning i lärmiljöer över läroämnesgränser, kursstart på svenska på våren 2022

Valfria moduler (på finska, läs mer i webbplatsen på finska):

  • Virtuaaliset oppimisympäristöt, kursstart på våren 2022
  • Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit, kursstart på våren 2022
  • Koulu-yritysyhteistyö, kursstart på våren 2022
  •  Luonto oppimisympäristönä, kursstart på våren 2022

Beställ en påminnelse om kursstart till din e-post

* obligatoriska uppgifter
Bekräfta beställningen genom att kryssa för rutan nedan.


Du kan annullera beställningen när som helst genom att klicka på länken i slutet av alla e-postmeddelanden som du får av oss eller genom att skicka ett meddelande till adressen luma@luma.fi. Om du vill veta mer om vår dataskyddspolicy kan du bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning.

 

Om oss

Fortbildningen anordnas av LUMA-center Finland-nätverket. Nätverket har en mångårig erfarenhet inte bara av att anordna lärarfortbildningar utan också av att bygga upp nätbaserade utbildningshelheter. I projektet medverkar nio finländska universitet. Utbildarna på nätkurserna är de främsta experterna i olika vetenskapsområden vid universiteten och hos olika samarbetspartner. Projektet leds av direktören för LUMA-center Finland, professor Maija Aksela.

Fortbildningsprojektet LUMAn lumoaFängslande LUMA finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet medverkar sakkunniga inom vetenskapsfostran från följande universitet: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.