Matemaattisia symboleita ja muotoja.

LUMATIKKA-verkkotäydennyskoulutus: Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi (6 op)

Lukion matematiikan aineenopettajille ja erityisopettajille suunnatulla kurssilla tavoitteena on, että osallistuja tuntee matematiikan prosessitavoitteiden sisällöt ja ymmärtää niiden merkityksen lukiomatematiikan … Lue lisää…

Opi in­nos­ta­vaa ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ta verk­ko­kurs­sil­ta

Koulujen ja päiväkotien opettajat sekä muut kiinnostuneet voivat opetella avoimilla ja maksuttomilla verkkokursseilla, kuinka kehittää omaa opetusta ja sytyttää innostus … Lue lisää…