Främjare av vetenskapsfostran belönades

För 20 år sedan inleddes vid Finlands universitet den så kallade LUMA-verksamheten som syftar till att uppmuntra studier i naturvetenskap och matematik. För tio år sedan grundades universitetsnätverket LUMA-center Finland till stöd för denna verksamhet.  Nätverket firade sitt tioårsjubileum med att dela ut utmärkelsediplom som erkänsla för främjande av vetenskapsfostran.

Vid ett jubileumsseminarium som hölls vid Helsingfors universitet den 10 november 2023 belönade LUMA-center Finland 13 skolor och daghem och deras lärare från olika delar av Finland.

Tidigare har utmärkelser delats ut för att hedra framstående främjare av vetenskapsfostran vid universitet och organisationer. Denna gång var första gången som LUMA-utmärkelsediplom delades ut till skolor och daghem. I och med utmärkelserna vill LUMA-center Finland betona skolornas och lärarnas viktiga arbete som främjare av kompetens inom STEM-ämnena och samtidigt tacka alla lärare, som fostrar dem som ska utforma framtiden. (Förkortningen STEM kommer från engelskans Science, Technology, Engineering, Mathematics. Motsvarande förkortning på finska är LUMA.)

Finlands framtid

I sitt tal på jubileumsseminariet betonade forsknings- och kulturminister Sari Multala vikten av att garantera kompetensen inom STEM-områdena för att trygga Finlands framgång i framtiden.

– Kunskaper i naturvetenskaper, matematik och teknik är en viktig faktor för Finlands framtida framgång. Vi behöver allt fler mångsidiga STEM-experter inom många olika områden. Det är viktigt att få allt fler flickor och kvinnor att intressera sig för de här områdena, sade Multala.

På seminariet talade även Helsingfors universitets prorektor Kai Nordlund. I sitt tal lyfte Nordlund fram betydelsen av den 20-åriga LUMA-verksamheten.

– Genom sin verksamhet har LUMA-center Finland introducerat hundratusentals barn och unga i olika åldrar till den matematisk-naturvetenskapliga forskningens mysterier. Samtidigt har verksamheten på ett betydande sätt medfört en forskningsbaserad utgångspunkt för lärarutbildningen i dessa ämnen, sade Nordlund.

– Verksamheten har varit unik även i det avseendet att alla universitet i Finland har anslutit sig till den. Genom universitetens medverkan och genom sitt webbmaterial når LUMA-nätverket alla unga i Finland.

Prisbelönta daghem och skolor

LUMA-diplom delades ut för långvarigt och innovativt LUMA-samarbete och för samhällelig verksamhet till följande skolor och daghem:

Småbarnspedagogik

 • Förskoleundervisningen vid Mukkulan päiväkoti, Lahtis
 • Niittyahon päiväkoti, Muurame
 • Päiväkoti Piilometsä, Uleåborg
 • Päiväkoti Satulinna, Seinäjoki
 • Förskoleundervisningen vid Taipalsaaren kirkonkylän koulu, Taipalsaari
 • Kalkunvuoren päiväkoti ja koulu, Tammerfors

Grundskolor

 • Drumsö Samskola och Kansainvälisen liiketoiminnan lukio
 • Maiju Lassilan koulu, Tohmajärvi
 • Malms skola, Pargas

Gymnasier

 • Helsingfors naturvetenskapsgymnasium, Helsingfors
 • Kokkolan suomalainen lukio, Karleby
 • Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
 • Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Åbo

En främjare av kompetens inom matematik, naturvetenskaper och teknologi

Nätverket LUMA-center Finland omfattar 11 universitet och 13 LUMA-center som finns i anslutning till finländska universitet eller universitetscenter. Nätverket främjar lärande och undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik.

Nätverket har ett riksomfattande uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet. LUMA-center Finland har också deltagit i att utarbeta den nationella LUMA(TE)-strategin och handlingsplanen. Målet med strategin som Undervisnings- och kulturministeriet publicerat är att säkerställa kompetens och förståelse av STEM-områden för att främja såväl välfärd som en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Ytterligare information:

Maija Aksela

Direktör för nätverket LUMA-center Finland

029 415 0516

maija.aksela@helsinki.fi

 

Oona Kiviluoto

Projektplanerare

029 415 0672

oona.kiviluoto@helsinki.fi

 

Jemima Unger

Kommunikationsexpert

029 415 1150

jemima.unger@helsinki.fi

 

Bild: Teemu Myllymäki

 

Länkar:

www.luma.fi/sv/