Jubileumsblogg: Del 7 – Varför STEM?

LUMA-center Finland-nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskaps- och teknologifostran. Detta uppnås genom att uppmuntra till livslångt lärande bland lärare på alla stadier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

Hur kan vi locka unga med till att studera STEM-ämnen, det vill säga matematik, naturvetenskaper och ingenjörskap samt teknologi?

Det är en fråga som många länder tampats med. Samtidigt ökar temperaturen i Europa, skogsbränder blir allt vanligare i landet över Atlanten och här i Norden får vi tåla allt mildare vintrar och regnigare somrar, för att inte tala om mindre skördar och värmeböljor.

Svaret på globala utmaningar och hållbarhetsfrågor kan finnas i att utbilda unga och vuxna i STEM-ämnen. Nyckelfrågor som hållbarhet, utveckling inom ekonomi och affärsvärld samt politik och ekonomi, kan finna sina lösningar inom STEM-områdena.

Motivera och inspirera

Men hur kan vi motivera unga till att studera dessa ämnen? Hur ska vi motivera till att stärka sätesmusklerna att orka med matematik, kemi och fysik, samt att vara med och lösa globala utmaningar?

Svaret är LUMA. Vi vill motivera unga till att studera dessa ämnen, ändra på mentala föreställningar och sakta ta ner murar och fördomar som byggts upp av negativa erfarenheter, fel förväntningar och helt enkelt något som gått på snett.

För att lyckas behöver vi samarbeta och vi behöver er! För att jobba tillsammans för att lösa framtidens problem och hållbarhetsfrågor, för att utbilda kommande astronauter, fysiker, kemister, ingenjörer och globala revolutionärer samt politiker och kanske landets kommande president. Vi vill också välkomna unga flickor till att känna sig säkrare i att lösa matematiska ekvationer, kemiska formler och komma fram till nya lösningar och innovationer som kan lösa vår tids största utmaningar.

Tack på förhand för ert stöd.

Tillsammans är vi mera!

Yhdessä olemme enemmän!

Together we are more!

Skriven av: Jemima Unger, kommunikationsspecialist, LUMA-center Finland

Artikeln är en del av LUMA-center Finlands jubileumsbloggserie – Till hela landet. Du kan delta genom att skriva själv. Ta kontakt med oss eller ställ dina frågor modigt genom att ta kontakt per e-post. Adressen är luma-keskus((at))helsinki.fi.

LUMA-center Finland nätverket på LUMA-dagarna 2023.