LUMA-center Finland – nu också på svenska

LUMA center Åbo Akademi, som öppnas den 5 november 2015, blev den första svenskspråkiga LUMA center. LUMA Center Åbo Akademi samarbeter med Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan.

I somras blev det klart att Åbo Akademi går med som det tolfte finländska universitetet i LUMA-center Finland. Det betyder att LUMA nu även i praktiken kan erbjuda program på svenska.

Sedan tidigare ingår projekt knutna till Åbo Akademi i LUMA:s utvecklingsprogram för 6-16-åringar.

Välkommen med!

I foto Jaani Tuura från Sydvästra Finlands LUMA-center gratulerar Tina EngblomCLL:s vicedirektör, Minna Boström, verksamhetsledare för Resurscentret samt Ronald Österbacka, ordförande för LUMA-center Åbo Akademi.

Under invigningen (den 5 november) talade ÅA:s rektor, Mikko Hupa, professor Österbacka, och professor Maija Aksela, direktör för LUMA-center Finland.

Tillställningen samlade ca 50 intresserade, i främsta hand naturvetare och didaktiker från ÅA. Efter den egentliga invigningen fanns möjlighet att höra en öppen föreläsning om gifter och giftmord i skönlitteraturen. För presentationen stod professor Olle Matsson från Uppsala universitet.

En stor del av LUMA-center Finland Åbo Akademis verksamhet kommer att ske genom eller i samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan. Resurscentret verkar på motsvarande sätt som LUMA, men är ett allfinlandssvenskt projekt.

Både LUMA-center Åbo Akademi och Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan finns placerade vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Hemsidan av LUMA Center Åbo Akademi.

Text: Cecilia Lundberg. Foto: Ann-Sofie Leppänen.