Science on Stage -festival 2024 i Åbo

Lue lisää festivaalista suomeksi.

Har du, som är lärare eller småbarnspedagog eller jobbar med något annat inom undervisning och fostran, en undervisningsidé eller ett exempel på undervisningspraxis som du gärna vill dela med dig av till andra?

Science on stage-festivalen är Europas största undervisningsevenemang för lärare i matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Syftet med det internationella mässevenemanget är att dela med sig av idéer, lära sig nytt och lära känna internationella kollegor. År 2022 besöktes evenemanget av 450 lärare från över 30 olika länder.

År 2024 går festivalen av stapeln i Åbo – i anslutning till de nationella LUMA-dagarna –, vilket ger finländska lärare en ypperlig möjlighet att bekanta sig med sina europeiska kollegor idéer för undervisning. Temat för festivalen år 2024 är Sustainability in STEM education. På den här sidan har vi samlat viktig information för dem som vill delta i evenemanget. Du kan läsa närmare om själva evenemanget via den här länken.

Hur deltar jag i evenemanget?

Det går att delta i Science on stage-festivalen på två olika sätt:

 1. Man kan ansöka om att få presentera ett eget projekt eller ett eget exempel på undervisningspraxis med koppling till undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Den som ska presentera ett bidrag har möjlighet att delta i allt program under hela evenemanget 12–15.8.2024. Resorna till och från samt kost och logi under evenemanget bekostas för dem som blir utvalda att presentera bidrag på festivalen. Ansökningstiden för evenemanget har löpt ut.
 2. Det går också att delta i evenemanget gratis som vanlig mässbesökare under dagen för öppet hus, då vem som helst kan besöka festivalen. Mässbesökarnas rese-, övernattnings- och matkostnader bekostas inte.

Ansökningstiden för dem som vill presentera sitt bidrag på festivalen börjar 1.8.2023. Vill du vara bland dem ska du börja med att fylla i ansökningsblanketten innan ansökningstiden gått ut. Du hittar mer information om ansökningsprocessen längre ned på den här sidan. Till dagen för öppet hus behöver man inte anmäla sig separat. De närmare detaljerna kring dagens program offentliggörs när evenemanget närmar sig.

Vem kan ansöka om att få presentera sitt bidrag på festivalen?

Den som ansöker om att få presentera undervisningsidéer eller praxisexempel på festivalen ska vara över 18 år gammal och lärare, handledare eller studerande eller jobba med något annat inom undervisning och fostran. Under hösten 2023 väljer man i Finland ut 30 projekt eller exempel på undervisningspraxis inför festivalen. De som blir utvalda att presentera sina bidrag får delta i hela den fyra dagar långa festivalen. Ett bidrag, som presenteras på festivalen, ska ha en koppling till något av temana för evenemanget nedan. Det är också möjligt att delta med ett projekt som har genomförts redan innan själva ansökningstiden, till exempel hösten 2022 eller våren 2023. 

Projektteman

Alla projekt ska utgå från undersökande undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen (naturvetenskaper, matematik, teknologi och omgivningslära).

  • Årskurserna 1–6 och småbarnspedagogik: Projekten ska främja undervisningen i matematisk-naturvetenskapliga ämnen i årskurserna 1–6 och i småbarnspedagogiken, målgruppen är speciellt 5–12-åringar.
  • Hållbar utveckling: Projekten ska främja de globala hållbarhetsmålen.
  • Digitalisering: Projekten ska beröra till exempel programmering, digital undervisning, IT-färdigheter, artificiell intelligens, virtuell verklighet och hantering av stora datamängder.
  • Mångfald: Projekten ska återspegla mångfalden i vårt samhälle. Till exempel kan man ta upp undervisningsmetoder som för samman elever med olika bakgrund och i olika åldrar.
  • Helhetsskapande undervisning: Projekten kombinerar matematisk-naturvetenskapliga ämnen med andra ämnen, såsom konstämnen, musik, gymnastik eller historia.
  • Undervisning med begränsad budget: Projekt ska kunna genomföras trots begränsade medel.
  • Nya lärare: Projekten har utvecklats under lärarstudier eller lärarpraktik.
  • Science on stage-samarbetsprojekt: Projekten har genomförts i samarbete med andra lärare inom ramen för projektet Science on Stage Joint Projects.

Hur görs ansökan?

För både projekt och praxisexempel gäller samma ansökningstid: 1.8–31.10.2023. Ansökningstiden för evenemanget har löpt ut.

Evalueringskriterier

De projekt och praxisexempel som presenteras på Science on stage-festivalen ska uppfylla ett eller flera av kriterierna nedan. De ska:

 • vara skapade av lärare för andra lärare
 • främja undersökande undervisning i matematisk-naturvetenskapliga ämnen (naturvetenskaper, matematik, teknologi och omgivningslära)
 • ta utgångspunkt i elevernas vardag eller vara lätta att inkludera i undervisningen
 • vara lätta att genomföra med rimliga resurser
 • eller främja kunskaperna om hållbarhet.

Därutöver önskar vi att de utvalda lärarna, handledarna eller studerandena har:

 • möjlighet att presentera sitt bidrag på engelska
 • ett öppet sinne inför undervisningspraxisen i andra länder
 • ett intresse för europeiskt samarbete
 • ett intresse för att dela med sig av ny undervisningspraxis inom egen skola, eget daghem eller egen inlärningsgemenskap.

När och hur evalueras ansökningarna?

Det är ett team bestående av sakkunniga inom LUMA-center Finland-nätverket som går igenom ansökningarna. Teamet väljer ut de 40 bästa ansökningarna, varefter styrgruppen för Science on stage Finland väljer ut de slutliga 30 bidrag bland dessa, som får presenteras på festivalen. De resterande 10 sökande är då på reservplats, ifall någon av de utvalda sökande inte har möjlighet att delta i evenemanget.

Vi vill uppmuntra lärare, handledare och lärarstuderande i olika åldrar och från olika håll i Finland att söka. I evalueringen strävar vi efter att ta hänsyn till

 • olika läroämnen och teman
 • olika utbildningsstadier
 • skolors, daghems eller andra inlärningsgemenskapers hemort.

Ansökningarna behandlas inom november månad, och de utvalda bidragen meddelas de sökande per e-post senast 31.11.2023.

Vad händer om mitt projekt kommer med på Science on stage-festivalen?

Allra först kommer vi att gratulera dig! Därefter ber vi dig ange följande närmare information om bidraget på engelska med hjälp av en blankett senare i vinter:

 • kort sammanfattning av projektet (högst 700 tecken) på engelska
 • en poster om projektet eller praxisexemplet på engelska (närmare anvisningar kring postern ges efter ansökningsprocessen).

Vi lägger ut namnen på inlärningsgemenskaperna samt titlarna för och beskrivningarna av bidragen på evenemangets webbplats.

När det väl är dags för evenemanget i augusti 2024, ska du infinna dig i Åbo under festivaldagarna 12–15.8.2024. Vi bekostar resebiljetterna eller -kostnaderna, övernattningen och matutgifterna under festivaldagarna för en presentatör per bidrag. Vi utbetalar inga dagtraktamenten eller ersätter utgifter som uppkommer på grund av eventuella vikarier. Programmet på evenemanget är avgiftsfritt för deltagarna.

På grund av begränsade resurser kan vi bekosta resekostnaderna endast för en presentatör per bidrag. Ifall du vill delta i evenemanget i sällskap av en kollega eller en vän kan du, om du vill, köpa en till evenemangsbiljett i samband med anmälan. I biljettpriset ingår både kost och logi under festivaldagarna. Biljettbutiken beräknar biljettpriset automatiskt, och biljetten ska betalas i samband med anmälan. Anmälan till evenemanget görs och biljettbutiken öppnas i början av 2024.

Program

Utöver presentationsmontrar på mässan bjuder evenemanget på ett mångsidigt program.

Tid

Måndag 12.8

Tisdag 13.8

Onsdag 14.8

Torsdag 15.8

9–10

 

Huvudanförande på scenen: hållbarhet i undervisningen

Huvudanförande på scenen: artificiell intelligens i undervisningen

Huvudanförande på scenen: vetenskapsfostran

10–11

 

Mässa

Mässa

Mässa

11–12

 

Lunchservering

Mässa

Mässa

12–13

 

Workshoppar

Lunch

Prisutdelningsceremoni

13–14

 

Mässa

Workshoppar

Avresa och organiserat fritidsprogram

14–15

 

Mässa

Mässa

 

15–16

Registrering och uppbyggande av mässmontrar

Mässa

Mässa

 

16–17

 

Workshoppar

Workshoppar

 

17–18

Öppningsceremoni

Dagens höjdpunkter på huvudscenen

Dagens höjdpunkter på huvudscenen

 

18–19

Åbo stads mottagning

Fritid i Åbo

Festmiddag

 

Har du frågor?

Ta kontakt med oss per e-post via adressen luma-keskus ((at)) helsinki.fi.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i informationen på sidan.