Se bilderna från LUMA-center Finlands 20-årsjubileum

LUMA-center Finland-nätverket firade sitt 20-årsjubileum med ett seminarium i festsalen vid Helsingfors universitet. Jubileumsseminariet utspelade sig på fredagen den 10.11.2023. Seminariet samlade över 100 deltagare.

Forsknings- och kulturminister Sari Multala framförde statsmaktens videohälsning vid tillfället. Prorektor för Helsingfors universitet, Kai Nordlund, undervisningsråd Laura Taajamaa från undervisnings- och kulturministeriet, samt Maija Aksela, direktör för LUMA-center Finland-nätverket och nätverkets ordförande, Jan Lundell, höll festtal jubileumsåret till ära.

– LUMA-centren runt om i Finland gör ett otroligt viktigt arbete för att stärka kunnandet inom matematik, naturvetenskaper och teknik. Ert arbete inspirerar, öppnar dörrar till nytt och gör det möjligt att lära sig ämnen, som ibland kan kännas svåra, på ett fint sätt, belyste Multala.

Människor på LUMA-center Finlands jubileumsseminarium. De glädjas över ett diplom för långsiktigt och innovativt LUMA-arbete.

Två unga kvinnor som spelar instrument. En av dem spelar cello ch den andra spelar violin.

Senja Vesalainen spelade sello och Erika Härö uppträdde med violin på LUMA-center Finlands jubileumsseminarium. Tårarna steg i ögonen hos publiken som bestod av 100 personer, när virtuoserna uppträdde och öppnade nätverkets 20-årsjubileum.

En man som håller tal på LUMA-center Finlands jubileumsseminarium.

Prorektor Kai Nordlund från Helsingfors universitet höll ett tal på LUMA-center Finlands jubileumsseminarium. Nordlund betonade universitetssamarbetet, lärarnas betydelse samt LUMA-områdenas betydelse för Finland.

En kvinna som ger en videohälsning.

Forsknings- och kulturminister Sari Multala lyfte fram STEM-arbetets betydelse på nationell och internationell nivå, i statsmaktens videohälsning under seminariet. Petteri Orpos regering har åtagit sig att genomföra LUMA-strategin som utarbetades under den föregående regeringsperioden och stärka LUMA-kompetensen överlag.

En kvinna som håller ett festtal på ett seminarium.

Undervisningsråd Laura Taajama från undervisnings- och kulturministeriet belyste LUMATE-strategins betydelse.

LUMATE-strategins vision är att man år 2030 kan utveckla LUMA-färdigheter genom livet. Till det hör att medborgarna i samhället besitter tillräckligt med kunnande i informationsläskunnighet och att det finns tillräckligt med yrkeskunniga personer inom LUMATE-området. Dessa kunskaper och förmågor främjar deltagande, välmående och hållbar utveckling.

En man gratulerar en annan under ett seminarium. Människor står i bakgrunden, en person står med ett diplom.

LUMA-center Finland nätverkets ordförande Jan Lundell gratulerade de lärare som tog emot utmärkelser i form av LUMA-diplom. Jan Lundell fungerar också som professor vid Jyväskylä universitet.

I sitt festtal betonade Jan Lundell att LUMA-nätverket och LUMA-ekosystemet tillhör alla finländare.

Människor som mottagit diplom. Personerna på bilden är lärare.

Prisbelönta lärare. LUMA-diplomet beviljades för långvarigt och innovativt LUMA-samarbete och gemenskaplig verksamhet.

En kvinna delar ut utmärkelser i form av diplom.

LUMA-center Finland-nätverkets direktör Maija Aksela beviljade diplom till lärare och skolor för deras långvariga och innovativa LUMA-samarbete samt gemenskapliga verksamhet. Aksela höll också ett festtal, var det framkom att LUMA-områdena är en hjärtesak för henne.

Du kan läsa mer om LUMA-center Finlands jubileumsseminarium här. LUMA-center Finland-nätverkets direktör Maija Akselas festtal kan du å andra sidan se här. LUMATE-strategin som pågår till år 2030 kan du läsa mer om bakom denna länk.

Bilder: Aleksi Takala / LUMA-center Finland