Fängslande LUMA –fortbildning om helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning

Helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning lyfts fram i läroplansgrunderna, men hur bör de implementeras på skolor och daghem? Vilka arbetssätt och inlärningsmiljöer kan utifrån forskningen anses vara ändamålsenliga? Och hur kan den här typen av undervisning utvärderas?

Helhetsskapande undervisning går vanligtvis ut på att olika ämnesområden kombineras kring ett aktuellt tema. Undervisningen kan exempelvis bygga på samarbete mellan olika läroämnen eller med olika aktörer utanför skolan eller daghemmet. Enligt forskningen ökar en väl upplagd helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning elevernas intresse för matematisk-naturvetenskapliga ämnen (naturvetenskaper, matematik och teknologi).

Den här fortbildningen ger dig möjlighet att bekanta dig med olika sätt att skapa ämnesövergripande inlärningshelheter. Arbetssätten som lyfts fram i utbildningen kan du tillämpa antingen i samarbete med din egen skola eller ditt eget daghem eller tillsammans med andra samarbetspartner. Utöver nya idéer ger fortbildningen deltagarna ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter inför framtida samarbetsprojekt. Välkommen med!

Om fortbildningen

Fortbildningen fokuserar tematiskt på hållbar utveckling, teknologifostran och digital undervisning. Enligt forskningen främjar ett ämnesövergripande angreppssätt undervisningen kring dessa teman.

Kurserna lämpar sig för alla lärare från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Fortbildningen består av öppna och interaktiva nätkurser, som du enkelt kan delta i var du än befinner dig. Utöver kurserna på finska erbjuder vi den här studiehelheten som baserar sig på första kursen i fortbildningen också på svenska.

Den avgiftsfria utbildningshelheten består av fem kurser, eller moduler, varav den första är obligatorisk för alla deltagare. Andra modulen får deltagarna själv välja bland de övriga modulerna, men man kan också välja att avlägga dem alla. Till sin omfattning motsvarar varje modul två studiepoäng.

Genom att delta i fortbildningen …

 • får du veta vilka fördelar det finns med helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning och hur den är förankrad i läroplansgrunderna
 • får du möjlighet att reflektera över temat tillsammans med kollegor
 • får du ta del av ett stort antal exempel på helhetsskapande och ämnesövergripande undervisning kring olika teman och på alla utbildningsstadier, som du direkt kan börja tillämpa i din egen undervisning
 • får du värdefulla tips och respons på hur du planerar, genomför och bedömer prestationer inom en egen ämnesövergripande inlärningshelhet.

Så här deltar du i kursen:

 1. Nätkurserna har samlats på en plattform som heter Digicampus. Du kommer åt kursen genom att klicka på länken under kursbeskrivningen.
 2. Du kan logga in med ett existerande användarnamn eller med HAKA-inloggning. Om du inte har dessa kan du också skapa ett nytt konto.
 3. Välj sedan Självregistrering och Registrera mig.
 4. Varmt välkommen med på kursen! På kursens ingångssida hittar du introduktionen till kursen och instruktioner för genomförande.

Utbildningsmodulerna

Helhetsskapande undervisning och mångsidiga lärmiljöer

I kursen ingår korta undervisningsvideor och uppgifter, och deltagarna har möjlighet att diskutera och ställa frågor. Kursen lämpar sig väl för planeringen och genomförandet av mångvetenskapliga studiehelheter.

Under kursens gång får du också möjlighet att sammanställa en egen plan, som du också får kommentarer på av andra kursdeltagare. Utöver den här nätkursen behandlas kurstemana också på de riksomfattande LUMA-dagarna i juni 2022.

På den här kursen får du bland annat bekanta dig med STEAM-metoden, lära dig om hur matematik och naturvetenskaper kan rädda världen och om vilka elevcentrerade metoder det finns för helhetsskapande och mångvetenskaplig undervisning. Sådana metoder är bland andra aktiverande matematik, frågor och argumentation, projektlärande, aktiverande studiebesök och experimentella studier. Därutöver får du lära dig om användbara material som stöder undervisningen.

Kursen utgör också en introduktionskurs till de sinsemellan alternativa fortsättningskurserna (på finska) kring (i) virtuella lärmiljöer, (ii) aktiverande studiebesök utanför klassrummet, (iii) samarbete mellan skolor och företag och (iv) natur som lärmiljö. 

 

Valfria moduler (på finska, läs mer i webbplatsen på finska):

 • Virtuaaliset oppimisympäristöt
 • Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit
 • Koulu-yritysyhteistyö
 •  Luonto oppimisympäristönä

Beställ en påminnelse om kursstart till din e-post

* obligatoriska uppgifter
Bekräfta beställningen genom att kryssa för rutan nedan.


Du kan annullera beställningen när som helst genom att klicka på länken i slutet av alla e-postmeddelanden som du får av oss eller genom att skicka ett meddelande till adressen luma@luma.fi. Om du vill veta mer om vår dataskyddspolicy kan du bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning.

 

Om oss

Fortbildningen anordnas av LUMA-center Finland-nätverket. Nätverket har en mångårig erfarenhet inte bara av att anordna lärarfortbildningar utan också av att bygga upp nätbaserade utbildningshelheter. I projektet medverkar nio finländska universitet. Utbildarna på nätkurserna är de främsta experterna i olika vetenskapsområden vid universiteten och hos olika samarbetspartner. Projektet leds av direktören för LUMA-center Finland, professor Maija Aksela.

Fortbildningsprojektet LUMAn lumoaFängslande LUMA finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet medverkar sakkunniga inom vetenskapsfostran från följande universitet: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.