LUMA-vetenskapklassrummen

I vetenskapsklassrummen, vars syfte är att främja ändamålsenlig formell, ickeformell och informell vetenskapsfostran på tretton LUMAcenter vid olika universitet i landet, har man tagit fram olika typer av verksamhetsmodeller. Studiebesök på universiteten med aktiverande inslag kan bakas in i ett daghems eller en skolas läroplan: barnen kan få besöka antingen 1) enskilda vetenskapsklassrum på universitetet eller 2) andra lokaler på universitetet.

Eleverna får bekanta sig med autentisk forskning, forskningsmiljöer och forskare, och de ges en möjlighet att också själva delta i olika typer av aktiviteter. Varje år besöker över tiotusen elever ett LUMAcenter. Besöken genomförs under ledning av blivande lärare, forskare eller annan universitetspersonal. På flera center utgör besöken dessutom en bestående del av lärarutbildningen och forskningen. Det är lärorikt att vara lärare!

Se alla LUMA-vetenskapklassrummen (på finska)

Skolresurs

Vill ni göra experiment som inte är möjliga i skolans utrymmen? Boka tid för er klass och kom och bekanta er t.ex. med det nya LUMA-laboratoriet i Aurum. Vi skräddarsyr program för skolbesök i samarbete med Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid ÅA (t.ex. ÅA-crime). Kontakta Skolresurs för mer information (skolresurs(a)abo.fi).

Helsingfors universitet vetenskapsfostran

Vetenskapsklasserna fungerar som inspirerande och autentiska inlärningsmiljöer för barn och ungdomar. Klasserna är lämpliga för många aktiviteter som inte kan förverkligas i vanliga daghem, grundskolor, eller gymnasier. I samband med besöken kan man också få träffa forskare och bekanta sig med den senaste forskningen. Vetenskapsklasserna ligger på Campus Gumtäkt.

Besök till vetenskapsklasser (Helsinginfors eller på distans)

  • Vi bjuder besök på svenska i geografi, kemi och programmering

Aalto-universitetet Junior

Vi stödjer undervisningen för lärare inom naturvetenskap, matematik, teknologi och konst. Via oss går det att boka studiebesök till Aalto-universitetet eller bjuda in en forskare till skolan för att hålla en presentation om sitt eget arbete. Vi ordnar även workshops, utbildningar, föreläsningar, evenemang och övriga tjänster som ska underlätta skolvardagen. Dessutom informerar vi om evenemang för vetenskaps- och konstfostran.

Boka ett studiebesök till Aalto-universitet (Esbo eller på distans)

  • Vi stödjer undervisningen för lärare inom naturvetenskap, matematik, teknologi och konst.

LUMA-center Pohjanmaa 

Besök enligt överenskommelse. Kontakta Skolresurs eller LUMA-center Pohjanmaa för mer information.