Riksomfattande LUMA-dagarna 2023

Läs mer om LUMA-dagarna på finska.

År 2023 lär vi oss ute i naturen! Välkommen med!

Anmälan till eventet är avslutad! Read more about our LUMAT Research Symposium and register for our research event (in English) on the 16th of June.

Sommaren 2023 ändrar LUMA-dagarna skepnad i och med att evenemanget under ledning av LUMA-centret vid Östra Finlands universitet slår ihop sina krafter med Finlands största evenemang för utomhuspedagogik ULOS-UT-OUT 2023. Temat för storevenemanget är Brobyggen – tillsammans mot framtiden.

Evenemanget ordnades i Nurmes 13–15.6.2023. LUMA-center Finland-nätverket var en av producenterna för evenemanget och ordnade ett flertal workshoppar kring undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, som riktade sig särskilt till ämneslärare. En betydande del av programmet riktade sig också till lärare i småbarnspedagogik och årskurserna 1–6. I traditionell ordning bestod programmet av intressanta anföranden, workshoppar kring vetenskapsfostran och möjligheter för lärare att nätverka med varandra.

Eftersom det i det tre dagar långa evenemanget ingår, utöver föreläsningar och workshoppar, också kvällsprogram, musik, utflykter och bastubad, behöver de som deltar i LUMA-dagarna i år undantagsvis betala en deltagaravgift. Deltagaravgiften täcker utöver allt program också kaffestunder och mellanmål. Måltiderna, inkvarteringen och de gemensamma transporterna på evenemangsområdet har planerats så att de ska vara så förmånliga som möjligt för deltagarna. Standarden på övernattningen är beroende av deltagarens egna preferenser: man kan välja mellan flera alternativ från tältövernattning (avgiftsfri) till övernattning på ett spahotell.

Bekanta dig gärna närmare med program, olika evenemangsupplägg, inkvartering, måltidspaket och trafikförbindelser innan du anmäler dig. Observera att platserna för programpunkter med begränsat deltagarantal (till exempel workshoppar) fylls i anmälningsordning. UUO2023-evenemanget ordnas fysiskt på plats i natursköna Nurmes, men i delar av programmet är det också möjligt att delta på distans. I programmet har dessa programpunkter försetts med markeringen ONLINE.

Program

På denna sida har vi skapat en programstig för dem som är intresserade av matematik, naturvetenskaper och teknologi. Programmet i sin helhet kan ses på hemsidan.

Tisdag 13.6

12.00–15.00 Ankomst till evenemangplatsen i Hyvärilä fritidsgård och utforskande av området.

15.00–16.45 Invigningsfest och keynote-anförande: Bart HM Vandeput, Ph.D., artist name Bartaku, Aalto-universitetet

17.00–18.30 Matematik utomhus: Deltagarna i workshopen får pröva på olika övningar som kombinerar att röra på sig, utomhuspedagogik med matematik.

18.30–20.00 Middag

20.30–23.00 Bastu, kvällsmål, kvällsprogram och nattliga upplevelser.

Onsdag 14.6

7.00–9.30 Frukost

8.30–10.00 Mission X: Motions- och vetenskapsuppgifter med rymden som inspirationskälla: Vi utgår ifrån material i Mission X-projektet, provar på några uppgifter och diskuterar tillämpning av dessa i klassen. Mission X erbjuder ett brett utbud av uppgifter med rymdtema som passar särskilt bra inom gymnastik och omgivningslära. Vi börjar workshoppen med en lätt morgongympa och slutar med en vetenskaplig uppgift. Mission X är ett internationellt projekt som har utvecklats av rymdforskare och fitnessproffs som arbetar med astronauter och rymdorganisationer över hela världen och använder sig av rymdforskningens spänning för att inspirera eleverna att lära sig om vetenskap, kost, träning och rymden. Mission X administreras nationellt av Skolresurs och ESERO Finland.

10.15–11.45 Stenarna berättar: Varför är en del stenar randiga och andra prickiga? Hur har de olika bergarterna bildats? Behöver jag som lärare kunna namnge olika bergarter? Enligt läroplanen (omgivningslära, åk 3–6) skall eleverna undersöka jordmånen och berggrunden. Geologiområdet handlar om samspelet mellan berg, vatten, luft, växter och djur. De geologiska processerna har påverkat miljön på jorden och påverkar också fortfarande vårt vardagliga liv i dag. Inom workshopen får deltagarna prova på enkla undersökningar kring ex. stenarnas kornstorlek, rundhet, färger och hårdhet. Samtliga aktiviteter kan genomföras på den egna skolgården. Du kommer efter tillfället att iaktta stenar med helt nya ögon!

11.30–14.00 Lunch

14.00–15.00 Keynote-anföranden: Erwin Borremans, LIVE-fond & Hannele Cantell, Helsingfors universitet

15.00–15.30 Kaffepaus

15.30–17.00 Mångfalden utanför dörren: Biologisk mångfald (eller biodiversitet) är inte någonting som endast finns i regnskogen i Sydamerika eller i korallreven i Stilla havet. Biologisk mångfald finns så gott som alltid runt omkring oss, bara vi lär oss se det. Då man pratar om biodiversitet tänker många på antalet arter, men biodiversitet handlar också om ekosystemens (artsamhällens) och individers (genetisk) mångfald. I workshopen kommer vi fundera på vad biologisk mångfald är och hur man kan undersöka den, hur man kan inkorporera artkännedom i undervisningen på ett engagerande sätt, om hur organismer i naturen samspelar med varandra samt hur vi kan jobba för att främja den biologiska mångfalden på lokal nivå. Aktiviteterna är planerade för att kunna utföra på den egna skolgården med enkel utrustning.

17.15–18.45 Kom för att träffa oss och nätverka tillsammans! Evenemanget är öppet för alla som är deltagare i LUMA-center Finlands nätverk.

18.30–20.00 Middag

20.30–23.00 Bastu, kvällsmål, kvällsprogram och nattliga upplevelser.

Torsdag 15.6

7.00–9.30 Frukost

8.30–10.00 Undervisningsstationer om skog och skogsbruk i skogen: Hur undervisa ute i skogen? Vad kan man behandla? Vi behandlar fotosyntesen, kolets kretslopp och trädens tillväxt samt mångfald ute i naturen vid olika stationer. Vad kan man tillverka av trä nu och i framtiden? Erfarenheter?

10.30–12.00 Keynote-anföranden: Sean Blenkinsop, Simon Fraser University & Arja Kaasinen, Helsingfors universitet

12.00–14.00 Lunch och retur

I målgruppen för LUMA-dagarna ingår

  • alla lärare på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till universitetsnivå, som undervisar i matematik, naturvetenskaper (miljö- och naturkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi), informationsteknik och teknologi
  • de som studerar till barnträdgårdslärare, klasslärare eller ämneslärare i de ovannämnda ämnena
  • lärarutbildare för naturvetenskapliga och matematiska ämnen samt undervisningsforskare och -utvecklare runt om i Finland
  • LUMA-center Finlands samarbetspartner i näringslivet och utbildningsförvaltningen samt i lärarföreningar och andra föreningar osv.
  • LUMA-center Finlands medarbetare runt om i landet.

Det lönar sig att utreda med din skola om deltagandet kan godkännas som lärardagar dvs. planering, utvärdering och fortbildning

Söker du material från tidigare LUMA-dagar? Ta kontakt med oss på adressen luma-keskus@helsinki.fi

Bild: Vilma Issakainen / Suomen metsäyhdistys