Vi firar 20 år av LUMA-verksamhet i Finland – vetenskapens glädje!

LUMA-center Finland är ett nätverk för vetenskapsfostran som består av 11 universitet och 13 center i Finland. Målet med vår verksamhet är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig för STEM-ämnena vetenskap, teknik och matematik. (Förkortningen STEM kommer från engelskans Science, Technology, Engineering, Mathematics. Motsvarande förkortning på finska är LUMA.) I den här jubileumsartikeln delar Maija Aksela, direktör för LUMA-nätverket, med sig av sina reflektioner kring jubileet och LUMAs genomslag.

– Vetenskap tillhör alla! Det bästa med vår verksamhet de senaste 20 åren har varit glädjen i lärandet och framgången hos barn och unga, vår framtid! Också det att göra saker tillsammans och lära sig om vetenskap av varandra. Tillsammans med lärare, forskarsamhällen och andra samarbetspartner har vi på ett forskningsbaserat sätt skapat nya initiativ, nya bästa praxis och material för en hållbar framtid, också ur ett globalt perspektiv. Tillsammans är vi mera! säger professorn vid Helsingfors universitet Maija Aksela som är direktör och lite av en mamma för LUMA-center Finland (med 11 universitet och 13 center).

LUMA är en förkortning av de finska orden för naturvetenskap och matematik. Enligt resultaten från de internationella PISA-undersökningarna uppnår finländska ungdomar goda resultat i naturvetenskap och matematik.

Finlands LUMA-strategi

Finlands LUMA-strategi handlar om att säkerställa att kompetensen inom naturvetenskaper och matematik främjar såväl välfärden som en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

LUMA-centret vid Helsingfors universitet inledde sin verksamhet för 20 år sedan. LUMA-center Finland (som omfattar 11 universitet och 13 center) grundades för 10 år sedan. Kemiklassen Gadolin startade för 15 år sedan.

Läs vår LUMA-bok för mer information.

Jubileet

LUMA-center Finland firar sitt 20-årsjubileum med ett jubileumsseminarium fredagen den 10 november klockan 13.15 vid Helsingfors universitet. Du har möjlighet att delta endera på plats i festsalen på Unionsgatan 33 eller virtuellt. Evenemanget börjar med kaffe och kaka klockan 12.15 och slutar klockan 15.00.

Vetenskaps- och kulturminister Sari Multala håller tal vid evenemanget. Även Helsingfors universitets prorektor Kai Nordlund delar vid evenemanget med sig av sina perspektiv. Undervisningsråd Laura Taajamaa från Undervisnings- och kulturministeriet talar om LUMA-strategin och dess relevans. Skolor och lärare får motta utmärkelser som erkänsla för sitt arbete. Vi vill tacka alla lärare och uppmuntra dem i deras viktiga arbete. 

För mer information om programmet se vårt program för jubileet – seminariet hålls på finska och delvis på svenska.

Vi välkomnar förhandsgratulationer via e-post på luma-keskus@helsinki.fi. Kontakta oss gärna och var med och sprid feststämning!

Du kan göra donationer och understödja våra projekt ekonomiskt.

Tack till alla som har gett oss sitt stöd genom åren.